Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Természetvédelmi őr - (FEOR 5255-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Természetvédelmi őr
FEOR-kód 5255-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
 • (csoport) Szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Felügyeli a rábízott természetvédelmi területet, betartja és betartatja a természetvédelmi szabályokat és rendelkezéseket
Jellemző tevékenységek
 • Ismeri, megfigyeli és számon tartja a védett növényeket és állatfajokat
 • Felderíti és elhárítja a védett területen a természetvédelmi értékeket károsító veszélyforrásokat
 • Megóvja a természetes élőhelyek állapotát
 • Figyelemmel kíséri a védett állatokra veszélyt jelentő ragadozók, kártevők elszaporodását, állományváltozását
 • Gondoskodik táplálék biztosításáról a táplálékhiányos időszakokban
 • Részt vesz természetvédelmi oktató nevelő munkában
 • Szakmai idegenvezetést végez a védett területen
 • Közreműködik a természetvédelmi szervek kezelésében lévő épületek, építmények fenntartásában
 • Ellenőrzi a nyilvános táborhelyeket a biztonsági, tűzvédelmi és természetvédelmi szabályok betartása szempontjából
 • Kapcsolatot tart a védett természeti területen gazdálkodó szervezetekkel, az érintett önkormányzatokkal és földhivatalokkal
 • Állampolgári jogokat korlátozó hatósági intézkedéseket alkalmaz
 • Adminisztratív tevékenységet végez
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A természetvédelmi őr munkáját a szabadban végzi, az időjárástól függetlenül.
Egészségügyi tényezők
 • A munkavégzés során el kell viselnie a tűző napot, az esőt és a fagyot egyaránt.
 • Kitartó gyaloglást igényel
Pszichikai tényezők
 • Állampolgári jogokat korlátozó hatósági intézkedéseket alkalmazása során fokozott stresszterhelés
Várható változások
 • Természetvédelmi őr jogintézmények erősítése, jogosultságok és kötelességek körének további bővítése
 • Természetvédelmi őrszolgálat létszámának növelése
 • A feladatellátás kiterjesztése a természeti területekre és értékekre
 • A feladatellátás bővítése a régészeti őrzéssel
 • Felsőfokú végzettségű természetvédelmi őrök arányának további növekedése
 • Állandó országos és helyi ügyeleti rendszer kialakítása
 • Egyenruházati és technikai ellátottság fejlesztése
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások