Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Gyermekvédelmi felügyelő - (FEOR 3515-02) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Gyermekvédelmi felügyelő
FEOR-kód 3515-02
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Szociális foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Szociális, gyámügyi igazgatás szerveinél, a gyermekvédelmi alap és szakellátásban, a szociális szolgáltatásokban, a nevelési, oktatási intézményekben, a szociális és gyermekvédelmi célú civil szervezetekben dolgozva segítséget nyújt a szociális és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások igénybevételében. Intézményi és hivatali hierarchiában az őt irányító vezető útmutatásai szerint végzi munkáját a vonatkozó jogszabályok értelmezésével és alkalmazásával.
Jellemző tevékenységek
 • Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el
 • Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz
 • Részt vesz a döntés-előkészítő munkában
 • Közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában
 • A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban
 • Önállóan szociális segítő tevékenységet folytat
 • Tájékoztatást ad az ügyfelek, kliensek számára
 • Hivatalos iratokat (kérelmeket, jegyzőkönyveket, feljegyzéseket) készít, határozatok előkészítésében és előterjesztésében segédkezik.
 • Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
 • Felméréseket, elemző anyagot készít
 • Közreműködik az ellátási szerződés, különféle pályázatok előkészítésében
 • Közreműködik a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésében
 • Közreműködik együttműködési megállapodások előkészítésében és végrehajtásában, a szociálpolitikai kerekasztal működtetésében, foglalkoztatás-politikai célok megvalósításában és bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában
 • Segítséget nyújt civil szerveződések létrehozásához és működtetésükhöz
 • Adatbázist működtet (nyilvántartást vezet, statisztikákat készít, adatot szolgáltat)
 • Ügyiratkezelést végez
 • Felhívja a szociális munkás figyelmét a klienskapcsolatban felmerült, a saját lehetőségein túlmutató problémákra
 • Ellenőrzési programot készít, végrehajtja az ellenőrzést és erről jelentést készít.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A szociális és gyermekvédelmi ügyintézők jelentős részben ülő munkát végeznek (pl. ügyiratok, kérelmek elkészítése), amely zárt, állandó környezetben zajlik, részben terepen folyó tevékenységet látnak el (pl. környezettanulmány elkészítése, ellenőrzés). A terepmunka során az időjárás viszontagságainak kitettek.
Egészségügyi tényezők
 • A munkavégzés csekély fizikai megterheléssel jár. A tartós ülő munka a gerincoszlop alsó harmadának túlterhelésével járhat.
 • A monitor előtt végzett munka a munkavédelmi előírások be nem tartása esetén a szem illetve felső végtagok túlzott igénybevételével járhat.
 • Eszközökkel nem korrigálható látás-, hallás-károsodás illetve egyes szív- és érrendszeri betegségek kizáró ok lehet.
Pszichikai tényezők
 • A szociális és gyermekvédelmi ügyintéző hátrányos helyzetű egyénekkel vagy csoportokkal (pl. etnikai kisebbségek, nagycsaládosok, menekültek, stb.) dolgozik, s nemegyszer kilátástalan vagy reménytelen helyzetben lévő emberek problémáival találkozik, ami fokozott érzelmi megterhelést jelent.
 • Fokozott figyelmet igényel a kiégés veszélye a pályán.
 • A szolgáltatást igénybevevőkkel való kommunikáció nehézségei esetenként konfliktusokat, fokozott stresszt okozhatnak.
Várható változások
 • A lakosság általános szociális helyzete megalapozza a foglalkozás létjogosultságát.
 • A foglalkozás iránti igény függ a közigazgatás struktúrájától függ, a változás tendenciái magasabb szintű döntések függvényei.
 • A feladatok ellátásához a jogszabályokhoz illeszkedően a jövőben várhatóan felsőfokú szakirányú végzettség lesz szükséges, de községekben, illetve a várossal nem rendelkező kistérségekben szükség szerint emelt szintű szakképesítéssel rendelkező személyek is elláthatják a kapcsolódó feladatokat.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások