Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Ács-állványozó - (FEOR 7513-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Ács-állványozó
FEOR-kód 7513-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Ipari és építőipari foglalkozások
 • (csoport) Építőipari foglalkozások
 • (alcsoport) Építőmesteri foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A magas- és mélyépítő iparban előforduló famunkálatokat végez, ideiglenes és maradó ács- és faszerkezeteket, tetőszerkezeteket, zsaluzatokat, állványszerkezeteket készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előre gyártott faszerkezeteket.
Jellemző tevékenységek
 • megismeri és értelmezi a kiviteli tervet
 • a helyszíni ellenőrző mérések és a tervrajz alapján kiszámítja a megfelelő anyagszükségletet
 • előkészítő munkálatokat és befejező műveleteket végez
 • beszerzi az alapanyagokat vagy közreműködik azok beszerzésében
 • a különféle faszerkezetek alkatrészeit elkészíti, (legtöbbször az ácsműhelyben), faanyagokat, fából készült építőanyagokat és más nyersanyagokat megmunkál
 • munkavégzésre alkalmassá teszi az építési helyet, a munkaterületet
 • a helyszínre szállítja a faszerkezetek alkatrészeit
 • elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket és védőeszközöket, kötőelemeket és a segédanyagokat
 • hagyományos-, illetve cső- és keretesállványzatot készít, szerel, rögzít, épít és bont
 • fa fedélszerkezeteket, fafödémeket - azaz maradó faszerkezeteket - épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít
 • méretre szabott, betonszerkezetekhez használt öntőformákat (zsalutáblákat) készít
 • hagyományos, illetve korszerű (zsalurendszerekből) zsaluzatot készít és bont
 • beépíti az előregyártott faszerkezeteket pl. nyílászárókat, fal-, mennyezet- és homlokzat-burkolatokat, lambériákat
 • szigetelőanyagokat helyez el a szükséges helyeken (hő- és hangszigetelés, különféle nedvesség elleni szigetelések)
 • munkaárkok és alagutak oldalfalát, mennyezetét kitámasztja és dúcolja
 • vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, elvégzi a szükséges korrekciókat
 • javítási és karbantartási munkát végez építményeken és építmény-részeken
 • karbantartja és élezi a kéziszerszámokat és a szerszámgépeket
 • munkavédelmi felszereléseket használ
 • általános vállalkozási feladatokat végez
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkáját döntően szabadban, a magasépítő-iparban az építkezések területén, a mélyépítő-iparban alagutakban, árkokban, töltéseken végzi, de előfordul, hogy zárt szűk térben, vagy műhelyben kell dolgoznia.
 • A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében télen inkább a beltéri munkák jellemzőek.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
Egészségügyi tényezők
 • gyakran a magasba kell másznia, s kényelmetlen testtartásban, guggolva, térdelve, fej feletti magasságban vagy hajlott testtartásban dolgoznia
 • a napi munkateljesítmény túlnyomó része nehéz fizikai munka
 • a gerendákon való állás, guggolás folyamatos terhelést jelent a lábakra, a testsúly gyakran nehezedik az egyik vagy másik lábra, sokszor órákig kényelmetlen testhelyzetben állva kell dolgoznia
 • a kézi munkákat sokszor teljes erővel és nagy kézügyességgel kell kivitelezni, melynek során a karok térbeli fogómozgása és extrém lábtartások (kis felületen való állás) szükségesek
 • minden munkafolyamathoz erős, biztos kézre van szüksége, ezért a kéz, a karok és az ujjak mozgása nem lehet korlátozott
 • a lezuhanás, a fűrészek illetve vágószerszámok a faszilánkok és a szúrt sérülések veszélyével mindig számolni kell
 • a hosszú ideig tartó gépi munkák miatt (pl. körfűrészelés) fennáll a zaj okozta nagyothallás veszélye
 • néhány, főképp külföldről származó fafajta esetén előfordulhatnak a légutak vagy a bőr allergiás megbetegedései is
 • az impregnálószerek, az előírások be nem tartása esetén mérgezést okozhatnak
 • a szédülésmentesség, az egyensúlyozás képessége, az egész test mozgásának kiegyensúlyozottsága elsőrendűen fontosak a szakmában (a tériszony kizáró ok)
 • baleseti lehetőség: kéz-, láb- és szemsérülés, esés, zuhanás
 • egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges
Pszichikai tényezők
 • munka veszélyessége megkívánja az egész munka folyamán egyenletesen magas fokú koncentrációt és fegyelmezettséget
 • a munka időbeni lefolyását időszakosság és többműszakos munkavégzés jellemzi (tavasztól-őszig általában napi 10-12 órás, télen 5-6 óra a napi munkaidő, és gyakori a túlórázás a határidős munkák esetében)
 • a lendületes és emellett gondos munkavégzés a munka egész tartama alatt alapkövetelmény
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására
Várható változások
 • A szakma iránti igényt az egy-egy időszakra jellemző építkezési-építési hullámok határozzák meg, melyet leginkább az állampolgárok és vállalkozások piaci helyzete, a fizetőképes kereslet befolyásol.
 • Várhatóan a szakma kézműves jellege visszafejlődik a korszerű gépek, kéziszerszámok, a méréstechnikai eszközök folyamatos fejlődésének, a gyártókapacitás és automatizálás növekedésének köszönhetően.
 • Megnövekedett az építtetők, tervezők, kivitelezők igénye a minőségi munka iránt a fával építésben, ami szükségessé teszi a minőségbiztosítási rendszerek nyomon követését, alkalmazását.
 • A magas minőségi elvárások, és teljesítményorientáltság az oktatás színvonalának emeléséhez, korszerűsítéséhez kell, hogy vezessen a jövőben.
 • A szakma presztizse és a jó szakemberek száma csökken, a rossz minőségű munkák és a képesítés nélküli ács-állványozók száma pedig ezzel párhuzamosan növekszik.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások