Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Tűzvédelmi előadó - (FEOR 3163-15) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Tűzvédelmi előadó
FEOR-kód 3163-15
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Üzemfenntartási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Felméri, elemzi a különböző létesítmények, gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi helyzetét, majd kidolgozza, szabályozza és ellenőrzi a tűzvédelmét, irányítja a szabályozásból adódó szervezési munkákat.Az elkészített szabályozás alapján rendszeres, rendkívüli, illetve eseti képzést, továbbképzést szervez és ellátja a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, beszerzi a tűzveszélyes tevékenységek folytatásához szükséges engedélyeket.
Jellemző tevékenységek
 • információkat gyűjt a létesítmény tűzvédelmi helyzetéről
 • felméri a helyiségek, szabad terek méreteit, rendeltetését és a kiürítés lehetőségeit
 • vizsgálja a létesítményben tartózkodók számát, összetételét (kor, nem, mozgásképesség) és a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszereléseket, oltóanyagokat
 • tájékozódik az alkalmazott technológiákról, a felhasznált, tárolt anyagok tűzvédelmi jellemzőiről
 • összegyűjti a létesítményre vonatkozó általános és eseti követelményeket
 • kezeli a tűzvédelmi és a veszélyes anyagokra vonatkozó adatbázisokat
 • elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, hasznosítva a tűzesetek tapasztalatait
 • elkészíti a tűzvédelmi szabályozásokat, a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását
 • meghatározza a tűzoltó készülékek fajtáját, számát, helyét, az építmények és a szabad terek tűzszakaszolását
 • meghatározza a tűzeset során a beavatkozási, mentési és védekezési módokat, eszközöket
 • tűzvédelmi oktatási tevékenységet végez
 • szervezi a tűzvédelmi egység, szervezet, a létesítményi tűzoltóság munkáját
 • ellenőrzési tevékenységet végez
 • vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és kezeli a kapcsolódó dokumentumokat
 • kapcsolatot tart a szervezeten belül és kívül pl.: a tűzvédelmi szolgáltatókkal, a katasztrófavédelmi szervekkel, szakértőkkel, a társadalmi szervezetekkel
 • közreműködik a fejlesztések tűzvédelmének biztosításában, a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében
 • irányítja az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét
 • szervezi a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét
 • kezdeményezi a hatósági tűzvédelmi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését
 • dokumentálja, nyilvántartja pl.: a tűzriadó gyakorlatokat, a tűzoltó készülékeket, a tűzoltó vízforrásokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Dolgozhat zárt helyen és természeti környezetben egyaránt.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok és extrém körülmények között is végezheti munkáját.
 • Jellemző az emberekkel való rendszeres kapcsolattartás, együttműködés.
Egészségügyi tényezők
 • tökéletes látás (színlátás), jó hallás nélkülözhetetlen
 • olykor kézi anyagmozgatás szükséges
 • balesetveszéllyel járó munkaterület: tűz, robbanásveszély, magasból való leesés
 • az aktív mozgás és az ülő munkavégzés váltakozik
 • sokszor szükség van kiváló egyensúlyérzékre, szédülésmentességre
 • környezeti ártalmat elsősorban az adott munkahely jellemzői jelenthetnek pl. vegyi anyagok
 • fokozott figyelmet, precizitást igényel
Pszichikai tényezők
 • veszélyhelyzetekben fontos a nyugalom és a döntésképesség megőrzése
 • az emberekkel való rendszeres együttműködés türelmet és nyitott, érdeklődő szemléletet követel
 • fontos a toleráns és előítéletmentes viselkedés
 • a nagy felelősség érzelmi megterhelést jelenthet
 • a feladat ellátása olykor túlmunkát, nyújtott műszakot igényel
Várható változások
 • A szakma elismertségének, és a tűzvédelmi szakterületen a szolgáltatási részvétel arányának növekedése várható a jövőben.
 • A vagyonbiztosítás fejlődése és a minőségbiztosítási rendszerek terjedése pozitív befolyással van a tűzvédelmi eszközpark és a felszerelések állapotára is.
 • A nagy létesítmények - erőművek, olajfinomítók, vegyipari üzemek, gyógyszergyárak - speciálisan felkészült és speciális technikával ellátott tűzoltóságot igényelnek.
 • A tűzmegelőzési jogszabályok felülvizsgálata fontos lépése a tűzrendészeti, tűzvédelmi szakterület fejlesztésének.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (40%)
(60%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások