Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Kéménysepro, épületszerkezet-tisztító - (FEOR 7915-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Kéménysepro, épületszerkezet-tisztító
FEOR-kód 7915-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Ipari és építőipari foglalkozások
 • (csoport) Egyéb ipari és építőipari foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb ipari és építőipari foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Épületek fűtőberendezéseinek, égéstermék-elvezető berendezéseinek létesítésével, bekötésével, üzembe helyezésével, vizsgálatával összefüggő feladatokat lát el. Tisztítást, karbantartását végez, valamint tüzeléstechnikai tanácsokat és szakvéleményeket ad.
Jellemző tevékenységek
 • előzetes értesítést küld az ellenőrzés, munkavégzés időpontjáról, felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal (pl. előzetes értesítést küld), a megrendelővel (pl. önkormányzat)
 • előkészíti a munkaterületet és a szükséges tisztító-, mérő- és ellenőrző eszközöket, berendezéseket, anyagokat, megteremti az ellenőrzés feltételeit
 • szemrevételezi a kéményt, és az égéstermék-elvezetőt kívülről és belülről
 • meggyőződik az égéstermék-elvezető tisztíthatóságáról (pl. a tisztítóajtó meglétéről)
 • feltárja az égéstermék-elvezető esetleges hibáit (pl. dugulás meghatározása)
 • tisztítja a kéményeket, az égéstermék-elvezető berendezéseket és tartozékaikat, elhárítja a dugulást szabványszerszámmal
 • szükség szerint kéményégetést végez és eloltja a kéménytüzet (amennyiben a feltételek adottak)
 • eltávolítja a kormot és vizsgálja az égéstermék maradéktalan eltávozását
 • égéstermék elvezető ellenőrzést, kémények karbantartását, javítását és felújítását végzi, szükség esetén új kéményt épít
 • belső vakolással vagy béleléssel elhárítja a sérült fugázás okozta üzemzavarokat
 • műszaki állapotfelmérést, felülvizsgálatot végez (új, készülék csere, illetve meglévő újra üzembehelyezése esetén)
 • tüzelőberendezések mechanikus (kefe, kaparó stb.) vagy vegyszeres tisztítását végzi
 • megrendelésre méréseket végez, megállapítja az égéstermék összetételéből a készülék hatásfokát
 • tüzelőberendezéseket, kommunális készülékeket cserél, helyez üzembe, köt be
 • tüzelőberendezéseket ellenőriz, karbantart, javít
 • helyszíni szemlét, kéményalkalmassági vizsgálatokat végez kémények építése vagy felújítása esetén
 • szaktanácsadást végez (szakmaspecifikusan pl. a tüzelőanyag és fűtési rendszerek megválasztásánál)
 • szakvéleményt készít (pl. kémények felújításával, átépítésével kapcsolatban), közreműködik hatósági engedélyezési eljárásokban
 • adminisztrációs tevékenységet folytat, vezeti az üzemeltetési, javítási dokumentumokat, nyilvántartásba veszi a panaszokat, észrevételeket, a megrendeléseket
 • munkaigazoltatást vagy készpénzes beszedést végez
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne állandóan változik.
 • A különböző magasságú épületek és kémények tetején végzett munka nagy bátorságot és ügyességet kíván.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • Baleseti veszélyt jelent a tetőről való lezuhanás, a kémények beomlása.
 • Többnyire a szabadban végzi a munkáját, így el kell viselnie az időjárás viszontagságait, a szelet és az esőt.
Egészségügyi tényezők
 • a foglalkozás jellegéből adódóan semmiféle fogyatékossággal nem rendelkezhet
 • jellemzően meggörnyedve, térdepelve dolgozik vagy négykézláb mászik
 • kizáró ok az átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő, az ún. fóbiák (pl. tériszony), valamint a rohamokkal járó betegségek, a szédülésre való hajlam
 • kifogástalan, teljes látótér szükséges
 • a különböző rendellenességek felismerése, a mérőműszerek leolvasása éles látást igényel
 • a korom izgatja a bőrt és a légzőszerveket, így káros hatású lehet a szervezetre
 • az egész napos állás, a sok gyaloglás jó erőnlétet kíván
 • jó reflexek kellenek a balesetek elkerülése érdekében
 • a kiváló egyensúlyérzék, biztos mozgás a magasban elengedhetetlen
Pszichikai tényezők
 • a lakókkal való jó kapcsolat kialakításához és a tanácsadási tevékenységhez jó beszédkészségre van szükség
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor nagy felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására
Várható változások
 • A környezetkímélő, energiatakarékos készülékek, korszerű, elemes kémények elterjedése várható a jövőben.
 • A káros, energiakibocsátástól mentes fűtési technológiák alkalmazása (napenergia, termikus energia) egyre gyakoribbá válik, ami szükségess teszi a korszerű minőségbiztosítási rendszer alkalmazását.
 • Ezen a szakterületen is mindinkább szükség lesz a számítástechnikai ismeretek bővítésére, a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztésére és a modern műszerek alkalmazására.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások