Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Nyomdász, nyomdaipari gépmester - (FEOR 7232-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Nyomdász, nyomdaipari gépmester
FEOR-kód 7232-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Ipari és építőipari foglalkozások
 • (csoport) Könnyűipari foglalkozások
 • (alcsoport) Nyomdaipari foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Különböző technológiájú nyomógépeken (pl.: digitális, magasnyomó, tipográfiai, szélnyomó) nyomtatott terméket állít elő, nyomdai eljárással sokszorosít, integrált számítógépes kép- és szövegfeldolgozást végez.
Jellemző tevékenységek
 • fogadja a megrendelést, egyeztet a megrendelővel
 • kiválasztja a megrendelésnek megfelelő technológiát és a felhasználandó anyagokat (pl. festékek kiválasztása)
 • munkatáskát használ, megismeri a munkavégzéshez szükséges utasításokat és ellenőrzi a dokumentáció teljességét
 • beszerzi és előkészíti a nyomtatásoz szükséges adatokat, az alap- és segédanyagokat, szerszámokat
 • részt vesz a gyártáselőkészítésben, gép- és formaelőkészítést végez, beigazítja a nyomógépeket
 • beállítja és ellenőrzi a berakó és továbbító mechanizmusokat, festékrendszereket és egyéb nyomtatógép-funkciókat
 • feltölti és beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, -vastagságnak megfelelően)
 • szabvány szerint keveri a festékeket és oldószereket , illetve a papír- és festékadagolást szabályozza a nyomtatás során
 • beállítja a kiegészítő műveletek egységeit (számozó-, perforáló-, lakkozó-, benyomóművek) és a vágó-, hajtogató-, ragasztó-, tűző műveket
 • felügyeli és ellenőrzi a gépek működését, az alapanyagok utánpótlását, megszünteti a kisebb fennakadásokat
 • folyamatosan ellenőrzi a minőséget gyártás közben és a végtermék elkészültekor az elfogadott minta alapján (minőségbiztosítát végez)
 • szükség szerint korrekciót, javításokat, restaurálásokat végez
 • jóváhagyatja a végleges nyomatot
 • kinyomtatja az előírt példányszámot
 • ellenőrzi a nyomtatott példányszámot, a csomagolás mennyiségét és minőségét
 • gondoskodik a nyomógépek technikai karbantartásáról (pl.: olajozás, zsírozás), szervizeléséről és tisztításáról
 • betartja/betartatja a munkavégzéshez szükséges munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat
 • együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzőkkel, átadja a nyomatokat továbbfeldolgozásra
 • gondoskodik az elkészült nyomatok elszállításáról
 • adminisztrálja a tevékenységét, aláírja a munkatáskát a munka befejeztével,vezeti a munkalapot
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés Jellemzően mesterséges fényben, zárt klimatizált helyiségekben vagy gépcsarnokokban történik.
 • A gépek működés közben rendkívül hangosak, zajosak, akár fülvédő nélkül elviselhetetlen zajszint is előfordulhat.
 • A talaj a gépek működésétől szinte vibrál és a levegőben papír- és festékpor kering.
 • Nyomdai eljárástól, megbízástól függően más és más időbeosztásban dolgozhatnak: nappali, váltott-, vagy akár éjszakai műszakban is.
Egészségügyi tényezők
 • munkaterülettől függően egészségügyi, munkaalkalmassági feltételek is eltérőek lehetnek
 • egészségre ártalmas lehet a zaj, a rázkódás, az ólom, a por a zárt térben
 • a bőr és a légutak fokozott igénybevételnek vannak kitéve a vegyszerekkel, oldószerekkel, festékekkel, olajjal, zsírral és ragasztó-anyagokkal való érintkezés következtében
 • a tevékenység karok, a kéz, az ujjak használatával, gyakori kinyújtásával jár, egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást jelent
 • állva, ülve, időnként kellemetlen, hajlott-, görnyedt testhelyzetben kell tevékenykedni
 • a jó szemmérték, térelképzelés és a megfelelő látásélesség, ép színlátást elengedhetetlen
 • a látáskorlátozottság kontaktlencsével, vagy szemüveggel korrigálható de nem lehet nagyfokú
 • fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességűek a foglalkozást nem gyakorolhatják
 • a gépek beállítása, utántöltése jó fizikai erőnlétet kívül
 • előfordulhat cipelés vagy emelés, ezért munkaalkalmasságot kizáró ok lehet a lábak deformáltsága, a visszér és a sérv
 • az asztmás betegek és az idegrendszeri megbetegedésekben szenvedők foglalkoztatása kizárt
Pszichikai tényezők
 • előnyös, ha az alkalmazott terhelhető és elhivatott
 • a túlórázás, éjszakai műszak és a lökésszerűen jelentkező munkacsúcsok nagyfokú alkalmazkodást, rugalmasságot igényelnek
 • egyes területeken a szellemi igénybevétel és a határidők betartása miatti stressz is jellemző
 • a határidők betartása több ember együttes munkáján múlik, együttműködést igényel
 • a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
Várható változások
 • Várhatóan az új információs és kommunikációs technológiák (pl. Internet) elterjedése nem szünteti meg a nyomtatott sajtó és a könyvek szerepét.
 • A számítástechnika eszközök térhódítása azonban csökkenti a nyomtatványigényt, ami a munkaerőigény csökkenéséhez is vezet.
 • A digitális nyomtatás nagyfokú előretörésével párhuzamosan az ofset nyomtatás háttérbe szorulása, alacsony példányszámnál komoly piacvesztése várható.
 • A számítógépes vezérlésű integrált rendszerek megjelenése mellett, a flexonyomtatás fokozatos térhódítására lehet számítani.
 • Az automatizálás terjedése növeli a termelékenységet, ugyanakkor más jellegű ismeretek, képzettebb munkaerő alkalmazását teszi szükségessé.
 • A minőségi garancia növelésére a gépmester azonosító jelének a nyomtatványon való megjelentetése, a nyomtatási eljárásra való specializálódás szolgálhat, és emellett a kiegészítő műveletek is bekapcsolódnak a gépmester munkakörébe.
 • A technológiák, a termékstruktúra arányváltozása, az átfutási idők rövidülése jellemzi majd a nyomdai munkálatokat.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (40%)
(60%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások