Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Ipari búvár - (FEOR 7911-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Ipari búvár
FEOR-kód 7911-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Ipari és építőipari foglalkozások
 • (csoport) Egyéb ipari és építőipari foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb ipari és építőipari foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Víz alatti építészeti, gépészeti, karbantartási, környezetvédelmi, szennyvízkezelési, árvízvédekezési és egyéb feladatokat lát el folyadék felszíne alatt, illetve természetes légzésre alkalmatlan térben, búvárfelszerelés alkalmazásával.
Jellemző tevékenységek
 • hatósági, szakhatósági engedélyezési és bejelentési eljárást végez
 • felméri a munkaterületet, a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát és megtervezi a munkafolyamot
 • a merülésvezető kijelöli a biztosító búvár személyét, a jelző embert, a búvársegítők személyét és azok feladatait
 • meghatározza a víz alatti munkák anyag-, gép-, és eszközszükségletét
 • gondoskodik a biztonságos víz alatti munkakörülmények kialakításáról
 • ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat, eszközöket és a felszerelést
 • felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel és átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
 • a merülésvezető egyezteti a merülő búvárral az elvégzendő feladatot, a merülési-feljöveteli időket, a jelzőrendszerben használatos fogalmakat, a merülési körülményeket és a veszélyességi tényezőket
 • a merülés megkezdése előtt kialakítja a merülés és a biztosítás bázisát (amely a búvár veszélytelen vízbe ereszkedését és kijövetelét szolgálja), biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
 • használja (biztosítja) a speciálisan előírt munkavédelmi eszközöket és betartja a merülési, és a sajátos munkavédelmi előírásokat
 • részt vesz a víz alatti létesítmények kivitelezésének építéshelyi előkészítésében és a munkavégzés szociális ellátásához szükséges, ideiglenes létesítmények kialakításában, berendezésében
 • lokalizálja, illetve elhárítja a víz alatti létesítmények üzemeléséből, használatából származó károsodásokat
 • jellemzően vízi és víz alatti műtárgyakat épít, szerel és ellenőriz, tárgyak bekötését, emelését, mozgatását végzi
 • jellemzően vízi és víz alatti állapotfelmérést, javításokat, karbantartást végez
 • speciális víz alatti munkához szükséges szerszámot használ
 • a felszerelés, az anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
 • megfelelő képesítéssel végezhet: víz alatti vágást és hegesztést
 • felszerelések javítását rögzíti a javítási vagy karbantartási naplóban
 • felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket, és baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
 • ellátja a tevékenységéhez tartozó kommunikációs, dokumentációs feladatokat (pl. munkakörének megfelelő naplót vezet)
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Búvármunkát minden olyan 18 és 55 év közötti férfi végezhet, aki a munkát önként vállalja, de 40 év felett csak az, aki legalább 5 évvel korábban búvárképesítést szerzett.
 • A feladatellátás a folyadék felszíne alatt és/vagy természetes légzésre alkalmatlan térben történik, ahol a légzéséhez szükséges levegőt vagy oxigént búvárfelszerelés biztosítja.
 • A búvár testét a tevékenységhez megfelelő speciális búvárruházat védi.
 • A merülést csak a merülésvezető jelenlétében és annak engedélyével lehet végrehajtani.
Egészségügyi tényezők
 • kifogástalan egészségi állapot szükséges
 • a fejlett csontrendszer, ép izomzat alapfeltétel a szélsőséges fizikai megterhelések elviseléséhez
 • a vérzékenység kizáró ok
 • a búvárként való foglalkoztatás előtt a dolgozó köteles a kijelölt szakorvosi intézetben az előírt vizsgálatokon részt venni
 • testi sérüléssel vízalatti munka nem végezhető
 • csak kipihent állapotban lehet búvármunkát végezni
 • legalább 8 órát aludnia kell a búvárnak az előző napi munkája után az újabb munkakezdés előtt
 • a merülés megkezdése előtti 12 órán belül szeszesital nem fogyasztható
 • a merülés megkezdése előtt legalább két órával ehet utoljára és gázfejlesztő ételt /italt nem fogyaszthat
 • éhgyomorral (teljesen üres gyomorral) merülni tilos
Pszichikai tényezők
 • a balesetek és veszélyhelyzetek elkerülése érdekében rendkívül fontos az önfegyelem
 • sokszor adódhatnak stressztűrést igénylő helyzetek
 • a szélsőséges idegi megterhelés elviselése
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására
Várható változások
 • Folyamatosan szigorodnak a környezetvédelmi előírások, ami egyre korszerűbb védekezési anyagok, technológiák alkalmazását teszi szükségessé a munkavégzés során.
 • Várható a környezetbarát, természetes építőanyagok elterjedése, az előregyártott elemek és a műanyagok elterjedése a műtárgyaknál a vízépítési munkaterületen is.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (30%)
(70%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások