Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Iskolatitkár - (FEOR 4111-02) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Iskolatitkár
FEOR-kód 4111-02
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások
 • (csoport) Irodai, ügyviteli foglalkozások
 • (alcsoport) Általános irodai, ügyviteli foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Iskolákban a vezetőség irányításával dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendőket lát el, vezeti, bonyolítja és ikatatja az iskolai és tanügyigazgatási adminisztrációt, oktatási, képzési nyilvántartást, statisztikát készít.Biztosítja a vezetői munka és az okatatás zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.
Jellemző tevékenységek
 • vezetőjével egyeztetve előkészíti és rangsorolja a (napi, határidős) feladatokat, teendőket
 • az iskolavezetés mellett személyi titkári feladatokat végez, szűrőfeladatot lát el az igazgató mellett
 • kapcsolatot tart az iskolafenntartó titkárságával
 • számítógépes adatbeviteli, adatrögzítési, dokumentumszerkesztési feladatokat végez
 • ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ és azok működésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt
 • iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz
 • intézi az iskolavezetés hivatalos levelezését: külső és belső kapcsolattartását szolgáló iratokat, dokumentumokat gépel, szerkeszt, sokszorosít
 • ellátja a napi postázással kapcsolatos feladatokat: feldolgozás, kezelés, iktatás, ellenőrzés
 • kezeli és tárolja a tanügyi dokumentumokat, jegyzőkönyveket, jelentéseket, statisztikákat és igazolásokat állít ki utasítás szerint
 • szakmai irányítással megrendeli a tanügyi nyomtatványokat, tankönyveket, szakmai anyagokat, folyóiratokat, újságokat
 • diákigazolványokkal, pedagógusigazolványokkal kapcsolatos ügyeket intéz
 • oktatással, képzéssel kapcsolatos nyilvántartást, tanügyi statisztikákat készít szakmai irányítással
 • közreműködik az oktatási intézmény minőségbiztosítási dokumentációjának vezetésében
 • egyezteti a fogadóórák rendjét
 • előkészíti az iskolavezetés prezentációit, a tanári, tantestületi értekezleteket, és az iskolaorvos munkáját
 • szervezi a külső látogatók iskolai programjait
 • információkat közvetít és időpontokat egyeztet az iskolavezetés, a pedagógusok, a szülők és az intézmény egyéb külső-belső kapcsolatai között
 • közreműködik az iskolai ünnepségek, a kulturális, szabadidős és sportrendezvények, tanulmányi versenyek megrendezésében, az iskolai gyakorlatok szervezésében,
 • részt vesz az iskolai felvételi eljárás lebonyolításában, és a vizsgák szervezési, adminisztrációs feladataiban
 • ellátja a titkársági feladatkörbe tartozó reprezentációs, gazdálkodási és személyügyi teendőket pl.: házipénztár kezelése, útiköltség-elszámolás, képzési szerződések előkészítése
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Zárt helyen, irodai környezetben, általában normál, azaz napi nyolc, heti negyven órás munkarendben végezhető munka.
 • A különböző iskolai rendezvények, szabadtéri programok esetében a munkavégzés helye az adott helyszín.
 • Jellemző a mesterséges megvilágítás és a számítógépekkel, technikai eszközökkel ellátott környezet.
 • Túlóra a tanév bizonyos szakaszaiban jellemző.
Egészségügyi tényezők
 • a fizikai megterheléssel járó igénybevétel vagy az esetleges baleseti lehetőség kockázata elenyésző
 • a munkaidő jelentős részében tartós ülőmunkát végez, ami gerincbántalmak kialakulásának veszélyével jár
 • a szemek fokozott igénybevételnek vannak kitéve a rendszeres és időnként huzamos ideig tartó számítógéphasználat miatt
 • fokozott terhelésnek vannak kitéve a kezek a gyors és gépírási tevékenység következtében
 • ritkán előfordulhat ínhüvelygyulladás, mint szakmai ártalom
Pszichikai tényezők
 • a napi rendszerességgel ismétlődő, állandósult feladatok (pl. adatbevitel) jó monotóniatűrést igényelnek
 • a pszichés terhelés néha fokozott, mivel a sokféle személyes kapcsolatból adódó konfliktusokat nem lehet elkerülni, ami érzelmi stabilitást és pozitív szemléletet igényel
 • a határidők betartása és a pontos munkavégzés jelentős stresszel járhat
 • a hibás vagy figyelmetlen munkavégzés komoly következményekkel járhat (pl. anyagi, illetve jogi)
 • a hatékony munkavégzés egyik feltétele az együttműködésre való készség
 • fontos a türelmet, önuralmat próbáratevő viselkedésformák megfelelő kezelése
 • a különböző kultúrákhoz, közösségekhez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendek elfogadása lényeges
 • a gyermekszeretet, megbízhatóság, kapcsolatteremtő képesség alapkövetelmény
Várható változások
 • A multikultúrális környezetben végzett munka, a papír nélküli irodai teendők elterjedése kapcsán egyre kavilifikáltabb munkaerő szükséges az iskolákban is.
 • A követelmények emelkedésével azonban nem nő arányosan az anyagi és erkölcsi elismerés ezen a munkaterületen.
 • Főként anyagi, finanszírozási, valamint a gyermekszám csökkenésével kapcsolatos problémák miatt egyre több iskola kénytelen kapuit bezárni, ezáltal csökkennek az elhelyezkedés esélyei.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (10%)
(90%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások