Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Egyéb növénytermesztési foglalkozású (dohánytermesztő) - (FEOR 6119-02) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Egyéb növénytermesztési foglalkozású (dohánytermesztő)
FEOR-kód 6119-02
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
 • (csoport) Mezőgazdasági foglalkozások
 • (alcsoport) Növénytermesztési foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a dohány termelésével és értékesítésével kapcsolatos munkákat.
Jellemző tevékenységek
 • bérli vagy megvásárolja a földterületet és a munkagépeket
 • beszerzi a dohánytermesztéshez szükséges magokat, növényvédőszereket, egyéb eszközöket
 • kialakítja a dohány termesztéséhez szükséges földterületet, talaj-előkészítést végez
 • a dohánymagokat a talajfelületre szórja kézzel vagy géppel
 • a palántákat egy bizonyos magasság elérése után kiültet a földekre
 • tetejezést és kecsgátlást végez
 • növényápolást, növényvédelmi tevékenységet, trágyázást, öntözéstvégez
 • learatja a dohányleveleket
 • a terményt tisztítja, kötözi
 • a dohányleveleket szárítópajtába hordja
 • értékesíti a terméket
 • elvégzi a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartását, az istállók tisztán tartását
 • gyűjti és figyelemmel kíséri a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabályi)
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartja
 • kapcsolatot tart a szakhatóságokkal
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne jellemzően a termőföld.
 • A dohány szükségleteitől függően kell alakítani a munkavégzést, így intenzív időszakban akár a hét minden napján kell dolgozni, de időszakosan leállás van.
 • A munkavégzés kora reggeltől estig folyamatos egy nap során
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A munkakörnyezet poros lehet.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • jellemzőek a kényelmetlen, kényszer-testhelyzetek
 • a szabadtéri munkák során allergia veszélye állhat fenn
 • a kültéri munkálatok porral, zajjal járhatnak
 • a vegyszerek (permetezőlé, növényvédőszer, műtrágya) miatt büdős, gázokkal telített lehet a levegő
 • a tevékenység során használt gépek, berendezések balesetveszélyt okozhatnak
Pszichikai tényezők
 • kiszámíthatatlan időjárási tényezők miatt stressz alakulhat ki
 • monoton munkafázisok is jellemzőek
Várható változások
 • Birtokkoncentráció jellemző.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú, de az elismertsége növekszik.
 • Műszaki színvonal gyorsuló fejlődése jellemző, a precíziós technológiák elterjedése várható.
 • A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma csökken, jól képzett szakmunkásokra az igény növekszik.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások