Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Tetőfedő - (FEOR 7532-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Tetőfedő
FEOR-kód 7532-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Ipari és építőipari foglalkozások
 • (csoport) Építőipari foglalkozások
 • (alcsoport) Építési szakipari foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Az épületek tetőszerkezetét előre gyártott tetőfedő anyagok (cserép, pala, műanyag, beton, fém és fa anyagok, stb.) alalkalmazásával lefedi, bontja, javítja és karbantartja. Speciális esetben tetőfedő anyagot készít.
Jellemző tevékenységek
 • előkészítő munkálatai során felméri a tetőt
 • ellenőrzi az ácsmunkát (szemrevételezéssel és méréssel )
 • a szükséges fedőanyagok fajtáját és mennyiségét felméri és kiszámolja
 • meghatározza a kiegészítők fajtáját, mennyiségét
 • megtervezi és kijelöli a tetőfedéshez szükséges kezdőpontok, nyílások és kiegészítők (pl. hóvágók, hófogók, szellőzök) helyét
 • előkészíti és ellenőrzi a tetőfedő anyagokat (méret, anyag, szín, forma anyag tipusa)
 • méretre darabolja a fedőanyagokat
 • alkalmazza a biztonságtechnikai előírásokat, ellenőrzi a védőeszközök érvényességi idejét, állapotát, használja a biztonsági felszereléseket
 • felszállitja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézel, felvonóval, csigával, daruval)
 • fedőanyagokat (cserép, pala, hullámlemez, műanyag lemez, nád, zsindely, zsúp stb.) rak fel és rögzít a tetőszerkezeten
 • lefedi a tetőfelületet és elhelyezi a tetőfedő anyag fölé kerülő kiegészítőket (kezdősor kirakása, a darabolatlan tetőfedő anyagok elhelyezése, a szélek beszabása, a fedő- és gerincelemek elhelyezése és rögzítése)
 • elhelyezi a fedő anyag alá kerülő kiegészítőket
 • a kéményeket, szellőzőcsöveket és a villanyvezetékeket, tetőantennák tartóit szegélyezéssel látja el, hogy a víz ne hatolhasson be a résekbe
 • kijavítja a meghibásodott tetőt (a hibakeresés után meghatározza a javítás módját, kibontja és pótolja a hibás elemeket)
 • letakarítja a munkaterületet (tetősík, ereszcsatorna)
 • összeszedi és leszállítja a hulladékot
 • elhelyezi a tartalék fedő anyagot a padlástérbe
 • leellenőrzi a tetőt és kijavítja a hibákat
 • elvégzi az adminisztrációs feladatokat (építési napló vezetése, átadási-átvételi jegyzőkönyv, és megfelelőségi nyilatkozatot készítése)
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkát részben műhelyben, zömmel a szabadban, tetőszerkezeten, állványon vagy kötéllétrán végzi az időjárás viszontagságainak kitéve.
 • A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében télen inkább a beltéri munkák jellemzőek.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
Egészségügyi tényezők
 • térdelő, guggoló, álló és hajlott testhelyzetben végzett, változó színterű feladatkör
 • baleseti lehetőség: kéz-, láb- és szemsérülés, esés, zuhanás
 • a tetőléceken, gerendákon való állás, guggolás folyamatos terhelést jelent a lábakra, a testsúly gyakran nehezedik az egyik vagy másik lábra, sokszor órákig kényelmetlen testhelyzetben állva kell dolgoznia
 • a nehéz tárgyak (pl. betoncserepek) emelése a gerincoszlop elváltozásait súlyosbíthatja
 • a napi munkateljesítmény túlnyomó része nehéz fizikai munka
 • a kézi munkákat sokszor teljes erővel és nagy kézügyességgel kell kivitelezni, melynek során a karok térbeli fogómozgása és extrém lábtartások (kis felületen való állás) szükségesek
 • minden munkafolyamathoz erős, biztos kézre van szüksége, ezért a kéz, a karok és az ujjak mozgása nem lehet korlátozott
 • a lezuhanás, a fűrészek illetve vágószerszámok a faszilánkok és a szúrt sérülések veszélyével mindig számolni kell
 • a hosszú ideig tartó gépi munkák miatt (pl. körfűrészelés) fennáll a zaj okozta nagyothallás veszélye
 • az impregnálószerek, szigetelő- és egyéb anyagok az előírások be nem tartása esetén mérgezést okozhatnak
 • a szédülésmentesség, az egyensúlyozás képessége, az egész test mozgásának kiegyensúlyozottsága elsőrendűen fontosak a szakmában (a tériszony kizáró ok)
 • egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges
Pszichikai tényezők
 • munka veszélyessége megkívánja az egész munka folyamán egyenletesen magas fokú koncentrációt és fegyelmezettséget
 • a munka időbeni lefolyását időszakosság és többműszakos munkavégzés jellemzi (tavasztól-őszig általában napi 10-12 órás, télen 5-6 óra a napi munkaidő, és gyakori a túlórázás a határidős munkák esetében)
 • a lendületes és emellett gondos munkavégzés a munka egész tartama alatt alapkövetelmény
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására
Várható változások
 • Mivel az utóbbi években ismét divatba jöttek a különleges tetőszerkezetek, illetve ebben a szakmában kevés embert képeznek, így a tetőfedők iránt növekszik a kereslet, elhelyezkedési lehetőségeik jók, a szakma elismertsége nő.
 • A szakmai fórumok számának emelkedése és az önálló szakmai szervezet létrehozása fontos elemei lehetnek a foglalkozás presztizs-növekedésének.
 • A szakma iránti igényt az egy-egy időszakra jellemző építkezési-építési hullámok befolyásolják, melyet leginkább az állampolgárok és vállalkozások piaci helyzete, a fizetőképes kereslet határoz meg.
 • Megnövekedett az építtetők, tervezők, kivitelezők igénye a minőségi munka iránt, ami szükségessé teszi a minőségbiztosítási rendszerek nyomon követését, alkalmazását.
 • A magas minőségi elvárások, és teljesítményorientáltság az oktatás színvonalának emeléséhez, a tudatos utánpótlásképzéshez kell, hogy vezessen a jövőben, akkár több szakterület összevonása által (pl. ácsokkal, bádogosokkal).
 • Az esztétikai dizájn elemek előtérbe kerülése, illetve ezzel párhuzamosan a régi (hagyományos) anyagok visszatérése várható.
 • Az EU-s munkákhoz való hozzáférés kapcsán növekszik az idegen nyelv ismeret, valamint a vállalkozói képességek és ismeretek előtérbe kerülése.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások