Szófelhő Szófelhő

Ajánló Ajánló

 

Tipikus kérdések - Válassz témát! Tipikus kérdések - Válassz témát!
« Vissza

Felnőttkori tanulás

 

Főnököm nem enged el tanulmányi szabadságra. Valóban nem jár ez mindenkinek?

A munkáltató tanulmányi szerződés nélkül is köteles az iskolarendszerű képzésben (általános iskola, középiskola, főiskola, egyetem) részt vevő munkavállaló részére a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani, ezért értelemszerűen ez a kötelezettsége a tanulmányi szerződés megkötése esetén is fennáll. A szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott - a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló - igazolásnak megfelelően állapítja meg. Az oktatáson való részvétel mellett a munkáltató a vizsgán való részvétel lehetőségét is köteles biztosítani, így a munkavállalót vizsgánként - a vizsga napját is beszámítva - 4 munkanap szabadidő, a diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez pedig 10 munkanap szabadidő illeti meg. E szabadidőt a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelően köteles biztosítani.

 

Ősztől továbbtanulnék. Érdemes tanulmányi szerződést kötnöm a munkahelyemmel?

A tanulmányi szerződés a tanulást ösztönző lehetőség, melyben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja. A tanulmányi szerződésben meg kell határozni a munkáltatót terhelő támogatás formáját és mértékét (pl.: munka-időkedvezmény, tandíj átvállalás), továbbá - a támogatás mértékével arányosan - a munkavállaló által a munkáltatónál kötelezően munkaviszonyban töltendő idő tartamát, amely öt évnél hosszabb nem lehet.

 

35 éves vagyok, nyolcosztályos végzettségem van, bútorasztalos szakképesítést szeretnék szerezni. Azt a felvilágosítást kaptam, hogy ez nem lehetséges, mert ahhoz 10 osztályos végzettség kell. Mit tehetek?

Azok, akik az 1998/1999-es tanévnél korábban fejezték be az általános iskolát, akkor is megszerezhetik az egyébként tízosztályos végzettséghez kötött szakképesítéseket, ha csak nyolc osztályos végzettségük van. Így Ön nyugodtan jelentkezhet bútorasztalos képzésre.
 

Lehetséges-e úgy vizsgázni egy OKJ szakképesítésből, hogy nem vettem részt képzésben?

A lehetőség a szakmai és vizsgakövetelmény előírásaitól függ. Legtöbbször nem kötelező a képzésben való részvétel, de le kell tenni a modulzáró vizsgákat valamelyik képző intézményben. Vannak emellett olyan szakképesítések, amelyeknél a vizsgára bocsátás feltétele bizonyos óraszámú gyakorlati, néha elméleti képzésen való részvétel.
 

Közgazdasági egyetemet végeztem, és jelentkeztem egy szakképzésre, amelyben vállalkozói modul is van. Kaphatok-e felmentést az óralátogatás, illetve a vizsga alól?

A képző intézmények számára kötelező az előzetes tudás beszámítása, így kérésére felmenthető egyes órákon való részvétel alól. Sajnos a modulzáró vizsga alóli felmentés lehetőségét a jogszabályok nem tartalmazzák. A gyakorlatban a képző a modulzáró vizsgát ilyen esetekben általában teljesítettnek tekinti.
Az egyes vizsgarészek alóli felmentés szabályait az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény rendelete szabályozza. Amennyiben az Ön által tanult szakképesítés esetén a rendelet nem nevesíti az Ön végzettségét mint felmentési feltételt, a vizsgát le kell tennie.
 

Gyesen vagyok, támogatott szakképzést keresek.

Gyesen lévők képzését a gyermek második életévének betöltése után támogathatja a Munkaügyi Központ. Ehhez az szükséges, hogy regisztráltassa magát a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen. (Ha budapesti pályakezdő, akkor a Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodájában kell regisztráltatnia magát.) Emellett sokszor civil szervezetek is indítanak gyesen lévők számára támogatott képzéseket.
 

Köteles-e elengedni a főnököm a munkából, amikor tanóráim vagy vizsgáim vannak? Jár-e nekem tanulmányi szabadság és mennyi?

Fizetett tanulmányi szabadságot a munkáltató általában nem köteles adni. Amennyiben iskolai rendszerű képzésben – középiskolában, szakiskolában vagy felsőoktatásban – tanul, a munkáltató köteles szabadidőt biztosítani annak érdekében, hogy részt vehessen az órákon és a vizsgákon, és felkészülhessen a vizsgákra, megírhassa a diplomamunkát. Erre az időre azonban fizetés nem jár. Felnőttképzés esetén még a szabadidő adása sem kötelező. Amennyiben munkáltatójával tanulmányi szerződést köt, mind felnőttképzés, mind iskolai rendszerű képzés esetén lehetőség van kedvezőbb feltételekben is megállapodniuk.
 

Asztalos szakképesítésem van, a régi OKJ szerint tettem vizsgát. Szeretném továbbképezni magam, és műbútorasztalos szakképesítést szerezni. A képző cégnél azt mondták, hogy ez csak akkor lehetséges, ha megvan az új OKJ szerinti bútorasztalos szakképesítésem. Ez nekem hihetetlennek tűnik. Valóban csak akkor lehetek bútorasztalos, ha újra elvégzem az asztalos képzést?

A műbútorasztalos a bútorasztalos szakképesítés ráépülő szakképesítése. A ráépülések általában csak a főszakképesítés megszerzése után szerezhetőek meg. Egyes szakképesítések esetén lehetőség van arra, hogy olyanok is megszerezzék a ráépülést, akik a régi OKJ szerinti szakképesítéssel rendelkeznek. Ekkor az elfogadható szakképesítéseket felsorolják a szakmai és vizsgakövetelményekben. Sajnos, a műbútorasztalos ráépülésnél jelenleg nincs ilyen lehetőség, le kell tennie a bútorasztalos szakképesítés modulzáró vizsgáit és szakmai vizsgáit.
 

Nemrégen fejeztem be egy OKJ-s tanfolyamot, de betegségem miatt nem tudtam elmenni a vizsgára. Időközben megváltoztak a szakmai és vizsgakövetelmények. Szeretném tudni, hogy lesz-e lehetőségem a tanultak alapján vizsgát tenni, vagy már az új jogszabály szerint kell vizsgáznom?

A képzés befejezését követő egy éven belül a régi követelmények szerint vizsgázhat. A későbbiekben a vizsgára csak akkor jelentkezhet, ha az új követelmények szerint teljesíti a képzésben és a gyakorlaton való részvételre esetlegesen előírt feltételeket, és leteszi a megkövetelt modulzáró vizsgákat.