Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Általános egészségügyi asszisztens - (FEOR 3321-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Általános egészségügyi asszisztens
FEOR-kód 3321-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Egészségügyi foglalkozások
 • (alcsoport) Egészségügyi asszisztensek
Bemutatás
Rövid leírás Egészségügyi intézményekben segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál, gondoskodik a szükséges anyagok, eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről, valamint elvégzi a munkájához kapcsolódó adminisztratív teendőket.
Jellemző tevékenységek
 • biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit, betartja a munkavégzés általános és speciális feladatait, sterilizál, fertőtlenít, igyekszik megelőzni a fertőzéseket
 • előkészíti a beteget a vizsgálatra, megfigyeli a beteget, felismeri a tüneteket, vérnyomást mér, pulzust és légzést vizsgál, testhőmérsékletet mér
 • közreműködik a diagnosztizálás, monitorozási feladatok elvégzésében, előkészíti a beteget és a helyszínt
 • mintát vesz és a vizsgálati anyagot laboratóriumba küldi
 • gyorstesztet végez (vér, vizelet, koleszterin, vércukor)
 • az orvos utasítására beavatkozik (gyógyszert és injekciót ad, sebet kezel és kötöz)
 • asszisztál az orvos tevékenységéhez
 • informálja a beteget, az orvos és a munkatársakat, hiteles és etikus kommunikációt folytat idegen nyelven is
 • szükség esetén riaszt
 • adminisztrációt végez, dokumentálja a munkát, elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít és tárol
 • foglalkozik a beteg és a család mentálhigiéniájával
 • életveszély, baleset , sérülés esetén első ellátást, elsősegélynyújtást végez, intézkedik (pl.: mentőt hív)
 • egészségmegőrzési, egészségfejlesztési, egészségnevelési, prevenciós feladatokat lát el, előadást tart, tájékoztatja a beteget és hozzátartozóit
 • fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt
 • tanulót oktat, kapcsolatot tart az oktatásszervezőkkel
 • szükség esetén az ápolási igazgató utasítására köteles ellátni bármely fekvőbeteg-ellátó osztályon/részlegen, illetve szakrendelőben teljeskörű helyettesítési feladatokat.
 • betartja az etikai, titoktartási és adatvédelmi szabályokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • rendelőben, jellemzően zárt térben végzett munka
 • alapvetően fontos követelmény a higiénia
 • könnyű munkát kell végeznie rendszerint ülve
 • többműszakos, váltakozó munkarendben dolgozik, előfordul a hétvégi munkavégzés, a napi 12 órás munkaidő
Egészségügyi tényezők
 • az ön- és közveszélyes vagy fertőző betegekkel való kapcsolat jelenthet az egészségre veszélyt, balesetveszélyt
 • a karok, a kezek és az ujjak fokozott terhelése jellemző
 • az érzékszervek, elsősorban a látó-, halló-, valamint a szaglószerv szerepe igen nagy jelentőségű
 • balesetveszély adódhat a műszerek, gépek, eszközök és anyagok használata során (magára és a páciensre nézve is)
 • a kezelő és a vivőanyagok allergiás megbetegedéseket okozhatnak
 • a betegekkel való közvetlen kapcsolatból adódóan fennáll a fertőzés lehetősége
 • a túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
Pszichikai tényezők
 • fontos a pacienssel szembeni empatikus viselkedés
 • gyakori az érzelmi megterhelés, ami elsősorban mentális felkészültséget igényel
 • gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt
 • bizonyos munkahelyeken változó és vagy hétvégi munkarendhez való igazodás
 • Pontosság, monotóniatűrési szükséglet és a munka módszerességi igénye mentális terhelést jelent.
 • az elhúzódó kezelések sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényelnek
Várható változások
 • A szakma iránti keresletet elsősorban a kórházi állomány csökkentése, és a felerősödő, illetve csituló egészségügyi reform befolyásolja.
 • A létszámcsökkenés ellenére a szakma iránti kereslet növekedni fog, mert a létszámcsökkentés és a szakma technikai követelményei kiszorították az intézményekből a nyugdíjas, illetve a nyugdíj közeli munkavállalókat.
 • A szaporodó magánintézményekben növekszik az igény az ilyen típusú képzett munkaerő iránt, a biztosítókkal, a pénztárakkal való kapcsolat és a megfelelő betegirányítás, szervezés miatt.
 • Ennek a munkának a tartalma gyakran változik, gyorsan kell igazodni a gyors technikai változásokhoz és szakmai fejlesztésekhez.
 • A helyettesítés, más szakmák ismerete elvárás.
 • Az idegen nyelvtudás itt is egyre inkább előtérbe kerül.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások