Szófelhő Szófelhő

NPP Karrier-rovat NPP Karrier-rovat

Hogyan épüljön fel?

Az első kérdés, hogy mi legyen a dokumentum címe. Több lehetőség is van a megnevezésre, használhatjuk az „Önéletrajz” vagy a „Szakmai önéletrajz” megnevezést. De kiválóan megfelel a „Curruculum Vitae” is, és az sem ritka, hogy megnevezésként a pályázó neve kerül a címsorba.
 

Az önéletrajz első terjedelmesebb része a „Személyes adatok” rovat. Ide csak azokat az adatokat érdemes összegyűjteni, amelyek a pályázat szempontjából jelentőséggel bírnak. Mindenképpen szerepeljen itt a név, a születési hely és dátum. Fontos lehet az anyanyelv és a nemzetiség – főként mert ez információ lehet a beszélt nyelvekről és a kulturális háttérről, mindenképpen érdemes tehát feltüntetni, ha külföldi pozícióra, vagy multinacionális céghez pályázunk. Ebben a részben kell feltüntetni a pályázó elérhetőségeit: értesítési cím, telefonszám, e-mailcím. Itt szerepeljen továbbá a családi állapot és az esetleges akadályoztatottság is (pl. látássérültség, mozgáskorlátozottság).
 

Az önéletrajz második nagy egysége a „Szakmai tapasztalat” rovat. Ha a pályázó pályakezdő, akkor is szerepeljen ez a rovat, és kerüljenek ide a szakmai gyakorlati tapasztalatok, vagy a diákmunkákon keresztül szerzett tapasztalatok. Érdemes ezt a részt precízen, az adott pozíciónak megfelelően kiemelve a hangsúlyokat összeállítani. Érdemes továbbá időben visszafelé haladni, kezdve a legutóbbi tapasztalattal, év és hónap pontossággal megjelölve az időtartamokat. Írjuk le az időtartamot, amikor a munkakört betöltöttük, majd ezt kövesse a pozíció és a cég pontos neve, székhelye. Tegyük világossá, ha csak heti pár órában foglalkoztunk a feladattal, vagy eseti megbízás volt. A feladat megnevezésénél írjuk le pontosan, hogy mit csináltunk. A pályáztatót ez a rész kifejezetten érdekelni fogja, hiszen ebből látja majd, milyen gyakorlati tapasztalatokat szerzett már a jelölt, és korábban milyen feladatokkal sikerült megbirkóznia.
 

A „Tanulmányok” rovatban kerül sor az iskolai és egyéb végzettségek, képesítések, illetve folyamatban lévő tanulmányok bemutatására. Itt is érdemes időben visszafelé haladni, feltüntetve az egyes időtartamokat, amikor az adott képzésre jártunk. Ha folyamatban lévő tanulmányokról van szó, zárójelben szerepeltessük a végzés várható idejét. Nevezzük meg az intézményt és a szakot, ahova jártunk. A tanulmányokat csak abban az esetben érdemes részletezni, ha a szakmegnevezéséből nem egyértelmű annak tartalma. Ilyenkor felsorolhatunk néhány tantárgyat, gyakorlatot is, amelyen részt vettünk. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ezen szakasz célja kiemelni, hogy a tanulással töltött idő során alkalmassá váltunk a pályázott pozíció betöltésére.
 

A következő rovatot érdemes a „Nyelvtudás és az IT-kompetenciák” részletezésének szentelni. A cél az élő tudás szemléltetése legyen, ugyanis a pályáztató arra kíváncsi, hogy ezeken a területeken hogyan boldogulunk, ha gyakorlati feladatot kapunk, illetve hogy valós problémával szembesülve milyen biztonsággal tudjuk alkalmazni tudásunkat. Ezért írjuk le, hogyan boldogulunk a szóbeli és az írásbeli kommunikáció során, tudjuk-e használni a szakmai nyelvet, tudunk-e komplex dokumentációt készíteni vagy prezentációt tartani az adott nyelven. Jól megválasztott kulcsszavak segítségével adjunk képet informatikai tudásunkról, írjuk le, milyen adatbázisokat, tudásbázisokat tudunk használni és milyen szinten.
 

Azokat az információkat, amelyeket fontosnak tartunk magunkkal kapcsolatban, de a fenti rovatokba nem fért bele, érdemes „Egyéb” címszó alatt szerepeltetni. Nem kell itt sem mindent felsorolni, csak azokat az „egyéb” jellemzőinket, amelyeket fontosnak tartunk magunkkal kapcsolatban, és ami előnyös lehet a pályázat szempontjából is. Itt térhetünk ki publikációkra, szervezeti tagságokra, érdeklődési körre, jogosítványra, hobbira, díjakra, sporteredményekre.
 

A fizetési igényt külön részletezni nem szükséges csak akkor, ha ezt a pályáztató a pályázati felhívásban külön jelzi.
 

A szakmai önéletrajz szerkesztése során mindig tartsuk szem előtt azt, hogy az önéletrajzot átnéző személyben pozitív benyomást akarunk kelteni, és azt akarjuk elérni, hogy hívjon be egy személyes interjúra. Az anyagot úgy strukturáljuk, hogy az jól érthető legyen, törekedjünk az esztétikus kivitelezésre, valamint arra, hogy előnyös, az adott pozíció betöltése szempontjából releváns ismereteink és tapasztalataink tükröződjenek szakmai anyagunkban.
 

Oldalak: 1  2