Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

statisztikai ügyintéző - (FEOR 3615-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés statisztikai ügyintéző
FEOR-kód 3615-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
 • (alcsoport) Pénzügyi, gazdasági ügyintézők
Bemutatás
Rövid leírás Többnyire a statisztikus útmutatása alapján segít a statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának és közlésének tervezésében, a szokásos vagy különleges információforrásokra támaszkodva megszerzi, összeállítja a gazdálkodó szervezet, intézmény tevékenységével összefüggő adatokat, feldolgozza azokat, és statisztikai jelentéseket készít az adott határidőre.
Jellemző tevékenységek
 • segíti statisztikai adatgyűjtések tervezését
 • elvégzi az adatfelvétel költségeinek, a munka elvégzéshez szükséges munkamennyiség becslését
 • kiválasztja az adatfelvételhez használt nyilvántartásokat és segít mintavételi keretek kialakításában
 • részt vesz az adatgyűjtésben és az adatok ellenőrzésében
 • segíti statisztikai számítások tervezésében és a statisztikai számítások elvégzésében, előkészíti a számítógépes statisztikai adatfeldolgozást
 • ellenőrzi az eredményeket, előkészíti az adatfeldolgozást az elemzőhez, vagy az adatok bemutatásához
 • szükség esetén további adatfeldolgozásokat végez
 • rendezi a statisztikai adatokat és nyilvántartásokat
 • részt vesz különböző fogalmi és osztályozási rendszereket kialakításában, nómenklatúrák készítésében
 • részt vesz a nemzetközi statisztikai módszertani és adatszolgáltatási feladatokban
 • készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza az új technikai és szakmai megoldásokat
 • pontosan betartja a statisztikai munka előírásait, munkáját folyamatosan kontrolálja
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
Pszichikai tényezők
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt
Várható változások
 • Napjainkban jelentős igény van a különböző területekre specializálódott statisztikusokra.
 • Egyre kevesebb hagyományos értelemben vett statisztikusra van szükség, de nő a magáncégek és a piackutató cégek által keresett speciális ismerettel rendelkező szakemberek száma
 • A statisztikusok iránt a legnagyobb kereslet Budapesten figyelhető meg.
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák, és annak a szakmának az ismerete, amiről a statisztika készül
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások