Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Kazángépkezelo - (FEOR 8323-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Kazángépkezelo
FEOR-kód 8323-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Helyhez kötött gépek kezelői
 • (alcsoport) Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői
Bemutatás
Rövid leírás Kezeli és felügyeli, ellenőrzi és üzemelteti a különféle tüzelőanyagokkal (olaj, szén, gáz) működő, kézi vagy automatikus üzemi kazánokat, tüzelőberendezéseket.Szükség esetén karbantartja a kazánt és segédberendezéseit, rendszeresen ellenőrzi a működését, az esetleges hibákat észleli, behatárolja, és lehetőség szerint megszünteti.
Jellemző tevékenységek
 • szükség szerint leállítja a tüzelőberendezést (pl. vészhelyzet esetén)
 • hibaelemzést, hibaelhárítást végez, illetve hatáskörében intézkedik a hiba megszüntetéséről
 • előkészíti a tüzelőberendezések, kazánok és segédberendezéseik előírt karbantartását, illetve a hatáskörének megfelelően karbantartja azt
 • számítógépes vezérlést alkalmazva biztosítja a rendszer optimális működését
 • értelmezi, értékeli a számítógépes visszajelzéseket és távbeavatkozást végez
 • szükség esetén értesíti a a vezetőt, illetve a hatóságokat
 • rendszeresen regisztrálja a mérési eredményeket
 • elvégzi a dokumentációs munkát (pl. kazánnapló vezetése, műszak átadás-átvétel)
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helye a feladatok függvényében változik.
 • A raktározást, az üzemeltetést és a hibaelhárítást a raktárban vagy a kazánházban, zárt térben végzi.
 • A csőrendszerek felülvizsgálatát szerelőaknákban, vagy akár a szabadban is végezheti.
 • Munkáját többnyire kötetlen időbeosztással végzi, de meghatározott időközönként ellenőrzéseket kell végrehajttania.
 • A tüzelőberendezések mellett jellemző a magas, illetve a váltakozó hőmérséklet, amihez alkalmazkodni kell.
 • Balesetveszélyes munkaterület.
Egészségügyi tényezők
 • munkája az alkalmazott technológiáktól függően támaszt fizikai igénybevételt
 • a magas hő, az esetleges gőzök, égési termékek károsíthatják a légzőszerveket
 • a foglalkozás gyakorlásához fontos az ép színlátás, a jó hallás
 • karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő tevékenység
Pszichikai tényezők
 • több műszakos munkarendhez való alkalmazkodás szükséges
 • fokozott figyelmet igénylő munkaterület
 • fontos az utasítások pontos követése, a szabályok szerinti munkavégzés
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése jó monotóniatűrést igényel
 • hibája esetén komoly anyagi károk, esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami nagyfokú felelősségvállalást és odafigyelést kíván
Várható változások
 • A környezetvédelmi előírások szigorodásával párhuzamosan egyre inkább elterjed a megújuló energiaforrások felhasználása (biomassza, szél stb.).
 • A gyors műszaki és technológiai fejlődés maga után vonja a számítástechnika és épületfelügyeleti rendszerek , a magasfokú automatizáltság terjedését.
 • Az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok átszervezése (pl. karbantartás, szállítás, adminisztráció) várható, amelynek része a diszpécser tevékenység fokozottabb előtérbe kerülése.
 • A munkavállalók részéről a minimum középfokú iskolai végzettség, a szélesebb körű szakmai ismeretek, a szakmai sokoldalúság, a folyamatos továbbképzéseken való részvétel elvárássá válik ezen a munkaterületen.
 • A dolgozói elégedettséget növelő szolgáltatások csökkennek (pl. munkásszálló, vállalati nyaraló, sportpálya).
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (30%)
(70%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások