Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

utcai szociális munkás - (FEOR 3513-21) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés utcai szociális munkás
FEOR-kód 3513-21
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Szociális foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Az intézményes ellátásokból kimaradó egyéneknek, családoknak, csoportoknak és közösségeknek (pl. hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek) nyújt segítséget szociális, egészségi, pszichés és egyéb jellegű problémáik megoldásához.
Jellemző tevékenységek
 • tájékoztatja a klienst az által igénybe vehető szolgáltatásokról, az együttműködés formáiról (pl. téli krízisellátás, drogambulancia)
 • szükség esetén eljutatja a klienst a megfelelő intézménybe
 • kapcsolatot tart az utcán élő egyes csoportokkal, egyénekkel
 • feltérképezi, megismeri életmódjukat és szociológiai jellemzőiket
 • felméri a kliens jogosultságait
 • segíti az ellátások megszerzését, az ügyintézést
 • szükség esetén elkíséri a klienst a megfelelő intézménybe
 • segítséget nyújt a fizikai és mentális alapszükségletek kielégítéséhez (pl. tömeges étkeztetés, ruhaosztás stb.)
 • kezeli a krízisállapotot, szükség esetén azonnali intézkedéseket tesz (problémamegoldás)
 • élet- és testi épség veszélyeztetése esetén értesíti az illetékes hatóságokat (pl. mentők, rendőrség)
 • kapcsolatot tart a hatósági, önkormányzati, egyéb szociális szolgáltatásokat, ellátásokat biztosító intézményekkel és civil szervezetekkel
 • javaslatot tesz a helyi szociálpolitikában érintett szervek felé a kliensek ellátáshoz való hozzájuttatása érdekében
 • adminisztrál, dokumentációt vezet az ügyfelekről
 • ügyeletet lát el (éjszaka, ünnepnap, hétvége, 24 órás krízisautó szolgálat)
 • szakmai közösségben esetelemzést végez
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A szabadban és zárt térben egyaránt dolgozik.
 • Gyakran hidegben, esőben, hőségben kell munkát végezni.
 • A munkavégzés folyamatosan változó, igazodva a kliensek tartózkodási helyéhez.
Egészségügyi tényezők
 • a klienssel való közvetlen érintkezés kapcsán fertőzésveszély adódhat
 • látássérültek, látáskorlátozottak a terepmunkához szükséges, megfelelő látáskorrekció esetén dolgozhatnak ezen a munkaterületen (pl. szemüveg megengedett)
 • baleset, illetve sérülésveszély előfordulhat a konfliktus- és krízishelyzetek megoldása során
Pszichikai tényezők
 • a tehetetlenség érzése, az emberi sorsok nyomasztó terhének viselése nagy idegi, pszichés megterhelést jelent
 • a krízishelyzetek, a deviáns viselkedési formák, az agresszív kliensi magatartás kezelése jelentős stresszel jár
 • a verbélis és fizikai agresszió megfelelő kezelése
Várható változások
 • A megítélésmentes magatartás terjesztésére, az előítéletek csökkentésére való törekvés egyre erősebb lesz.
 • A szakma fejlődése érdekében az utcai szociális munkások, utcai gondozók speciális képzésére van szükség.
 • A lakosság általános szociális helyzete megalapozza a foglalkozás létjogosultságát.
 • A növekvő kliensszám szükségessé teszi az intézményi hálózat fejlődését.
 • A minőségi szolgáltatások kialakulása által növekedhet a munka hatékonysága, csökkenhet a tartósan utcán élők köre.
 • A foglalkozás más ágazatokban (egészségügy, büntetésvégrehajtás-igazságügy, oktatás) való megjelenése is szükségessé válik.
 • A növekvő ügyfélszám megfelelő ellátásához egyre több segítőre lesz szükség, ezáltal csökkenhet az igény a felsőfokú képzettség elvárására.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (20%)
(80%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások