Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Hordár, csomagkihordó - (FEOR 9234-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Hordár, csomagkihordó
FEOR-kód 9234-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
 • (csoport) Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Intézményeken belül és intézmények között, háztartásokba, vagy más helyekre csomagot, bőröndöt szállít.
Jellemző tevékenységek
 • a hordár jellemzően vonat vagy autóbusz pályaudvarokon, repülőtereken, szállodában dolgozik
 • az utasok vagy vendégek megérkezése előtt felkészül a fogadásra, előkészíti a csomagszállításhoz szükséges szállítóeszközt
 • gondoskodik a jó megjelenésről, illetve a szállítóeszköz tisztaságáról
 • előzékenyen és udvariasan kommunikál, megszólítja, üdvözli a vendégeket, utasokat
 • az utasoktól vagy vendégektől elkéri a csomagokat, bőröndöket
 • a csomagokat stabil biztonsággal és azok éppségére ügyelve a szállítóeszközre rendezi
 • épületen belül vagy épületen kívülre szállítja (viszi vagy tolja) a csomagokat
 • liftet kezel
 • alapvető tájékoztatást nyújt az utasoknak, vendégeknek
 • a szállítás végeztével lepakolja a vendég által jelölt helyre a csomagokat
 • a csomagkihordó egyeztet a szállításra váró csomagokról a diszpécserrel, szállítmányozási ügyintézővel
 • átveszi szállításra a csomagokat, ezt dokumentálja
 • megtervezi a szállítás optimális útvonalát, több csomag kiszállításakor útvonaltervet készít
 • a csomagszállítást gyalogosan vagy kerékpár, motorkerékpár, gépkocsi használatával végzi
 • lehetőség esetén telefonon előzetesen egyezteti a szállítás időpontját
 • a címzett részére (vagy annak meghatalmazottja számára) kiszállítja a csomagot, az átadást dokumentálja
 • szükség esetén beszedi a kézbesítést terhelő díjakat
 • a címzett távolléte esetén értesítést hagy a kézbesítésről
 • a fuvar végén visszatér a csomag felvételének helyére és elszámol a csomagokkal, valamint a pénzzel
 • a szállítóeszköz alapvető karbantartását, takarítását elvégzi
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkavégzésének helyszíne hordárként állandó, de épületen belül és kívül is dolgozhat.
 • Munkavégzésének helyszíne csomagkihordóként változó.
 • A munkahét általában 5 napból áll, de folyamatos - hétvége, ünnepnap - munkavégzés is előfordulhat.
 • A munkavégzés többnyire műszakos munkarendben történik.
 • A hordár munkakörnyezetét a kulturáltság jellemzi, gyakran egyenruhában teljesít szolgálatot.
 • Állandó alapzaj jellemző a munkavégzés helyén.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire közepesen nehéz vagy nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • munkaidejének nagy részében áll vagy jár
 • a munka során jellemző az emelés, cipelés, tolás, húzás, görnyedés
 • munkájában a karok, a kéz biztos használata fokozott jelentőségű
Pszichikai tényezők
 • folyamatosan emberekkel kell kapcsolatba kerülni
 • türelmesnek kell lenni
 • toleranciával kell viseltetni különféle nemzetiségű emberek iránt
 • megbízhatóságot igényel a munka
Várható változások
 • Az internetes vásárlás erősödése együttjár a csomagkihordó szakma iránti kereslet erősödésével.
 • A szolgáltatóipar, a közlekedés színvonalának fejlődése erősíti a szakma presztizsét.
 • Az útvonaltervezést szoftver, gps segíti.
 • Az idegen nyelv ismerete egyre fontosabb a hordár munkakörben.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (60%)
(40%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások