Szófelhő Szófelhő

Ajánló Ajánló

 

Tipikus kérdések - Válassz témát! Tipikus kérdések - Válassz témát!
« Vissza

Pályaelhagyás és -váltás

 

Mit tehetek, ha úgy érzem, hogy rossz pályát választottam?

Ha valaki úgy érzi, rossz pályát választott, pályamódosításra lehet szüksége. A pályamódosítást megelőzően azonban célszerű összegyűjteni a kapcsolódó információkat. Mindenekelőtt az önismeret, a pályaismeret és a munkaerőpiaci ismeret növelésére lesz szükség a döntés megfelelő előkészítése érdekében. Csak akkor tudunk felelős pályadöntést hozni, ha tisztában vagyunk saját igényeinkkel, elképzeléseinkkel, értékeinkkel, érdeklődésünkkel, képességeinkkel. Fontos továbbá, hogy jól ismerjük a választható pályák sorát, és tisztában legyünk azzal, melyek az uralkodó munkaerőpiaci trendek, amelyeket figyelembe kell venni pályadöntéseink meghozatalakor.
Ezen kérdések megválaszolásához hasznos információkat szerezhetünk a Nemzeti Pályaorientációs Portálon:

  • önismeretei kérdésekben itt és itt
  • pályaismereti kérdésekben itt
  • munakerőpiaci ismeretek terén itt

Ismerősöm arra bíztat, hogy menjek el egy munkaügyi központba, mert ott sok kérdésemre választ kaphatnék. Mielőtt elmennék, tudni szeretném, hogy milyen szolgáltatásokra számíthatok, hogy ne menjek hiába. Munkaviszonyban állok.

A munkaviszonyban állóknak lehetőségük van arra, hogy a munkaügyi kirendeltség által támogatott képzésben vegyenek részt, amennyiben a munkaviszonyuk várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal előzetesen írásban közölte. Továbbá kérheti közvetítéskérőként történő nyilvántartásba vételét, amely alapján igénybe veheti munkaközvetítési szolgáltatásunkat. A kirendeltség ezeken kívül különböző humán szolgáltatásokat is nyújt ügyfeleinek: munkaerő-piaci- és foglalkoztatási információ, munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadás, munkaközvetítés.

 

Kisgyerekes anya vagyok, szeretnék minél több időt a gyerekekkel tölteni, és dolgoznék is, de nem 8 órában. Milyen foglalkozási formákat tudna ajánlani?

A munkaidőbeli rugalmasság az egyik legfontosabb eszköz a családbarát munkahely kialakításában. A rugalmas vagy mobil munkaidő azt jelenti, hogy a munkaórák felosztásánál a dolgozó és a vállalat érdekeit egyaránt figyelembe veszik. Létezhetnek fix idősávok, amikor az alkalmazottnak mindenképpen a helyén kell lennie, ezen túl azonban a munka kezdésének és befejezésének időpontja alkalmazkodik a dolgozó egyéb kötelezettségeihez, tevékenységeihez. A részmunkaidős foglalkoztatás elsősorban a kisgyermekes anyák által kedvelt és használt forma. A munkavégzésnek ez a formája gyakran rosszul fizetett, sokan úgy gondolják, hogy az ilyen módon foglalkoztatott dolgozó kevésbé elkötelezett, azonban a részmunkaidőben dolgozók még hatékonyabbak is lehetnek, mert munkaidejüket a csúcsidőszakhoz lehet igazítani. Idő és költségkímélő lehetőség még a távmunka, mely során a munkavállaló munkáját otthonról végezheti és havonta csak néhány alkalommal megy be a munkahelyére a feladatokat egyeztetni.

 

Úgy hallottam, hogy az apa vagy a nagymama is otthon maradhat a gyerekkel GYES-en, nem csak az anya. Mi ennek a módja?

A gyermekgondozási segély lényege, hogy segítse, támogassa a szülőt a gyermek otthoni nevelésében, annak 3 éves koráig. GYES-re a szülőkön kívül a nagyszülő is jogosult lehet, feltéve, hogy a gyermek az első életévét már betöltötte és a gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik. További feltétel, hogy a szülőknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak, valamint egyetértenek azzal, hogy a továbbiakban a nagyszülő igényelje azt.

 

Részmunkaidős állást ajánlottak számomra. Közel vagyok a nyugdíjkorhatárhoz, így fontos lenne tudnom, hogy ez beleszámít-e a szolgálati időmbe.

A részmunkaidő beszámítása a jövedelemtől függ: ha a jövedelem eléri az akkori minimálbér összegét, akkor teljes egészében, ha nem, akkor arányosan számítják be az időszakra eső munkanapokat.

 

Lesz-e hátrányom abból, ha felmondok, vagy inkább közös megegyezésre törekedjek?

A munkaszerződést kötő feleknek bármikor lehetőségük van arra, hogy közös megegyezéssel megszüntessék a munkaviszonyt. Ilyenkor a munkaviszony megszüntetése a felek kölcsönös érdeke, és a munkaviszony megszüntetésének e módja a felek akarategyezésén alapul. A munkavállalónak előnyös lehet, mert a munkáltató általában magasabb juttatásokat ajánl meg, mint egyéb munkaviszony-megszüntetési módnál. A munkáltatók azért bőkezűebbek ebben az esetben, mert számukra ez a munkaviszony megszüntetésének „legbiztonságosabb” módja, hiszen itt – a közös megegyezésből következően – nem illeti meg a munkavállalót a jogorvoslati jog, vagyis csak nagyon indokolt esetben támadhatja meg a saját maga által is aláírt megállapodást.
A munkavállalói rendes felmondás a munkavállaló egyoldalú akaratnyilatkozata a munkáltató felé, arra vonatkozóan, hogy a fennálló munkaviszonya - a szerződésben meghatározott felmondási idő elteltével- szűnjön meg, melyet nem köteles indokolni. A hátrány egyedül az álláskeresési járadék folyósításánál jelenik meg, ha ugyanis a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendes felmondással (valamint akkor, ha a munkaadó rendkívüli felmondással), akkor – hiába felel meg az álláskereső a szükséges feltételeknek – az álláskeresési járadék legkorábban a munkaviszony megszűnését követő 90 nap elteltével folyósítható.