Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

kulturális intézményi szaktechnikus - (FEOR 3717-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés kulturális intézményi szaktechnikus
FEOR-kód 3717-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások
 • (alcsoport) Művészeti és kulturális foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Segíti a könyvtárosok munkáját, valamint művészeti alkotásokat, kiállítási tárgyakat, anyagokat és tárgyi leleteket múzeumi gyűjteményekben rendez, kiállít és gondozza azokat.
Jellemző tevékenységek
 • megtervezi és elrendezi a bemutató területeket, a kiállítási bútorokat, polcokat, szekrényeket
 • előkészíti és felszereli a kiállítandó tárgyakat
 • segítséget nyújt a világító és bemutató berendezések felállításában
 • vezeti a dokumentumok kikölcsönzésének és visszavételének nyilvántartását
 • fogadja a kiállítási tárgyakat, gondoskodik a szállításukról, a be- és kicsomagolásukról
 • új könyvtári vagy kulturális anyagokat rendel, karbantartja a könyvtári nyilvántartó és -forgalmazó rendszereket
 • különböző nyomtatott és rögzített anyagokat katalogizál
 • központi irattározás esetén az iratokat leltárba veszi, ellátja iktatószámmal
 • gondoskodik az adatok adatbázisokba való beviteléről, számítógépes nyilvántartásokat vezet és szerkeszt
 • audiovizuális és egyéb berendezéseket üzemeltet
 • részt vesz a bibliográfiai adatok kutatásában és ellenőrzésében
Körülmények
Munkakörnyezet
 • zárt irodákban, termekben dolgozik
 • többnyire ülő, de helyváltoztatással is járó munka, emelett emelés, görnyedés, hajolás és cipelés is jellemzi
Egészségügyi tényezők
 • karok, kezek igénybevétele jellemző
 • látás zavara és a halláscsökkenés kizáró ok
Pszichikai tényezők
 • jó figyelemkoncentrációs képességet igényel
 • jó együttműködést igényel
Várható változások
 • A számítógép használat mindinkább elterjed.
 • Előtérbe kerül a dokumentumok és iratok elektronikus megjelenése.
 • Ezen a területen is elterjednek az EU-s pályázatok.
 • Nagy szerepet kap a digitális technika megjelenése ezen a területen is.
 • A tevékenység jellegéből fakadóan kulturális érték- és hagyományőrző szerepe van.
 • Ez a végzettség több munkakör betöltésére is alkalmas, bár hosszú távon a közművelődési szakma devalválódhat.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (40%)
(60%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások