Szófelhő Szófelhő

Ajánló Ajánló

 

Tipikus kérdések - Válassz témát! Tipikus kérdések - Válassz témát!
« Vissza

Munkahely elvesztése

 

A gazdasági válság miatt több embert el fognak küldeni. Mi a munkáltató kötelessége a munkaviszony megszüntetésekor?

A munkáltató kötelezettsége, hogy a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére kiadja a neki járó munkabérét és egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a részére előírt igazolásokat is, legkésőbb az utolsó munkanapon. Év közbeni munkaviszony megszűnés (megszüntetés) esetén gyakori, hogy a munkavállaló időarányosan több vagy kevesebb szabadságot vett igénybe, mint amennyi neki járt volna. Ha többet vett ki, akkor a munkavállaló a különbözet visszafizetésére köteles, ha pedig kevesebbet, úgy az időarányosan járó, de igénybe nem vett napokat a munkáltató köteles a munkavállalónak megfizetni.

 

Osztályunkról 6 embert küldenek el. Hány főtől számít a leépítés csoportosnak?

Annak eldöntéséhez, hogy egy adott munkáltatónál tervezett létszámcsökkentés csoportosnak minősül-e, először is a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók létszámát kell ismerni. Csoportos létszámcsökkentésről akkor beszélünk, ha a munkáltató a létszámleépítésről szóló döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén: legalább 10, 100, vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén: legalább a munkavállalók 10 %-a, 300, vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén: legalább 30 munkavállaló munkaviszonyát kívánja 30 napon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.
 

Már nem kaphatok álláskeresési segélyt. Érdemes-e továbbra is bejárnom a munkaügyi központba?

Feltétlenül folytassa az együttműködést a munkaügyi központtal, mivel sok támogatási lehetőséget csak a regisztrált álláskeresők vehetnek igénybe. Sok esetben az is számít, hogy ki mióta van álláskeresőként nyilvántartva. Lehetőség van például képzési támogatás igénybevételére, illetve arra, hogy a munkaügyi központ a tartósan állást kereső bérköltségének egy részét megtérítse a munkáltatónak.