Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Vasúti forgalmi technológus - (FEOR 3161-40) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Vasúti forgalmi technológus
FEOR-kód 3161-40
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Üzemfenntartási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A felügyeletére bízott vasúti vonalhálózaton a technológiai folyamatokhoz igazodva szervezi, irányítja és összehangolja a vonatközlekedés lebonyolításához szükséges munkaerő rendelkezésre állását.Közreműködik az állomási technológia kialakításában, az erőforrás szükséglet meghatározásban és vezényli a körzetéhez tarozó munkavállalókat, biztosítva az információk átadását.
Jellemző tevékenységek
 • szolgálatra jelentkezik
 • közreműködik az állomási technológia tervezésében, kialakításában
 • elkészíti a munkavállalók munkaidő beosztását, a szabadságos és az oktatási ütemtervet
 • kapcsolatot tart a szolgálati ágak (irányító és végrehajtó személyzet, területi főüzem-irányító, a szomszédos vonalirányítók) között biztosítva az információk átadását
 • ellenőrzi a személyzet munkaképességét, az állomási technológia pontos végrehajtását
 • gondoskodik a személy- és áruszállításhoz szükséges kocsik, vontató járművek kiállításáról
 • vezényli, irányítja és összehangolja a vonatközlekedés lebonyolításában közreműködő munkavállalók munkáját
 • irányítja a vasútállomás forgalmi munkáját, a vágányzári munkálatokat, a vonatok összeállítását, menesztését, a vonatközlekedést
 • meghatározza a vonatok közlekedésének sorrendjét
 • szervezi az állomásokon a tolatási mozgásokat, a vonatátvételi, összeállítási, indítási feladatokat
 • dönt és intézkedik rendkívüli eseményeknél a forgalmi zavarok elhárítása és megszüntetése érdekében
 • értesítést ad a felettes szerveknek és a végrehajtó személyzetnek a rendkívüli eseményekről
 • kezeli az állomási és vonali biztosító, távközlő berendezéseket
 • kiértékeli, ellenőrzi a számítástechnikai programokat (SZIR, KÖFE stb.)
 • közreműködik a körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
 • dokumentálja a berendezések állapotát, a vonattal kapcsolatos adatokat
 • fejleszti a munkavállalók szakmai felkészültségét (pl.: gyakorlati oktatásokkal, ellenőrzésekkel
 • vezeti a felolvasókönyveket, a nyilvántartásokat (pl.: a parancskönyvi rendelkezésekről), a munkaidő felhasználásáról készült statisztikát
 • karban tartja az Állandó Rendeletek Gyűjteményét
 • kidolgozza az Állomási Végrehajtási Utasítást
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Irodai környezetben és szabadban (vasúti sínek, váltók, rakodási terület, személyforgalmi helyszínek) egyaránt dolgozik.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok és extrém körülmények között is végezheti munkáját (pl.: rendkívüli események esetén).
 • Jellemző az emberekkel való rendszeres kapcsolattartás, együttműködés.
Egészségügyi tényezők
 • kevés mozgással járó tevékenység, amely nem támaszt különösebb fizikai erőnléti követelményeket
 • nélkülözhetetlen a számítógép, amely a látási funkciók mellett a kezek használatát igényli
 • a tevékenység a karok, a kéz, az ujjak használatával jár
 • az aktív mozgás és az ülő munkavégzés váltakozik
 • a terepi munkavégzésben akadályozott, mozgáskorlátozott személyek nem gyakorolhatják a foglalkozást
Pszichikai tényezők
 • a szigorú előírásoknak való megfelelés, a szervezés, az emberekkel való kapcsolattartás miatt fokozott a pszichés terhelés
 • a munka figyelmet, pontosságot, és koncentráló képességet követel
 • a rendkívüli események megoldása jelentős stresszel járhat, érzelmi megterhelést jelenthet
 • veszélyhelyzetekben fontos a nyugalom és a döntésképesség megőrzése
 • az emberekkel való rendszeres együttműködés türelmet és nyitott, érdeklődő szemléletet követel
 • lényeges a toleráns és előítéletmentes viselkedés
 • a feladat ellátása olykor túlmunkát, nyújtott műszakot igényel
Várható változások
 • Nő az igény az önálló munkavégzésre alkalmas vezetői tulajdonságokkal rendelkező személyek iránt.
 • A vasúti pályák állapota jelenleg rossz, és a járműpark is leromlott állapotban van, amit igen költséges műszaki technológiai fejlesztésekkel lehetne korszerűsíteni.
 • A jövőben a fejlesztések révén a közösségi közlekedés előtérbe kerülhet az egyéni közlekedéssel szemben.
 • Változást hozhat a jövőben a finanszírozási gondok megoldása, a törvényi szabályozások tisztázása, az infrastrukturális fejlesztés és a bürokratikus működés átalakítása.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások