Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Halászati foglalkozású - (FEOR 6230-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Halászati foglalkozású
FEOR-kód 6230-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
 • (csoport) Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások
 • (alcsoport) Halászati foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A környezeti értékek megőrzése mellett haltenyésztési és -gazdálkodási feladatokat lát el, halászati munkafolyamatokat végez a nagyüzemi haltenyésztés és halászat eszközeivel, tógazdasági körülmények között vagy természetes vizeken.
Jellemző tevékenységek
 • támogatja a halászati tervezést, alapadatokat szolgáltat a tervkészítéshez, ütemtervet készít
 • vizsgálja a víz tápanyagkészletét, figyelemmel kíséri a tó élővilágát, felméri a természetes vízek halállományát
 • előkészíti és karbantartja a tavakat, elvégzi a lehalászott tó utómunkálatait (pl. őszi-téli tókarbantartás, tófeltöltés)
 • kiválogatja a tenyészhalakat, kezeli a tenyészállományt és neveli a törzsállományt
 • tenyész- és áruhalakat állít elő: természetes és mesterséges úton szaporítást végez, előneveli az ivadékot
 • kihelyezi, telepíti a halakat, népesíti a halastavakat és természetes vizeket
 • haletetést, takarmányozást, próbahalászatot végez
 • hozamfokozást végez, beállítja a tó biológiai egyensúlyát (pl. káros növények irtásával, tótrágyázással)
 • halegészségügyi feladatokat lát el (pl.betegségek elleni védekezés, egészségügyi kezelés)
 • megszervezi a tárolt és kihelyezett halak őrzését, védelmét
 • megszervezi a halászati munkát, előkészíti a szükséges eszközöket és biztosítja a tárolóhelyeket
 • halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezel, a halászati munkát szakszerűen elvégzi (lehalássza, halássza a halastavakat és a természetes vizeket)
 • a halmennyiséget méri és nyilvántartásba veszi, osztályozza
 • szakszerűen szállítja és tárolja, tartósítja, csomagolja, és értékesíti a halat
 • ellenőrzést végez (vízminőség, vízszint, természetes táplálék-készlet, földművek és műtárgyak állapota)
 • munkafolyamatokat dokumentál (alapbizonylatok, halászati napló vezetése)
 • alkalmazza és betartja a halászati és horgászati jogszabályi, hatósági, természet- és környezetvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokban leírtakat
 • téli lékelési munkákat, tóépítési feladatokat lát el, biztosítja a tavak vízellátását
 • gondoskodik a tavak, vizek mellékhasznosításáról, a nád betakarításáról
 • ápolja a halászati hagyományokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés jellemzően szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • A halászati munka az évszaktól és az időjárástól függően nedves, nyirkos, párás, és/vagy ködös környezetben folyik.
 • Munkáját általában nappal végzi, a nyári időszakban a halak etetése miatt a hétvégéken is dolgozik.
 • A munkafeladatok többsége csoportos jellegű, jól összehangolt, közös munkát kíván.
 • A halakkal közelsége, főleg telepítéskor kellemetlen szaggal jár.
 • Fontos a vízhatlan ruházat, amely megvéd az állandó nedvességtől.
Egészségügyi tényezők
 • a foglalkozás jellegéből adódóan semmiféle fogyatékossággal nem rendelkezhet a munkavállaló
 • közepesen nehéz fizikai munka, a feladatok többségét állva kell végezni
 • egyes munkafázisoknál a guggolás, térdelés, görnyedés is előfordul
 • gyakori a kézi anyagmozgatás, rakodás, emelés
 • kizáró ok az átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő, az ún. fóbiák (pl. tériszony), valamint a rohamokkal járó betegségek
 • a krónikus betegségekre és az allergiákra való hajlam kizáró ok
 • az imbolygó csónakkal való közlekedés, pl. etetéskor, lehalászáskor jó egyensúlyérzék és jó reflexek kellenek
 • baleseti veszélyt a vizes, síkos felületeken való elcsúszás jelenthet
 • homálybeli és oldalirányú, úgynevezett perifériális látás szükséges
Pszichikai tényezők
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó fizikai terheléshez való alkalmazkodás szükséges
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg halak, a környezeti károk mielőbbi kiszűréséhez
 • a lehalászás, és a halfeldolgozás idején nem előnyös a túlzott lelki érzékenység
Várható változások
 • A környezetbarát technológiák és a műszerezettség, automatizálás, a számítógéppel vezérelt rendszerek elterjedése egyre inkább szükségessé teszi a szakmai specializálódást, a folyamatos tovább- és átképzést ezen a területen is.
 • Növekszik az idegen nyelvtudással, informatikai ismeretekkel rendelkező, minősített szakemberek iránti igény.
 • Szigrodnak a környezetvédelmi és a minőségbiztosítási elvárások, előírások.
 • A marketing tevékenységre, a helyi adottságok jobb kihasználására, a halászati hagyományok ápolására egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a halászati szakemberek.
 • A természetes vizek állapotának javítása mellett az állat- és környezetvédelem hatékonyságának növelésére, a halfajok és tájfajták fenntartásának erősítésére való törekvés várható a jövőben.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások