Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - (FEOR 8126-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
FEOR-kód 8126-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Feldolgozóipari gépek kezelői
 • (alcsoport) Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett dolgozók
Bemutatás
Rövid leírás Felügyeli, kezeli, üzemelteti és kiszolgálja a dobozok, borítékok, papírzacskók, egészségügyi papírok, papír csomagolóanyagok és egyéb papíripari cikkek, kartonpapír és hasonló anyagok készítését végző, papírfeldolgozó gépeket, automatikus berendezéseket.
Jellemző tevékenységek
 • tanulmányozza a gyártási utasítást/munkatáskát
 • feltölti és folyamatosan elláttatja a gépet alapanyaggal
 • elindítja a papír alapanyagokat ragasztó, vágó, daraboló, illetve hajtogató, formázó, sajtoló gépeket, automatikus berendezéseket
 • üzemelteti a papírfeldolgozó és könyvkötő gépeket
 • a gyártási utasítás alapján beállítja a gépen a szükséges paramétereket, a gyártandó méreteket, a nyomatot, a kimetszést, a hajtogatást, a ragasztófelhordást /ragasztást
 • ellenőrzi az első darab/induló példány minőségét
 • üzemelteti, kezeli és felügyeli a gép működését, illetve figyelemmel kíséri a gyártás folyamatát
 • leállítja a gépet, szükség esetén a vészleállító használatával
 • végrehajtja a tekercsváltást
 • műszaki hiba esetén értesíti a műszakvezetőt
 • folyamatosan ellenőrzi a műszereken a beállított paramétereket, szükség szerint utánállítást végez, korrigálja a gépbeállításokat
 • gondoskodik a munkavédelmi szabályok betartásáról/betartatásáról
 • elvégzi a minőségellenőrzést, hibás termék esetén a selejtezést
 • elvégzi vagy elvégezteti a szerszámok cseréjét/javítását, a gépápolás és karbantartás műveleteit
 • gondoskodik a hulladék és vegyszerek kezelésére vonatkozó előírások betartásáról és betartatásáról
 • elvégzi az adminisztrációt: vezeti a termelési adatokat, a hajtási adatlapot, a gép-karbantartás dokumentációját
 • bemutatja a félkész vagy készterméket a megrendelőnek
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Legjellemzőbb a nagyüzemi foglalkoztatás, melynek során gyártási környezetben, mesterséges fényben, zárt üzemcsarnokban, vagy gépcsarnokokban állítják elő a különböző termékeket.
 • A gépek működés közben rendkívül hangosak, zajosak, akár fülvédő nélkül elviselhetetlen zajszint is előfordulhat.
 • A munkát szigorú technológiai előírások szabályozzák.
 • A talaj a gépek működésétől szinte vibrál és a levegőben papír- és festékpor kering.
Egészségügyi tényezők
 • álló és hajlott testhelyzetben végezhető, gyakori helyváltoztatással járó fizikai munka
 • a sok állás fokozottan igénybe veszi a lábakat, gyakori a visszértágulat kialakulása
 • egészségre ártalmas lehet a zaj, a rázkódás, az ólom, a por a zárt térben
 • az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak (főként a színérzékelés és látásélesség)
 • a bőr és a légutak fokozott igénybevételnek vannak kitéve a vegyszerekkel, oldószerekkel, festékekkel, olajjal, zsírral és ragasztó-anyagokkal való érintkezés következtében
 • baleseti és munkaártalmak lehetnek: a magas hőmérsékletű készülék falai okozta égés, forrázás, elcsúszás, vegyi anyagok helytelen használatából eredő sérülések
 • a tevékenység a karok, a kéz, az ujjak használatával, gyakori kinyújtásával jár, egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást jelent
Pszichikai tényezők
 • az időkényszer keretei között, gyártósor mellett végzett munka pszichés terheléssel jár
 • a sokféle, párhuzamos munkafolyamat és a szigorú minőségi eláírásoknak való megfelelés miatt fokozott a pszichés megterhelés
 • a termelési területen a több műszakos munkarendhez igazodó alvási ciklus jellemző
 • egyes munkafázisokat, tevékenységeket meghatározott időpontokban, pontosan kell elvégezni, ami a kötöttségekhez való alkalmazkodást igényel
 • a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése jó monotóniatűrést igényel
 • fontos az irányítás elfogadása
Várható változások
 • A korszerű anyagok, technológiák és gépek megjelenése, a számítógépvezérelt, mindinkább automatizált gépsorok térhódítása jellemzi a területet.
 • a piaci igények egyre inkább megkövetelik a dolgozóktól a nyitottságot az átképzési lehetőségekre, a az idegen nyelv ismeretét.
 • Mind nagyobb elvárás a dolgozóval szemben az is, hogy részt vegyen a minőségirányítás fejlesztésében és működtetésében.
 • A környezetvédelmi szabályok szigorodása várható, és a cégeknek fel kell készülniük annak mind tudatosabb alkalmazására.
 • A szakmai fejlődés megköveteli a minimum érettségivel rendelkező fiatal munkavállalók jelentkezését, illetve a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, iskolázatlan szakemberek szakmunkás vizsgáztatásának biztosítását.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (10%)
(90%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások