Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Gépjármű-közlekedési szakmai irányító - (FEOR 3161-12) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Gépjármű-közlekedési szakmai irányító
FEOR-kód 3161-12
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Üzemfenntartási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Felügyeli és szervezi a forgalmi ütemezés szakszerű végrehajtását, elkészíti az alkalmazottak és a járművek beosztását és ellenőrzi, irányítja a forgalmi akadályok, zavarok megszüntetését.Részt vesz a fuvarozáshoz kapcsolódó adminisztrációs és irányítási feladatokban, szervezi a személyszállítással, az árufuvarozással kapcsolatos teendőket.
Jellemző tevékenységek
 • felméri a gépjárműparkot, megállapítja a szükséges járműszámot
 • megtervezi a menetrendeket, a munkaerő és járműbeosztásokat
 • kiadja a gépkocsivezetőknek a menetrendi, díjszabási tájékoztatókat, szabályzatokat
 • rögzíti a forgalmi járművek állománybavételét és törlését, a telephelyek közötti átcsoportosítását
 • szervezi, irányítja és összehangolja a különböző területeken dolgozók munkáját
 • ellenőrzi a közlekedés menetét, különösen figyelve a csomó- és gócpontokra
 • gondoskodik a gördülékeny és folyamatos járműforgalomról, pótolja a műszaki hibás járműveket
 • megelőzi vagy megszűnteti a forgalmi zavarokat
 • szükség szerint terelő útvonalon közlekedteti a járműveket, módosítja a forgalmi ütemezést, mentesítő járatot indít, stb.
 • működteti a programozott utastájékoztató eszközöket, illetve hangosbeszélőn, vagy személyes érdeklődésre tájékoztatás ad
 • kezeli a jelző- és biztosítóberendezéseket
 • jegyzőkönyvezi és intézi a felmerülő kárügyeket, problémákat, panaszokat pl.: járat késéséről késési igazolást ad ki, a talált tárgyakat leltár szerint átveszi
 • megtervezi a technikai fejlesztéseket és felügyeli azokat
 • elkészíti a járművek ciklikus karbantartási ütemtervét
 • vezeti az üzemi munkaidő nyilvántartást: beosztja a szabadságokat, szabadnapokat és pihenőidőket
 • adminisztrációs tevékenységet végez, pl.: menetlevéllel kapcsolatos okmányolás, információs-, zavarnapló vezetése, napi jelentés készítése
 • kapcsolatot tart a gépkocsivezetőkkel, az ügyfélforgalmi helyekkel, a műszaki szakszolgálatokkal, a társ-közlekedési szolgálatokkal, az információs szolgáltatókkal, a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
 • értesíti az illetékes hatóságot baleset esetén
 • szükség szerint elsősegélyt nyújt
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Jellemzően állandó-, belső helyszínen kell dolgozni.
 • A feladatok többsége ülő munkavégzést igényel.
 • Emberekkel való állandó kapcsolat a jellemző.
Egészségügyi tényezők
 • a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen a tökéletes látás (színlátás), az ép beszédkészség
 • gyakran hosszabb időn át ülő, hajlott testhelyzetben, számítógép előtt kell dolgozni, ami a gerincoszlopot megterheli
 • a rendszeres személyes kontaktus miatt fokozottan ki vannak téve fertőzésveszélynek, vírusoknak
Pszichikai tényezők
 • fokozott figyelem, precizitás szükséges
 • a felelősség érzelmi megterhelést jelenthet
 • a sokféle, párhuzamos folyamat, a forgalom menetének folyamatos nyomonkövetése miatt a munka fárasztó és időnként jelentős stresszel jár
 • alapvető fontosságú a gyors reakciókészség
 • bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is lényeges a felelősségérzet, higgadtság megőrzése
 • az emberekkel való közvetlen kapcsolat sokszor empátiát, tapintatot, együttműködést követel
 • a toleranciát próbára tevő magatartásformák megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
Várható változások
 • Gyors technológiai fejlődés mellett a folyamatosan változó jogszabályi előírásokhoz is alkalmazkodni kell.
 • Egyre nagyobb terület kerül számítástechnikai irányítás alá, a szakma egy része automatizálódik.
 • Növekszik az igény az idegennyelvtudásra.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (40%)
(60%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások