Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

vízgazdálkodási gépkezelő - (FEOR 8322-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés vízgazdálkodási gépkezelő
FEOR-kód 8322-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Helyhez kötött gépek kezelői
 • (alcsoport) Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői
Bemutatás
Rövid leírás Kezeli és felügyeli az ivóviz-, illetve ipari vizellátását szolgáló gépeket és berendezéseket. Folymatosan ellenőrzi a csatornahálózatok tisztítására alkalmas gépek és berendezések működését.
Jellemző tevékenységek
 • szivatással megakadályozza a szennyvízcsatornákba felhalmozódó lerakodásokat, elzáródásokat
 • a szivatással nem tisztitható szakaszok kijavítását kézi eszközökkel végzi el
 • sérült csőszakasz kiássa, majd kijavítja
 • elvégzi a munkagödrök és az útburkolat kijavítását
 • kezeli a víztisztító, iszapkezelő és szennyvízelvezető berendezéseket
 • karbantartja a berendezéseket
 • végigjárja a gondjaira bízott csatornaszakaszt
 • rendben tartja a víz terelésére szolgáló zsilipeket és vízátemelő szivattyúkat
 • méri a felhasználókig eljutó vízmennyiséget
 • munkanaplóba rögzíti a fogyasztásmérő műszerek állását és a tárolók vízszintjét
 • vegyelemzés céljából vízmintákat küld a labóratóriumba
Körülmények
Munkakörnyezet
 • a munka egy részét belső helyiségekben, műhelyekben vagy nagy csarnokokban végzi, de sok esetben a szabadban is tevékenykedik
 • nedves, nyirkos, zajos körülmények dolgozik
Egészségügyi tényezők
 • szélsőséges időjárási viszonyok között dolgozik
 • a szennyvízben található anyagok kémiai összhatása miatt a csatornákban mérges és robbanó gázok keletkeznek
 • ép hallást és látást igényel
Pszichikai tényezők
 • jó figyelemkoncentrációs készséget igényel
Várható változások
 • Előtérbe kerülnek a gazdaságossági szempontok.
 • Az egészséges ivóvíz fogyasztói igénnyé válik.
 • A palackozott ivóvizet a vízmű fogja szolgáltatni a fogyasztóknak.
 • A cégeknek saját víztisztító berendezése lesz.
 • Előtérbe kerül az UNIO-s szabványokhoz való alkalmazkodás.
 • A környezetvédelmi és környezettudatos szemlélet mind elterjedtebbé válik.
 • A munka során mind inkább diszpécseri, operatív feladatokat fog ellátni.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások