Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Kubikos - (FEOR 9321-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Kubikos
FEOR-kód 9321-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
 • (csoport) Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások
 • (alcsoport) Egyszerű építőipari foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Építkezéseken (út-, vasút- és vízépítéseken) földmunkával járó munkaműveleteket, bontási feladatokat lát el, amelyeket munkagépekkel nem lehet elvégezni (lapátol, csákányoz, gereblyéz, talicskával elszállítja a földet).
Jellemző tevékenységek
 • egyezteti a munkavezetővel a feladatokat, felkészül a kivonulásra
 • építkezéseknél előkészíti a létesítmények helyét, alapot ás
 • segédkezik a dúcolások, támfalak elkészítésében
 • csákányozza, lapátolja, gereblyézi a földet
 • a törmeléket, földet szállító eszközre, talicskára rakja
 • vödörrel, talicskával elszállítja a földet
 • a vasútépítéseknél, az árvédelmi gátak emelésénél lapátol és árkokat ás
 • a földmunkagépek mellett egyengetést végez
 • kibontott, kiásott területet, munkaárkot betemet
 • árokprofilt kialakít
 • földet lapáttal elterít
 • bontásoknál a törmelékeket kézi erővel szállítja, eltakarítja
 • a munkaterület környezetét rendezi
 • betartja a földmunka munkavédelmi, balesetvédelmi előírásait
 • betartja az épületbontás biztonságtechnikai előírásait
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkavégzésének helyszíne változó, a munkaidő legtöbbször az időjárás és a határidők függvényében változik.
 • Leginkább a tavasszal kezdődik a kubikosok munkája, és a tél beálltáig tart.
 • Különböző időjárási viszonyok között, pl. tűző napsütésben és esőben is dolgozni kell.
 • Csapatokban, brigádokban dolgoznak.
 • Egész napos, sokszor napi 10-12 órás nehéz fizikai munkavégzés jellemző.
Egészségügyi tényezők
 • a föld és a törmelék szállítása emelést, cipelést, tolást kíván meg
 • állást, járást igénylő tevékenység, melyhez hajladozás, görnyedt testtartás társul
 • a folyamatos földmunka, csákányolás, lapátolás, a karok, a kéz, az ujjak, valamint a váll fokozott igénybevételét jelenti
 • nagyon nehéz fizikai megterhelés, a szervezet egészét erősen igénybevevő tevékenység.
 • balesetveszéllyel járó tevékenység
Pszichikai tényezők
 • jellemző a túlmunka, a nyújtott műsza, amihez alkalmazkodni kell
 • fontos az irányítás elfogadása
 • az egy munkahelyen tevékenykedő munkásoktól a legteljesebb együttműködést kívánja meg
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése nagyon jó monotóniatűrést igényel
 • hibája esetén esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami felelősségvállalást és odafigyelést kíván
Várható változások
 • Az infrastruktúra fejlődése magával vonja a tevékenység iránti folyamatos keresletet, ugyanakkor a gépesítés, az alkalmazott technológiák korszerűsítése miatt folyamatosan csöken a kereslet a kubikosok munkája iránt.
 • A munka társadalmilag nem elismert, jövedelmezősége alacsony.
 • A felújítandó utak mennyisége folyamatosan nő ezáltal az egyéb munkaterületeken való elhelyezkedés (pl. útépítő, útkarbantartó, földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelő) esélye várhatóan növekszik a jövőben.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (10%)
(90%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások