Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Sugármentesítő gép, berendezés kezelője - (FEOR 8324-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Sugármentesítő gép, berendezés kezelője
FEOR-kód 8324-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Helyhez kötött gépek kezelői
 • (alcsoport) Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői
Bemutatás
Rövid leírás Az atomerőműben vagy a radioaktív anyagok gyakorlati alkalmazása, kutatása során kezeli, felügyeli a sugárveszélyes anyagokat és a sugárveszélyes térben elhelyezett gépeket, berendezéseket. (dozimetrikus, dekontamináló)
Jellemző tevékenységek
 • Ellenőrzi a munkahelyi dózisteljesítmény-mérő műszerek működőképességét és a sugárzás intenzitását
 • Betartja és betartatja a sugárvédelmi előírásokat
 • Ellenőrzi a szervezetet ért sugárzás mennyiségének utólagos, pontos megállapítására szolgáló személyi doziméter (filmdoziméter, TL-doziméter stb.) viselését
 • Kicseréli és elküldi a dozimétereket a dózis meghatározására az illetékes intézetnek
 • Méréseket végez sugárzó anyagokkal
 • Összegyűjti a radioaktív hulladékokat, elhelyezi az izotóptemetőben
 • Üzemelteti a radioaktív tárolóhely gépeit (szellőztető berendezések)
 • Lemossa a sugárszennyezetté vált tárgyakat, összegyűjti az oldószert és ismételten ellenőrzi a tárgy sugárzását
 • Ellenőrzi a könnyen meghibásodó és rosszul látható gépelemeket (cső belsejében lévő hegesztési varrat stb.) ipari kamerával összeépített periszkópok segítségével
 • Kezeli a nyitott sugárforrásokat különböző manipulátorokkal
 • Irányítja a különösen sugárveszélyes helyeken elhelyezett gépek megfigyelését ipari kamerákon keresztül
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Erőműben, jellemzően zárt környezetben végzett könnyű fizikai munka
 • A munkavégzés általában többműszakos munkarendben történik
Egészségügyi tényezők
 • Könnyű fizikai munka, amely a karok, kezek, ujjak fokozott használatát igényli
 • A tartós állás igénybeveszi a lábakat
 • Fokozottan balesetveszélyes
 • Ionizáló sugárzásveszéllyel járó munka
Pszichikai tényezők
 • Fokozott stresszterhelés
 • Többműszakos munkarend
 • Magas felelősséggel járó munkavégzés
Várható változások
 • A műszerpark korszerűsödik
 • A szabályozások, előírások folyamatosan változnak
 • A szoftverek, informatikai eszközök korszerűsödnek
 • Az atomenergia jövőbeni használata befolyásolja a dozimetrikusok számát
 • A nyelvismeret jelentőssége nő
 • A végleges hulladéktároló megvalósítása
 • Automatizálás fokának növekedése
 • Szigorodó környezetvédelmi előírások
 • Nagyobb felelősség, magasabb képzettségi szint
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások