Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító - (FEOR 7331-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
FEOR-kód 7331-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Ipari és építőipari foglalkozások
 • (csoport) Fém- és villamosipari foglalkozások
 • (alcsoport) Gépek, berendezések karbantartói, javítói
Bemutatás
Rövid leírás Gépjárművek, motorok gépészeti egységeire (pl.: motor, erőátviteli rendszer, futómű) vonatkozóan a műszaki állapotvizsgálat, diagnosztizálás, hibafeltárás után javítást, karbantartást, beállítási és felújítási műveleteket végez.Felkészíti és műszaki vizsgáztatja a gépjárműveket, eredetiségvizsgálatot és környezetvédelmi felülvizsgálatot végez.
Jellemző tevékenységek
 • meghallgatja az ügyfél panaszait, észrevételeit, kérését és egyeztet az elvégzendő munkálatokról, a javítás közben észlelt hibákról
 • műszaki állapotfelmérést, műszeres, számítógépes diagnosztikai vizsgálatokat, korrózióvizsgálatot végez, feltárja az esetleges hibákat
 • hibalistát készít, illetve minősíti a jármű műszaki állapotát
 • javaslatot tesz az elvégzendő munkákra, árajánlatot ad
 • feltárja a jármű tényleges hibáit szemrevételezéssel, műszeres méréssel, az előző rejtett sérüléseket festékréteg-mérésekkel
 • megtervezi a munkafolyamatot
 • ellátja a jármű időszakos szervizelését, karbantartását (pl. olajcsere, fékellenőrzés, folyadékszintek ellenőrzése)
 • felkészíti a járművet műszaki vizsgára, környezetvédelmi ellenőrző vizsgálatra, illetve téli használatra (pl. fagyálló-mérés)
 • megbontja a járművet, a hibásnak feltételezett részegységeket, főegységeket kiszereli, szétszereli
 • javítja a járművek szerkezeti egységeit (motor, erőátviteli berendezések, futómű, fékberendezések, világító berendezések, kormányberendezés)
 • szükség szerint kicseréli a meghibásodott alkatrészeket, felújítja a jármű részegységeit
 • beállítást végez például a motor elektronikus vezérlésén, futóművön, fékberendezéseken, fényszórókon
 • felszereli a tartozékokat, illetve kiegészítő berendezéseket
 • ellenőrzi az elvégzett munkát (pl. méréssel, próbával, próbaúttal)
 • dokumentálja az elvégzett munkát és a felhasznált anyagokat (pl. alkatrész, segédanyag), jegyzőkönyvet, szervizkönyvet vezet
 • gépjármű eredetiségvizsgálatot végez
 • a munkafolyamat során keletkezett szennyeződésektől megtisztítja a járművet
 • tisztán, illetve rendben tartja a munkaterületet, a kézi szerszámokat
 • betartja és alkalmazza a munkavégzés környezetvédelmi előírásait
 • figyelemmel kíséri a szakmai változásokat (pl. új autótípusok, új javítási technológiák), továbbképzésen vesz részt
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés jellemzően zárt helyen, műhelyben történik, de előfordul a szabadban való feladatellátás is.
 • Gyakran zajos és poros munkahelyen dolgoznak.
 • Az önálló vállalkozásban dolgozók jellemzően - munkájuktól függően - maguk osztják be idejüket, de ki kell szolgálniuk megrendelőik igényeit, és keresetük is a befektetett munkaidővel arányos.
Egészségügyi tényezők
 • közepesen nehéz fizikai munka
 • előfordulhatnak különböző balesetek (pl.: égés, elcsúszás, megerőltetés, mérgezés, különféle bőrsérülések)
 • jellemző testhelyzetek a munka során az állás, guggolás, térdelés
 • egészségre ártalmas tényezők a felhasznált anyagok (pl.: benzin, olaj, gázolaj), a szénmonoxid és a zaj
 • a teljesen ép hallás fontos, de a zajos munkakörnyezet erre negatívan hathat
 • az átlagon aluli fejlettség és izomerő hátrányt jelent
Pszichikai tényezők
 • a sokféle hibalehetőség változatos tevékenységet eredményez, de a rendszeresen ismétlődő munkafázisokhoz jó monotóniatűrés szükséges
 • a munka eredménye közvetlenül tapasztalható
 • hibája esetén komoly anyagi károk, személyi sérülések keletkezhetnek, ami nagyfokú odafigyelést kíván és stresszel jár
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • az aprólékos munkavégzés nagy összpontosítást igényel
 • az egyedi munkavégzés, a magányosságot kedvelők számára előnyös
 • a toleranciát próbára tevő megrendelői magatartás kezelése és együttműködés szükséges
 • a hibakeresés megköveteli a rugalmasságot
Várható változások
 • A márka- és feladatspecializálódás egyre jellemzőbbé válik a jövőben, az elektronikus vezérlések, elektromos autók elterjedésével a szakma specializálódik, ugyanakkor továbbra is a kézműves szakipari munka marad a jellemzője a foglalkozásnak.
 • Jelentős változás a hibridhajtású, és üzemanyagcellás járművek várható elterjedése is, amely új javítási technikák elsajátítását is igényelni fogja, a jelenlegi ismeretek mellett.
 • A későbbiekben a gépjármű informatika lesz a meghatározó, tehát a szerelőknek rendelkezniük kell majd ide vonatkozó informatikai szaktudással, ami szinte mérnöki szintű háttértudást igényel.
 • Várható, hogy a szerelőktől egyre inkább elvárják a számítógépes ismereteket, illetve, hogy képessé váljanak az automatizált berendezések önálló működtetésére, programozására, és az elektronikus hibakeresés jelentősége is egyre nagyobb.
 • Az infrastruktúra (eszközök, szoftverek frissítése) várhatóan költségesebbé válik, a szolgáltatások és áraik egyre inkább közelítenek az EU-s színvonalhoz.
 • A folyamatos elektronizálódás révén egyre több diagnosztizálás, az élőmunka aránya a javításban csökken, illetve egyre kevesebb szerelés lesz jellemző, azonban a modulok teljes cserélése magasabb szervizköltségekkel jár majd.
 • A bővülő biztonságtechnikai eszközök ismerete, illetve rendszeres továbbképzés, idegennyelvi képzés lesz szükséges ezen a szakterületen.
 • Az elkövetkező években alapvetően nincs a szakmában létjogosultsága a felújításnak (kivéve a tehergépkocsik és a veterán autók felújítása egyedi megrendelés alapján) elsősorban annak gazdaságtalansága miatt.
 • A szigorodó EU-normák, környezetvédelmi előírások megismerése, és betartása, a minőségirányítási rendszerek kötelező alkalmazása, ellenőrzése egyre fontosabbá válik a kisipari és a nagyüzemi jellegű szolgáltatások esetében egyaránt.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások