Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Házi gondozó - (FEOR 5223-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Házi gondozó
FEOR-kód 5223-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
 • (csoport) Szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Személygondozási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Tevékenységét a szolgáltatást igénybe vevő saját környezetében vagy intézményi keretek között végzi. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve a kliens életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Gondoskodik háztartási feladatai ellátásáról és szükség szerint, felhatalmazás alapján érdek-képviseleti feladatokat lát el részére.
Jellemző tevékenységek
 • Felméri a kliens szükségleteit
 • Felvilágosítást nyújt az életvezetéshez szükséges információkról
 • Gondozási és ápolási tervet készít
 • Ápolási feladatokat lát el, közvetlenül gondoskodik az ellátást igénybevevő egészséges életmódjának kialakításáról, fenntartásárl
 • Közreműködik a szolgáltatást igénybevevő fizikai ellátásában és környezetének rendbentartásában
 • Lelki és személyi higiénét biztosít
 • Kapcsolatot tart a szolgáltatást igénybevevő érdekében hivatalos szervek irányába, valamint a családtagok felé
 • A kliensi igényektől függő speciális feladatokat lát el: pl. fejleszti a kliensek kommunikációs képességét
 • Szabadidős tevékenységet szervez
 • Szakmai személyiségfejlesztésen és team megbeszélésen vesz részt
 • Dokumentálja tevékenységét
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne változó. Részben zárt környezet, állandó hőmérsékleti viszonyok mellett.
 • A munkavégzéshez jelentős mennyiségű utazás kapcsolódik, ennek egy része gyalogosan, más része tömegközlekedési eszközök igénybevételével zajlik, ahol az időjárás viszontagságai érvényesülnek.
Egészségügyi tényezők
 • Közepes terhelést jelentő fizikai tevékenység kapcsolódhat a feladatok ellátásához.
 • Szükséges lehet az ellátottak mozgatása, fizikai környezetük rendben tartása, háztartási tevékenységek végzése során közepes mértékű erőkifejtés.
 • Háztartásban használatos vegyi anyagok (fertőtlenítő, tisztító, testápoló szerek) alkalmazása, háztartási por allergén tényezőként léphet fel a feladatok ellátása során
 • Eszközökkel nem korrigálható látás- vagy halláskárosodás valamint mozgáskorlátozottság vagy tanulási képességben való korlátozottság kizáró ok lehet.
Pszichikai tényezők
 • A nehéz, esetenként kilátástalan helyzetben levő emberek problémáival való folyamatos szembesülés komoly kiégésveszélyt képvisel.
 • Fokozott stresszt jelenthet az ellátást igénylő személy és környezete közötti kommunikáció folyamatában a közvetítés, közreműködés.
Várható változások
 • A társadalom elöregedésével, és az esélyegyenlőség érvényesülésével párhuzamosan növekszik a támogató szolgáltatások iránti igény.
 • Növekszik az otthoni szolgáltatásnyújtás szerepe.
 • A szakmai elvárások növekedése, a minőségbiztosítás szerepének fontossága meghatározóvá válik a szolgáltatásnyújtás során.
 • A szociális pálya presztízsének növekedése várható.
 • Új készségek, információ-technológiai ismeretek, nyelvtudás szerepe fokozódik.
 • Jelentős nemzetközi mobilitásra ad terepet az EU vonatkozó szakpolitikájának érvényesülése
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (40%)
(60%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (40%)
(60%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások