Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Kútfúró, mélyfúró (kőolaj, földgáz, víz) gépkezelő - (FEOR 8312-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Kútfúró, mélyfúró (kőolaj, földgáz, víz) gépkezelő
FEOR-kód 8312-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Helyhez kötött gépek kezelői
 • (alcsoport) Bányászati gépek kezelői
Bemutatás
Rövid leírás Felállítja és működteti a közepes és nagy mélység kutak létesítésére alkalmas fúróberendezéseket és a berendezések gépegységeit.
Jellemző tevékenységek
 • Helyszínre szállítja a felszerelést és elvégzi az alapozási munkákat
 • Felállítja mélyfúró-berendezést
 • Kiépíti a berendezés üzemeltetéséhez szükséges vízrendszer és az öblítőiszap elvezetésére szolgáló iszapcsatorna-rendszert
 • Elkészíti a fúrólyuk mélyítéséhez szükséges öblítőfolyadékot (fúróiszapot)
 • Biztosítja a gépek üzemanyag-ellátását
 • Karbantartja a fúrószerszámokat és cseréli, ha szükséges
 • Adagolja a kenő- és segédanyagokat
 • Biztosítja az elkészített furatszakaszt, beépíti a béléscsőrakatot, a fúrószerszámhoz újabb fúrószárakat erősít és folytatja fúrást az előírt talpmélységig
 • Kőzetmintát vesz
 • Továbbítja a kitermelt furadékmintákat vizsgálatokat végző laboratóriumba
 • Beépíti a végleges talpmélység elérése után a termelő (szűrőcső) bélésrakatot, biztonságosan lezárja a kutat, betemeti az iszapgödröt
 • Elvégzi a próbaszivattyúzást, beindítja a kutat
 • Kezeli a bányászati aknák létesítésére alkalmas nagy átmérőjű aknafúró berendezéseket és segédegységeiket
 • Felszereli és működteti kitörésgátló berendezéseket
 • Szétszereli a fúróberendezést, és elhelyezi a szállítóeszközökön
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés a szabadban folyik kitéve az időjárás viszontagságainak (hideg, meleg, por, csapadék és pára). Télen fagyszünet van, de a fagyok elmúltával két vagy három műszakos a munkarend
 • A munkavégzés helyszíne gyakran változik, mely sok utazással is járhat
Egészségügyi tényezők
 • Nehéz fizikai munka nedves környezetben
 • Fokozott a balesetveszély
 • A fúrógép kezelése nagy vibrációval és zajjal jár
 • Gyakori a kényszertesthelyezben (térdelve, hajolva) végzett munka
Pszichikai tényezők
 • A többműszakos munkarend
 • A változó helyszínű munkavégzéshez történő alkalmazkodás
Várható változások
 • A technológia gyorsan fejlődik
 • Eőtérbe kerülnek a korszerű nyugati fúróberendezések
 • Elterjed az üreges csigafúrási technológia
 • Fogy a vízkészlet, a szennyeződés miatt mélyebb kutakat kell feltárni
 • Nő a környezetvédelmi követelményrendszer
 • Zárt fúrási technológiák elterjedése
 • A szakmai képzettség egyre magasabb szintű igénye jelentkezik
 • Magyarországon a földtani kutatás volumene várhatóan csökkenni fog
 • A munkavédelmi szabályok folyamatos szigorodása várható
 • A geotermikus kutatás és energia felhasználás lehet az iparág egyik lehetséges megújulási területe
 • Rádioaktiv hulladékok nagymélységű elhelyezése
 • Földalatti gáztárolók létesitése
 • A mezőfelszámolási feladatok folyamatos végzése
 • A szakmai idegen nyelv szerepe nőni fog
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások