Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Egészségügyi dokumentátor - (FEOR 3322-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Egészségügyi dokumentátor
FEOR-kód 3322-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Egészségügyi foglalkozások
 • (alcsoport) Egészségügyi asszisztensek
Bemutatás
Rövid leírás Egészségügyi intézményekben ellátja az egészségügyi ügyviteli feladatokat, kezeli és arhiválja az egyészségügyi dokumentumokat. Munkája során érti és alkalmazza az egészségügyi szaknyelvet.
Jellemző tevékenységek
 • Összeállítja a napi beteglétszámot és leadja a Betegfelvételi irodába.
 • Elvégzi a napi adminisztrációs és dokumentációs feladatokat (elkészíti a műtéti kiírásokat, szervezi az ügyeleti beosztást, jegyzőkönyvet készít, stb.).
 • A beérkező leveleket, bontja, érkezteti válogatja, szétosztja.
 • Felveszi a telefonokat, a bejelentkező betegeknek időpontot ad, információt nyújt.
 • Intézi az intézmény külső és belső levelezését, továbbítja a leveleket az illetékesek felé.
 • Számítógépet használ, ismeri az egészségügyi szoftverket, kezeli a faxot, internett használ, másol, scannel.
 • Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel és a külső szervezetekkel.
 • Kitölti az igazolásokat, táppénzes papírokat.
 • Kezeli a beteggel kapcsolatos nyilvántartásokat (felvételi dokumentáció, kórlap, zárójelentés, elbocsátási dokumentáció, stb.)
 • Feldogozza a napi, heti, havi és évs betegforgalmi adatokat.
 • Jelentéseket, statisztikákát, kimutatásokat, készít és elehet tesz a szükséges jelentési kötelezettségeknek.
 • Elvégzi a szükséges arhiválási feladatokat.
 • A beteg távozásakor a kórtörténeti adatokat irattárba helyezi.
 • Együttműködik a betegek hozzátartozóival.
 • Elvégzi a halottakkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációt.
 • Kezeli és megrendeli az intézményben szokásos ürlapokat, nyomtatványokat (kartonok, vények, naplók, stb.)
 • Szükség esetén az ápolási igazgató utasítására köteles ellátni bármely fekvőbeteg-ellátó osztályon/részlegen, illetve szakrendelőben köteles teljeskörű helyettesítési feladatokat.
 • Vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik.
 • Szükség esetén egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytat.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Zárt belső térben rendelőintézetekbe, háziorvosi rendelőben, kórházakban, klinikákon irodai körülmények között végzi munkáját.
 • Ritkább esetben kell állnia, illetve járkálnia.
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
 • Az ön- és közveszélyes vagy fertőző betegekkel való kapcsolat jelenthet az egészségre veszélyt, balesetveszélyt
Pszichikai tényezők
 • Pontosság, monotóniatűrési szükséglet és a munka módszerességi igénye mentális terhelést jelent.
 • Az eredményes munkához elengedhetetlen a csapatban való munkavégzés képessége
 • A váratlan helyzetek, hátrányos helyzetű vagy sérült emberekkel való találkozás érzelmi megterhelést okoznak
 • Gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt
Várható változások
 • A szakma iránti keresletet elsősorban a kórházi állomány csökkentése, és a felerősödő, illetve csituló egészségügyi reform befolyásolja.
 • A létszámcsökkenés ellenére a szama iránti kereselet növekedni fog, mert a lésztámcsökkentés és a szakma technikai követelményei kiszorították az intézményekből a nyugdíjas, illetve a nyugdíj közeli munkavállalókat.
 • A szaporodó magánintézményekben növekszik az igény az ilyen tipusú képzett munkaerő iránt, a biztosítókkal, a pénztárakkal való kapcsolat és a megfelelő betegirányítás, szervezés miatt.
 • Igazodni kell a gyors technikai változásokhoz és programfejlesztésekhez.
 • Mivel a szakemberek elvégzik az adminisztráció és a dokumentáció egy részét, ennek a munkának a tartalma gyakran változik, gyors igazodást igényel a változó igényekhez.
 • Az elektronikus adat- és információkezelés a szakma alapelvárása.
 • A helyettesítés, más szakmák ismerete elvárás.
 • Az idegen nyelvtudás itt is egyre inkább előtérbe kerül.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (60%)
(40%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások