Szófelhő Szófelhő

Ajánló Ajánló

 

Tipikus kérdések - Válassz témát! Tipikus kérdések - Válassz témát!
« Vissza

Felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés

 

Mi alapján válasszak felsőoktatási szakot?

Amikor felsőfokú oktatási intézményt választasz, fontos, hogy vedd figyelembe saját érdeklődésedet, értékeidet, készségeidet. Ezek alaposabb megismerésében segítséget nyújthatnak a Nemzeti Pályaorientációs Portál önismereti kérdőívei.
Hasznos információkat gyűjthetsz továbbá a felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatban a felvi.hu-n, ahol információkat szerezhetsz az egyetemek és a főiskolák induló szakjairól, a jelentkezéshez és a felvételhez szükséges követelményekről, ponthatárokról, stb.


Hogyan működik az alapszakok és mesterszakok rendszere?

A képzési szintek rendszere sokat változott az elmúlt években. A bolognai folyamat során 2006-ban bevezetett többciklusú képzés fő pillérei az alap-, a mester- és a doktori képzés. Ebből a kínálatból az érettségizettek és a már diplomával rendelkezők is válogathatnak. A rendszerbe több ponton is be lehet lépni, és biztosított a kilépési lehetőség is a munkaerőpiacra. Az alapképzés célja az általános ismeretek, készségek, képességek és a szakmai kompetenciák, valamint a munkába álláshoz szükséges szakmai gyakorlat megszerzése. Szakmai specializálódásra, elmélyülésre, valamint új végzettségi szint megszerzésére a mesterszakokon, illetve a diplomások számára megcélozható szakirányú továbbképzéseken van lehetőség, valamint a doktori képzésbe történő bekapcsolódás révén lehetséges további tudományos ismeretek megszerzése. Egyedi csoportot alkotnak az ún. egységes, osztatlan képzések, melyeken gyakorlatilag összeolvad az alap- és a mesterképzés: érettségivel kell jelentkezni, de mester fokozatot adó diplomát lehet szerezni. A felsőoktatás részét képezi a felsőfokú szakképzés is. Az ilyen képzési formában megkezdett tanulmányok beszámíthatók az alapképzésbe. A témával kapcsolatban további hasznos információ található pl. itt.

 

Milyen szakképzettségért jár plusz pontszám a felsőoktatási jelentkezéskor?

Általános szabály, hogy többletpont csak a szakirányú emelt szintű és a felsőfokú szakképesítésekért, valamint technikus képesítésért jár. (Technikusi végzettséget az a bizonyítvány igazol, amelyben a végzettség megnevezése tartalmazza a "technikus", "technológus" vagy "szaktechnikus" szavak valamelyikét, illetve maguk a technikusképesítő bizonyítványok.) Az, hogy mi számít szakirányú szakképesítésnek – melyik szakmacsoport milyen képzési ágnak feleltethető meg – a Középiskolai továbbtanulás menüpontban vagy a felvi.hu oldalon találhatja meg. A szakképesítésekért nem kötelező plusz pontszámot adni. Az egyes képzési területekhez évente meghatározzák, hogy adnak-e az ide tartozó szakokon többletpontot. Egy képzési területen belül minden szakon és intézményben azonos kell legyen az elbírálás.
 

Azt hallottam, hogy a felsőoktatási tandíjjal már nem lehet csökkenteni az adóalapot. Igaz ez?

A 2010. évben vagy annál később befizetett tandíj (költségtérítés) már valóban nem adócsökkentő tényező. A korábban befizetett tandíj utáni halasztott adókedvezmény azonban a halasztást követő öt éven belül igénybe vehető.
 

Tíz éve érettségiztem. Most szeretnék felsőoktatásban továbbtanulni. Kell-e újra érettségit tennem?

Amennyiben érettségizett abból a tárgyból, amelyet a választott szakon előírnak, nem kell újra vizsgáznia. Ha nem, akkor is csak az adott tárgy vizsgáját kell letennie. Mindenképpen lehetősége van emellett arra, hogy ha nem elégedett az érettségi eredményével vagy szeretne többletpontot kapni az emelt szintű érettségiért, ismétlő vagy szintemelő vizsgát tegyen. A vizsgára bármelyik középiskolában jelentkezhet.