Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Energetikai gép kezelője - (FEOR 8321-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Energetikai gép kezelője
FEOR-kód 8321-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Helyhez kötött gépek kezelői
 • (alcsoport) Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői
Bemutatás
Rövid leírás Energia (villamos, hő, stb.) termelésére, elosztására szolgáló gépeket, berendezéseket működtet és kezel az energetikai berendezés vezérlőjének, a termelési folyamat irányítójának utasításai szerint.
Jellemző tevékenységek
 • végrehajtja a műszakátadást, átvételt
 • ellenőrzi a munkaterületét, a berendezések állapotát, üzemképességét
 • elvégzi az érvényes útvonal-beállítási utasítás alapján az átkapcsolásokat
 • elvégzi a részére meghatározott feladatokat a karbantartások, üzemanyag-átrakások alkalmával
 • ápolja, beállítja a felügyeletére bízott gépeket, berendezéseket
 • részt vesz az üzemi próbák végrehajtásában
 • ellenőrzi, beállítja és biztosítja a berendezések normál alap üzemállapotát
 • folyamatosan elvégzi az üzemeltetési paraméterek ellenőrzését
 • végrehajtja a hatáskörébe tartozó technológiai rendszerek működés ellenőrzését
 • biztosítja az energiatermelés folyamatosságát
 • leolvassa és feljegyzi a műszerek állását
 • követi az operatív felettes utasításait
 • észleli a gépek, berendezések, rendszerelemek meghibásodását és tájékoztatja a normál üzemviteltől eltérő eseményekről a felettesét
 • elhárítja az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibákat
 • súlyosabb meghibásodások esetén értesíti a karbantartókat, illetve az üzemzavar-elhárítási utasításoknak megfelelően jár el
 • részt vesz az új munkatársak betanításában
 • ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat: dokumentálja a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, baleseti naplót vezet
 • részt vesz az előírt képzési programokon és teljesíti a szükséges vizsgákat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkaidejét belső helyszínen, az általa működtetett energetikai rendszer mellett tölti.
 • Jellemző az állandó magas hőmérséklet.
 • Különféle gázokkal, káros anyagokkal érintkezhet, ezért védőfelszerelések használata szükséges.
 • Az előírásnak megfelelően adott határértékek felett a leállás kötelező.
 • Munkáját technológiai előírásokhoz igazodva, a kezelési utasítás szerint végzi.
Egészségügyi tényezők
 • az állandó gépzaj fizikailag megterhelő
 • a balesetek elkerülése érdekében az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak
 • a sok állás fokozottan igénybe veszi a lábakat, gyakori a visszértágulat kialakulása
 • a tevékenység a karok, a kéz, az ujjak használatával, gyakori kinyújtásával jár, egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást jelent
 • a magas hőmérséklet gyakran fizikai fáradtságot okoz
Pszichikai tényezők
 • az üzemeltetés során a figyelem és az állandó készenlét feszültséget kelthet
 • a nagy értékű gépek kezelése és az ezzel járó felelősség fokozott a pszichés megterhelést jelenthet
 • a hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • az előírások betartása, a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményezhet
Várható változások
 • A környezetvédelmi és hatósági előírások és az ellenőrző-tevékenység szigorodása, rákényszeríti az ágazatot a korszerűsítésre.
 • Az üzemidő -hosszabbítási tervek, nagyobb terhet rónak a munkavállalókra.
 • A "zöld-mozgalmak" tevékenysége, a villamosenergia piac, a társadalmi megítélés és a tulajdonosi elvárások változásai egyaránt befolyással lesznek az ágazat jövőjére.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások