Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Bányászati szakmai irányító, felügyelő - (FEOR 3211-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Bányászati szakmai irányító, felügyelő
FEOR-kód 3211-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Szakmai irányítók, felügyelők
 • (alcsoport) Ipari, építőipari szakmai irányítók, felügyelők
Bemutatás
Rövid leírás Irányítja és összehangolja a bányászati és kőbányászati tevékenységeket, a bányászatban alkalmazott kutatási, ásványi nyersanyag előkészítő, műszaki termelési, szállítási, rakodási folyamatokat.Felügyeli és ellenőrzi az elsődleges feldolgozás, az üzemeltetés, karbantartás munkafázisait a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve.
Jellemző tevékenységek
 • tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasításokat
 • ellenőrzi a kitermeléshez, előkészítéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, osztályozáshoz szükséges berendezések üzemképes állapotát, a gépek üzemeltetéséhez használt munkaeszközök épségét
 • gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javíttatásáról
 • meggyőződik a kitermelés előfeltételeinek meglétéről
 • elkészíti a beosztott dolgozók munkabeosztását
 • felügyeli a termelési egységben dolgozók tevékenységét
 • koordinálja a munkahelyre előírt fejtési, kitermelési feladatok ellátását
 • ellenőrzi a technológiai előírások betartását
 • irányítja és ellenőrzi az ásványi nyersanyagok kutatási, feltárási, kitermelési, szállítási terveinek megvalósulását
 • összehangolja a termelés különböző munkafázisait, a termelési-egységek tevékenységét
 • folyamatosan ellenőrzi a munka minőségét
 • adminisztrál: rögzíti az elvégzett munkafeladatokat és a termelési adatokat
 • beszámol a felsőbb vezetőknek a termelés menetéről, az esetlegesen felmerülő problémákról
 • betartja, illetve betartatja a biztonsági előírásokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Nedves, nyirkos, párás, poros, füstös, gázokkal szennyezett légterű, zajos munkahelyen dolgozik.
 • Fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.
 • Munkáját részben külső, részben belső, változó hőmérsékletű helyen végzi.
Egészségügyi tényezők
 • álló és ülő testhelyzetben végezhető, gyakori helyváltoztatással járó közepesen nehéz fizikai munka
 • olykor mászással, egyensúlyozással, görnyedéssel és más kényszerhelyzettel, emeléssel járó tevékenység
 • a balesetek elkerülése érdekében az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak
 • a bőr és a légutak fokozott igénybevételnek vannak kitéve a változó hőmérséklet következtében
 • baleseti és munkaártalmak lehetnek: a nagy hőmérséklet különbségek, a gázokkal szennyezett légtér
Pszichikai tényezők
 • a sokféle, párhuzamos munkafolyamat és a szigorú minőségi eláírásoknak való megfelelés miatt fokozott a pszichés megterhelés
 • az irányítás és a felügyelet figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
Várható változások
 • A természeti károknak, illetve az ásványvagyon csökkenésének következményei gyakoriak a bányabezárások.
 • A környezetvédelmi előírások szigorodásának hatására, előtérbe kerül a környezetvédelmi ismeretek tudása és alkalmazása.
 • Egyre kevesebb emberi erőforrásra lesz szükség a szakmában, fokozódik az automatizáltság, előretör az elektronika, informatika szerepe a különböző bányászati munkák során (például a bányabiztonságban is).
 • A korszerűsítések a dolgozói munkakörnyezetet, és munkavállalási kedvet is pozitívan megváltoztatják.
 • Az egyre nagyobb szállító járművek tönkreteszik a közutakat.
 • A külfejtéses berendezések zaj – és porvédelme egyre hatékonyabb, specializálódnak és korszerűsödnek a külszíni bányászat eszközei.
 • Várhatóan erősödni fog a külszíni bányász szakma fontossága.
 • A bányászok munkájának megbecsültsége folyamatosan csökken.
 • A szakirányú képzések megszűnése nem teszi vonzóvá a pályát a fiatalok számára, ami előbb-utóbb szakemberhiányhoz vezet ezen a munkaterületen is.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (20%)
(80%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások