Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

kézi csomagoló - (FEOR 9225-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés kézi csomagoló
FEOR-kód 9225-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
 • (csoport) Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások
 • (alcsoport) Szállítási foglalkozások és rakodók
Bemutatás
Rövid leírás Különféle anyagokat, félkész és késztermékeket, tárgyakat kézi erővel, hidraulikus kézikocsival vagy egyéb segédeszközzel mozgat, szállít, pakol és csomagol.
Jellemző tevékenységek
 • szemrevételezi a leendő tárolási helyet és a beérkezett anyagot a szakszerű tárolás biztosítása érdekében
 • anyagokat, termékeket mozgat, emel
 • a beérkezett anyagot, árut le-, illetve felszedi, kicsomagolja
 • előkészíti a csomagolóeszközöket (dobozok, fóliák, ládák stb.)
 • előkészíti az alap- és segédanyagokat, illetve félkész termékeket a csomagoláshoz
 • azonosítóval látja el az anyagot, árut (pl. kód, címke ragasztása)
 • az anyagokat, termékeket csoportosítja a megadott szempontok, előírások szerint
 • különféle szállítóeszközökre, szállítószalagokra rakodja, illetve onnan leszedi az árut
 • a termék méretéhez és a csomagolóanyag fajtájához igazodva (pl. dobozok, zsákok, kartonok, rekeszek, hordók, konténerek) kézzel csomagolást végez
 • folyékony anyagokat tartályokba, illetve tartályautókba tölt különböző tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések segítségével
 • tolókocsit, hidraulikus emelőt, illetve kézikocsit és egyéb anyagmozgató eszközöket kezel
 • egyszerűbb csomagolást segítő gépeket kezel (pl.: jelölőgép, címkézőgép, gyűjtő-csomagoló gép, tűzőgép)
 • üzemelteti a rakodásra használt egyszerűbb berendezéseket, segédeszközöket (pl.: emelők, csigák, csigasorok, csörlők, kötelek, hevederek)
 • a hibát, hiányosságot, sérülést jelzi a felettesének
 • előkészíti a szállításra váró anyagokat/árukat
 • raktáron belüli anyagmozgatást végez: továbbítja az anyagot/árut a kijelölt tárolási helyre
 • pánttal, ragasztószalaggal, fóliával vagy egyéb módon rögzíti a rakományt
 • betartja a különböző előírásokat (tűz-, baleset-, munkavédelmi szabályokat, hulladék anyag kezelésére vonatkozó előírásokat)
 • tisztán tartja, szükség szerint fertőtleníti a rábízott munkaterületet, eszközöket és berendezéseket
 • dokumentálja, feljegyzi az elvégzett tevékenységeket
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Balesetveszélyes munkaterület, leginkább a rakodási területen mozgó targoncák, emelők, és egyéb eszközök okozhatnak balesetet.
 • Zárt térben, üzemcsarnokban és szabadban egyaránt dolgozhat.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség lehet, pl.: eső, hideg, elemi higiénikus feltételek hiánya.
 • A zaj és porterhelés igen nagy lehet.
 • Közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka.
 • A munkaidő általában kötött, de túlóra az adott feladat sürgősségétől függően (akár gyakran is) előfordulhat.
 • Munkáját a művezető vagy csoportvezető irányításával végzi.
Egészségügyi tényezők
 • fogyatékkal élők, vagy mozgáskorlátozottak nem képesek a foglalkozás gyakorlására
 • kizárják a foglalkozás gyakorlását a rohamokkal járó betegségek, az átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő
 • munkája a karok, a kéz, az ujjak valamint a törzs mozgékonyságát igényli, ezért ezek mozgásképessége kis mértékben sem lehet korlátozott
 • jó egyensúlyérzék, és reflexek kellenek a balesetek elkerülése érdekében
 • jó szemmérték, térlátás és méretfelismerés szükséges az anyagmozgatáshoz
 • a munkaidő nagy részében állást, járást igénylő munkát végez, melyet görnyedés, hajladozás, tartós kényszer-testhelyzettel járó tevékenység egészít ki
 • bizonyos gyártósoroknál a munkát előre meghatározott időtartamon belül kell elvégezni (pl. futószalag mellett).
Pszichikai tényezők
 • kötött munkaritmushoz és munkarendhez való alkalmazkodás szükséges
 • fontos az irányítás elfogadása
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság
 • összehangolt munka szükséges az anyagmozgatás és raktározás során
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése jó monotóniatűrést igényel
 • hibája esetén komoly anyagi károk, esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami felelősségvállalást és odafigyelést kíván
Várható változások
 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi előírások ezen a munkaterületen is, ami elősegíti a környezetbarát anyagok és technológiák térnyerését .
 • Az automatizálódás növekedése, a számítógép vezérelte gépek, elektromos anyagmozgató eszközök, vonalkódrendszerek elterjedése várható.
 • A gépkezeléshez csatlakozó társszakmák elsajátítása egyre inkább szükségessé válik az elhelyezkedéshez.
 • A gépesítés révén csökken a kézi anyagmozgatások szükségessége.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások