Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

II. géptiszt - (FEOR 8430-14) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés II. géptiszt
FEOR-kód 8430-14
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Járművezetők és mobil gépek kezelői
 • (alcsoport) Hajózási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Üzemelteti a folyami-, tengeri hajók és más vízi járművek úszóművek gépészeti berendezéseit, valamint elhárítja a felmerülő hibákat, kezeli, karbantartja, ápolja a hajógépeket, motorokat.Irányítja és ellenőrzi a gépszemélyzet munkáját, és a maximális teljesítményű főüzem működtetésével, üzemkész állapotban tartásával, és az üzemeltetési feltételek biztosításával foglalkozik.
Jellemző tevékenységek
 • felügyeli a hajó készleteit, a gépek üzemi paramétereit
 • gondoskodik a navigációs berendezések működéséről
 • értelmezi a motorok üzemi jellemzőit
 • elvégzi az indítás előtti üzembehelyezési és az előírt karbantartási munkákat
 • működteti (indítja, leállítja) a motorokat, induláskor a horgonycsörlő motorját
 • működteti a hajó felügyeleti rendszereit, a hajógépházban lévő gépeket, a főgépet és a segédüzemi berendezéseket
 • folyamatosan vizsgálja a hajótest(ek) állapotát, a hajó felszereléseit
 • karbantartja az úszólétesítményt, illetve a hajókötelék részeit
 • jelzés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket
 • együttműködik a hajózószemélyzettel, a hajózási csoportfelügyelővel
 • szükség esetén részt vesz a hajó irányításában, a hajózási műveletekben
 • fedélzetmesterként részfeladatokat irányít
 • műszakilag támogatja a nem gépszemélyzet munkáját
 • ellenőrzi a gépkezelő munkáját
 • elhárítja a felmerülő mechanikai hibákat és az elektromos rendszer hibáit
 • a kapitánnyal együtt elkészíti a tűz-, a lék-, és a vízből mentési riadótervet
 • munka- és tűzvédelmi, szakmai, biztonságtechnikai oktatást tart
 • dokumentálja az üzemeltetést pl.: gépnaplóban, vizsgálati jegyzőkönyvekben, bizonylatokon, üzemanyag-, kenőanyag- és környezetvédelmi naplóban
 • alkalmazza és betartja a munka-, tűz-, környezetvédelem és közlekedésbiztonság szabályait
 • ügyel a keletkező veszélyes hulladékok szabályszerű tárolására
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Jellemzően több műszakban dolgoznak, akár kötetlen munkaidőben.
 • Az uszályokon a hajósélet teljes önállóságot követel meg (főzés, mosás, és általában az önfenntartási teendők).
Egészségügyi tényezők
 • közepes fizikai igénybevétellel járó munka
 • az úszni tudás elengedhetetlen kritérium
 • állva, hajlott vagy görnyedő testhelyzetben teljesített feladatok jellemzőek
 • a fedélzeti eszközök (áruemelők, csigák) kezelése a karok és a kéz használatát igényli
 • a karbantartáskor használt olajok, kenőanyagok, festékek, vegyszerek erősen szennyezőek és allergiás megbetegedéseket okozhatnak
 • a hajó balesetveszéllyel járó munkaterület (pl.: elcsúszás, esés, sérülések a rakodás során)
 • a jó hallás és látás nélkülözhetetlen
Pszichikai tényezők
 • fontos a jó egyensúlyérzék és az ép érzékszervek
 • a veszélyes helyzetek, amelyek emberéletet is követelhetnek gyors reakciókészséget igényelnek
 • a személyszállítás során az emberekkel való együttműködés nagy türelmet és udvarias, segítőkész magatartást követel
 • a több műszakos, illetve az utazás, szállítás hosszához igazodó magánéleti időbeosztás szükséges
 • az esetleges veszélyhelyzetek elhárítása pszichikai terhelést jelent
 • csoportmunka, ahol az alkalmazkodókészség nagyon fontos
Várható változások
 • A navigáció mindinkább a műholdakra támaszkodik, és a hajózás egyéb terültein is rohamos technikai fejlődésre, automatizálásra lehet számítani a jövőben, melynek kapcsán egyre több ember szerepét veszi át a számítógépes vezérlés.
 • A szakmai utánpótlás hiánya magaután vonja az olcsó munkaerő beáralmlását, ami sürgetőbbé teszi a hajósi szakmastruktúra átláthatóvá tételét, az egységesített, objektív szakmai követelményrendszer kialkítását.
 • Növekszik az igény a vízi teherfuvarozásra, ugyanakkor a külfölföldi tőke felvásárolja a vizi szállítás piacát, a hazai cégek piacvesztéséből adódó létszámcsökkentések miatt pedig a munkaköri feladatok kibővülnek.
 • Jelenleg a hazai kikötői, hajózási infrastruktúra elavult, korszerütlen, alacsony a kiszolgálási szint ezért elengedhetetlen a jövőben a korszerűsítés.
 • A hajópark kényelmesebbé, komfortosabbá válik, növekszik az üdülőhajók száma, illetve az egyre szigorúbb környezetvédelmi követelményekhez való alkalmazkodás mellett a minőségi szolgáltatások is előtérbe kerülnek.
 • A hajópark folyamatosan modernizálódik, elterjed a konténergépház, a tolóhajózást háttérbe szorítja az önjáró hajózás.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások