Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Fitnesz és rekreációs programok irányítója - (FEOR 3722-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Fitnesz és rekreációs programok irányítója
FEOR-kód 3722-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások
 • (alcsoport) Sport- és szabadidős foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Sporttevékenységet tervez, szervez, irányít, egyéneket és csoportokat oktat szabadidős, fitnesz-, rekreációs tevékenységek végzésére, elősegíti a szabadtéri sportok és a kalandsportok gyakorlását, mozgáskultúrát fejleszt, egészséges életmódra szoktat.
Jellemző tevékenységek
 • tájékozódik környezetének egyéni és kollektív rekreációs igényeiről, sporttevékenységekkel kapcsolatos motiváltságáról
 • felméri ügyfelei képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, motiváltságát, céljait
 • az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével mozgásformákat, sport- és szabadidős tevékenységeket ajánl
 • a kitűzött céloknak és az egyéni- és csoportjellemzőknek megfelelő edzéstervet, munkatervet készít
 • biztosítja az ezés, a sporttevékenység szakmai, tárgyi feltételeit
 • egyéni vagy kollektív edzéseket, életminőseg-javító foglalkozásokat vezet
 • útmutatást ad a berendezések használatához
 • testmozgásokat, fitneszrutinokban és szabadidős tevékenységekben használt koncepciókat és készségeket mutat be és tanít
 • figyeli a mozgásos tevékenységeket biztonsági szempontok szerint
 • helyes testtartás, mozgás, táplálkozás alkalmazására motivál
 • értékeli az ügyfelek erőnlétét, fejlődését, teljesítményét
 • aktív kikapcsolódást célzó programokat, szabadidős, fitnesz- és rekreációs teékenységet szervez és vezet
 • sport és egészségmegőrző táborokat, családi sportrendezvényeket szervez rekreációs célból
 • közreműködik az egészséges életmód szemléletének kialakításában
 • népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást
 • részt vesz az egészséges táplálkozás népszerűsítésében, annak lehetőségét munkakörnyezetében megteremti
 • felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket
 • szükség esetén segítséget, elsősegélyt nyújt
 • biztonsági eljárásokat és előírásokat ismertet és betartat
 • szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken vesz részt, szakmai kapcsolatokat tart
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Külső és belső helyszíneken egyaránt dolgozhatnak (sportklubok, fitnesz- és edzőtermek, uszodák területén, stb.).
 • A munkához hozzátartozik az átlagtól eltérő munkaidő-beosztás (késő délutáni, esti, hétvégi munka).
 • Az edzőtermek jellemzően légkondícionáltak, de előfordulhat a zárt, meleg, párás légtérben végzett tevékenység, illetve akár uszodai környezet is.
Egészségügyi tényezők
 • ép érzékszervi funkciók és hibátlan mozgásrendszer szükséges
 • a hangszálak megerőltetése előfordulhat különösen a csoportos edzések levezénylése során
 • sokszor be kell mutatnia a feladatokat, gyakorlatokat, mozdulatokat, vagy együtt edzeni a csoporttal, ami komoly fizikai igénybevételt jelent
 • a fejlett csontrendszer, ép izomzat alapfeltétel a szélsőséges fizikai megterhelések elviseléséhez
 • a vérzékenység kizáró ok
 • jó reflexek kellenek a balesetek elkerülése érdekében
 • nagyon jó térlátás szükséges a csoportos mozgásformák irányításához
Pszichikai tényezők
 • balesetek, sérülések adódhatnak, ami feszültséggel, stresszhatással jár
 • mások tevékenységének határozott, céltudatos irányítása szükséges
 • az adott mozdulatsorok gyakori ismétlése nagyon jó monotóniatűrést igényel
 • hibája esetén esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami felelősségvállalást és odafigyelést kíván
Várható változások
 • A szakma alakulását erősen befolyásolja a gazdaság alakulása, ami az emberek életminőségének pozitív vagy negatív változásában is érzékelhető, ezáltal növekszik vagy csökken az egészséges életmód felé .
 • Az idegenforgalom, és turizmus területén nő a kereslet a sporttevékenységek szervezői, illetve a wellness, fitness, rekreációs területen képzett szakemberek iránt.
 • Egyre emelkedik a soprtlétesítmények, fitnesz centrumok, klubok száma, ezáltal növekszik az igény az oktatói, szervezői tevékenység iránt.
 • Az egészséges életmód szemléletének kialakítása, a rendszeres testmozgás és sport remélhetőleg egyre népszerűbbé válik a jövőben.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (20%)
(80%) Személyközpontú
Önálló (10%)
(90%) Csoportos
Irányító (90%)
(10%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások