Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Szociális segítő - (FEOR 3511-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Szociális segítő
FEOR-kód 3511-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
  • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
  • (csoport) Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
  • (alcsoport) Szociális foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában. Feladatai: a) az ügyfelek fogadása, adatok felvétele, a probléma megbeszélése; b) életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás, családsegítés, szabadidős programok szervezése; c) segítségnyújtás az ügyfélnek a fizikai szükségletek kielégítésében, háztartássegítés; d) közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló segítő intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között; e) részvétel esetmegbeszéléseken; f) ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése; g) intézmények, közösségek mentálhigiénés igényeinek, szükségleteinek feltárása; h) egyének, párok, csoportok életvezetési problémáinak felismerése, az ügyfelek közvetítése a szakellátáshoz; i) segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása az egyéni és közösségi válságok megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében; j) csoportok szervezése és vezetése, rehabilitációs foglalkozások vezetése; k) információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés; l) esetelemzés szakmai közösségben; m) a lakosság szociális helyzetének felmérése; n) a veszélyeztetett családok felmérése; o) tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról; p) kapcsolattartás a gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval, védőnővel, osztályfőnökkel.
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások