Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Járművezető-oktató - (FEOR 5291-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Járművezető-oktató
FEOR-kód 5291-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
 • (csoport) Szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb szolgáltatási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Oktatja a gépjárművezetéssel kapcsolatos ismereteket, elméleti és gyakorlati képzés keterében felkészíti ügyfeleit a gépjárművezetői vizsga letételére, a közúti forgalomban való előírásszerű részvételre.
Jellemző tevékenységek
 • megtervezi az elméleti és a gyakorlati oktatás menetét
 • elméleti oktatás keretében megismerteti a KRESZ előírásait és segíti azok értelmezését
 • szakszerű tájékoztatást nyújt a környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előírásokról, utasításokról a hallgatóknak
 • kérdések, viták formájában bevonja a tanulókat az oktatásba
 • magyarázza és szemlélteti a gépjárművek kezelési-, működési-elveit, és a különféle vezetési technikák elméleti hátterét
 • ellenőrzi az oktatás rendszeres látogatását
 • vezetési technikákat és vezetésbiztonsági tudnivalókat ismertet
 • gyakorlati oktatás keretében elősegíti a vezetői alapfeladatok, a rutin vezetési feladatok elsajátítását
 • valós vezetési körülmények között, közúti forgalomban oktatja a tanulókat (országúton, autópályán, közúton alkonyatkor és sötétedéskor)
 • megtanítja a tanulót vezetés közben figyelni az utasítást adó- és tiltó táblák alapos és gondos figyelésére
 • ismerteti és oktatja a vészhelyzetekben szükséges vezetési technikákat
 • gondoskodik a tanuló számára az ismétlés, gyakorlás lehetőségének megteremtéséről
 • az előírt legalacsonyabb óraszám figyelembevételével dönt a tanuló számára szükséges gyakorlás óraszámáról
 • megítéli, hogy mikor áll készen a tanuló a járművezetői vizsgára
 • bejelenti a tanulót a vizsgára: elintézi a bejelentkezéshez szükséges adminisztrációs és egyéb formális teendőket
 • gondoskodik a gyakorlati foglalkozáson és a vizsgán részt vevő járműnek a vizsga- és biztonsági előírásoknak való megfeleléséről
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Az elméleti oktatás zárt térben, a gyakorlati oktatás télen-nyáron folyamatosan a gépjárműben ülve, illetve a szabadban történik.
 • A munkaidő jellemzően rendszertelen (gyakori, az esti órákban, illetve hétvégéken, ünnepnapokon is).
 • A munkavégzés folyamatos közlekedést igényel, állandóan váltakozó helyszínen zajlik.
Egészségügyi tényezők
 • általában könnyű fizikai megterhelés
 • a gyakorlati képzés során ülve, részben kényszer testtartásban, az elméleti képzés során általában állva végzett tevékenység
 • egész napi autóban ülés megterheli a vázszerkezetet
 • a gerincoszlop fokozott igénybevételnek van kitéve
 • a lábak, karok, kezek teljes tökéletes funkcionálása szükséges
 • a tökéletes távolba- közelre látás (esetleg szemüveggel korrigálható), és a hallóképesség alapkövetelmény
 • fontos a színmegkülönböztető készség, térérzék, sötéthez való jó alkalmazkodás,
 • tökéletes mozgáskoordináció és jó reflexek kellenek a balesetek elkerülése érdekében
 • a figyelem pillanatnyi kihagyása könnyen balesetforrás lehet
 • az állandó, sűrű forgalom nagy zajterhelést jelent
 • a rendszeres személyes kontaktus miatt fokozottan ki vannak téve fertőzésveszélynek, vírusoknak
Pszichikai tényezők
 • alapvető fontosságú a gyors reakciókészség
 • erőteljes pszichikai megterhelést jelent a türelem, az önuralom folyamatos megőrzése
 • a közlekedésben résztvevőkre, a tanulóra és önmagára egyaránt figyelnie kell, ami folyamatos összpontosítást igényel
 • az általában nagyon fárasztó és idegfeszítő munka jelentős stresszel jár
 • bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is lényeges a felelősségérzet, higgadtság megőrzése
 • az emberekkel való közvetlen kapcsolat sokszor empátiát, tapintatot követel
 • a toleranciát próbára tevő magatartásformák megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
 • a munkaidő kiszámíthatatlansága rendszertelen életmód kialakulásához vezet, amihez alkalmazkodni kell
Várható változások
 • A közúti járművezető szakoktatói tevékenység jelenleg biztos piacnak látszik, főképpen a nagyvárosokban.
 • A személygépkocsik száma folyamatosan növekszik és emellett egyre fiatalabb korosztály kapcsolódik be a vezetni tudók körébe.
 • Ma már igen gyakori a saját (akár egyszerre több) jármű már az egészen fiatal korosztály esetében is.
 • A gépjárműpark folyamatos korszerűsödése, a környezetbarát gépkocsik számának jelentős emelkedése várható a jövőben.
 • Az alapvető emberi tényezők javulása (intelligencia, iskolai végzettség, nyelvismeret) lényeges elem lesz ezen a munkaterületen.
 • A szakmai színvonal emelkedésé a felsőfokú szakmai képzés beindítása biztosítja.
 • A KRESZ, a közlekedésbiztonság terén szigorodó szabályozásra, az EU-s előírásokhoz való igazodásra lehet számítani.
 • Az oktatók között növekszik a nők aránya.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (0%)
(100%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások