Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Konferencia és rendezvény szervező - (FEOR 3631-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Konferencia és rendezvény szervező
FEOR-kód 3631-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
 • (alcsoport) Egyéb üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői
Bemutatás
Rövid leírás Családi, társadalmi vagy üzleti rendezvényeket, konferenciákat, kiállításokat, vásárokat szervez és bonyolít le. Alkalmazza a protokolláris vendéglátás szabályait, a marketing és PR eszközeit, sajtókapcsolatokat szervez. Önállóan vagy csapatban dolgozik.
Jellemző tevékenységek
 • programtervet készít egy adott időszakra (például egy évre, egy évadra), eseménynaptárt állít össze
 • hirdetést állít össze és jelentet meg a szolgáltatás széleskörű ismertté tétele érdekében
 • egyeztetést folytat a konferencia vagy rendezvény megrendelőjével az igények felmérése érdekében, az igényeket adminisztrálja
 • a felmért igényeket részletesen adminisztrálja (esemény jellege, tervezett létszám, lehetséges program, ellátás, technika, dekoráció, a rendezvényre fordítható költség)
 • árajánlatot vagy költségkalkulációt készít a megrendelő igényeinek figyelembevételével
 • felméri a megrendelő igényei szerint megfelelő rendezvényhelyszíneket és javaslatot tesz a választáshoz (figyelembe véve például a szálláshely igényt, a helyszín megközelítési lehetőségeit, a parkolást)
 • tárgyalásokat folytat a konferencia előadóival, a rendezvényen fellépő személyekkel (például zenészek, színészek, menedzserek, előadóművészek)
 • egyeztet vendéglátóhelyekkel az ellátás biztosítása érdekében, javaslatot tesz a rendezvényhez kapcsolódó ellátás tartalmára
 • szerződést köt a megrendelővel valamint a rendezvényen közreműködő személyekkel, cégekkel
 • részletes forgatókönyvet készít a konferencia vagy a rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében (megjelölve a program menetét, az időkeretetket, az egyes tevékenységek felelőseit)
 • részvételi díjat, belépőjegy-árat kalkulál
 • gondoskodik a rendezvény megfelelő ismertté tételéről, PR tevékenységet végez (reklámkampányt szervez, plakátot, meghívót nyomtattat, sajtótájékoztatót rendez, médiaszereplést szervez)
 • gondoskodik a helyszín megfelelő berendezéséről (bútorzat, technikai berendezések, dekoráció), illetve a rendezvényt követően a takarításról és a helyszín eredeti állapotra való visszaállításáról
 • a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen rendelkezésre áll és közreműködik a váratlan problémák megoldásában
 • egyes esetekben a rendezvény házigazdája, köszönti a megjelenteket, moderátori szerepet vállal
 • a rendezvény során mindenre figyel, koordinálja a résztvevők munkáját
 • a rendezvény befejeztével előkészíti az elszámolást, gondoskodik a számlák kiegyenlítéséről
 • munkája során számítógépet, internetet és telefont használ
 • közbeszerzési felhívásokat és pályázatokat figyel és ajánlattételt állít ösze
 • adminisztrációs tevékenységet végez, üzleti levelezést folytat, nyilvántartást vezet, bizonylatokat állít ki
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helye a feldatokból és helyszínekből adódóan változatos
 • A szervezési és főként a lebonyolítási feladatok jelentős részét az irodán kívül (pl. megrendelőnél, rendezvényhelyszínen, vendéglátóhelyen stb.) kell ellátni.
 • A munkahét 7 napból áll, mivel a rendezvények nagy része hétvégére, ünnepnapra, éjszakára esik.
 • A munkavégzés történhet normál vagy műszakos munkarendben, de minden esetben igazodni kell a rendezvény időbeosztásához.
 • Az irodai munka szükséges kelléke a számítógép valamint a telefon.
 • A rendezvényhelyszínek jellegükből adódóan lehetnek zárt térben megvalósulók, amelyek általában klimatizáltak, azonban a szabadban megrendezett rendezvények esetén számolni kell a változó időjárási viszonyokkal.
 • Jellemzőek a rendezvényhez kapcsolódó zajok.
 • A környezet alkalmanként füstös, piszkos, nedves, poros.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés könnyű, esetenként közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire ülve végzett tevékenységek jellemzőek, de a rendezvének lebonyolítása során sok esetben egy helyben kell állni
 • a huzamos járás és állás megterhelheti a gericoszlopot és a lábakat
 • a rendezvényen résztvevő személyek dohányzása kellemetlen lehet
 • az állandó odafigyelés, összpontosítás nagy szellemi megterhelést jelent
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, az esetenként párhuzamosanfutó rendezvények átlátásával kell végezni a munkát
 • a szervezői munka során gyakran adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • minden szituációban higgadtnak, mégis határozottnak kell lenni
 • általában önállóan vagy kiscsoportban dolgoznak, ami önállóságot és egyéni felelősségvállalást feltételez
 • nagyfokú alkalmazkodást és stressz toleranciát igényel a szervezés
Várható változások
 • Az egyre szélesebb nemzetközi kapcsolatok hatására multikulturális ismeretekkel kell rendelkezni ezen a munkaterületen.
 • Az angol nyelv ismerete elengedhetetlen, azonban hasznos további idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete is.
 • A professzionális képzések kialakulása és a szakmát jellemző kínálati bővülés miatt szükséges a profil kiterjesztése, szolgáltatási komplexitás a szűken specializált rendezvényszervezéssel szemben.
 • Eltolódik a megrendelői igény az extrém, különleges igények felé, így a folyamatos kézésnek, szakmai együttműködéseknek megnő a szerepe.
 • A növekvő szolgáltatói létszám miatt a konferencia és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégeknek egyre inkább ki kell használni a költségcsökkentésre lehetőséget adó partnerséget.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (30%)
(70%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások