Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Szociális gondozó, szakgondozó - (FEOR 3513-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Szociális gondozó, szakgondozó
FEOR-kód 3513-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
  • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
  • (csoport) Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
  • (alcsoport) Szociális foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Szociális munkás irányítása mellett segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Feladatai: a) az ügyfél életvitelének felmérése, önellátási képességének megfigyelése; b) az ügyfelek pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése; c) tájékoztatás az elérhető szolgáltatásokról és annak anyagi vonzatáról; d) pszichoedukálás (a szolgáltatást igénybevevő saját betegséggel kapcsolatos képzése); e) információk nyújtása a szociális és egészségügyi prevencióhoz; f) tanácsadás a hozzátartozóknak; g) az egyéni szükségletekből adódó személyes célok meghatározása; h) egyénre szabott gondozási és ápolási terv készítése; i) a napi étel- és italfogyasztás, az alvás mennyiségének nyomon követése; j) más szolgáltatók közreműködésének megszervezése (pl: otthoni ápolószolgálat, támogató szolgálat, fodrász stb.); k) együttműködés a szolgáltatást igénybevevő hozzátartozóival és természetes támogatóival; l) fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a gondozott környezetének tisztántartása, esetenként háztartási munka végzése; m) hajléktalan személyek, csoportok felkutatása, elhelyezkedésének, mozgásterének, mentális, fizikai és egészségi állapotának felmérése; n) kapcsolatfelvétel az utcán élő egyes csoportokkal, azok életmódjának és szociológiai jellemzőinek megismerése, a jövőbeni együttműködés előkészítése; o) tanácsadás, problémamegoldás, szükség esetén a krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele; p) dologi segítségnyújtás, fizikai és mentális alapszükséglet-kielégítő segítségnyújtás megszervezése (pl. tömeges étkeztetés, ruhaosztás, orvos helyszínre történő kihívása stb.).
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások