Szófelhő Szófelhő

NPP Karrier-rovat NPP Karrier-rovat

A karriered kulcsa te magad vagy - Az önismeret szerepe az életpálya-építésben


Mi jut eszedbe az önmegvalósítás szóról? És a karrierről? Lehet ezeket a fogalmakat általánosságban értelmezni? Lehet, de nem érdemes. Minden ember egyedi, egyediek azok a tényezők, amelyek ahhoz kellenek, hogy az egyén jól érezze magát a bőrében. Igaz ez akkor is, amikor a pálya- vagy a munkaválasztás kérdése merül fel. Ahhoz, hogy jól tudd magad érezni a bőrödben, meg kell találni azokat a sajátosságokat önmagadban, amelyek mentén ezeket a fogalmakat egyénileg tudod értelmezni.


A választás minden esetben teher, hiszen döntést kell hozni, azt megelőzően pedig mérlegelni kell a különböző szempontokat. Igaz ez akkor is, amikor életpályánkkal kapcsolatban hozunk döntéseket. Az „életpálya” szó igen misztikusan hangozhat, de ne hidd, hogy ez valami olyan, ami tőled távol áll. Életpályánk születésünktől a halálunkig tart, és alatta számos életfeladatunk adódik. Minden embernek különböző életszerepei vannak: az „anya-/apa-szerep”, a „társ-szerep”a „dolgozó nő-/férfi-szerep”, „barát-/barátnő”-szerep, stb. Mindegyik életszerephez kapcsolódnak életfeladatok, amiket el „kell” végeznünk ahhoz, hogy előre tudjunk haladni életpályánk során. Az életfeladatok között vannak standardok, de számos olyan is van, ami az egyén érdeklődésétől, képességeitől, motivációjától és lehetőségeitől függ. Az, hogy ember mennyire tud élni a lehetőségeivel, nagymértékben függ tőle magától, és attól, hogy mennyire ismeri önmagát.

 

Amikor pályát választunk, két fő motiváció dúl bennünk: az egyik az önmegvalósítása, a másik a megélhetés vágya. Az ideális persze az, amikor ez a két tényező egyensúlyba hozható, és a pályaépítés során az egyén meg tudja valósítani önmagát úgy, hogy közben meg is él abból, amit csinál. Sokan kompromisszumos megoldást választanak, mert nem tudják ezt a két tényezőt összehangolni. Holott az önismeretnek része ez a fajta összehangolási képesség is, némi szerencsével fűszerezve.
 

No de mit is jelent az önmegvalósítás?

Az önmegvalósítás valójában az ember legmagasabbrendű szükséglete, ami akkor merül fel, amikor az alapvető fiziológiai és pszichológiai szükségletek már kielégítésre kerültek. Az önmegvalósítási vágy lényege, hogy az egyén azzá akar válni, amivé az adottságai révén válhat úgy, hogy döntéseit és választásait autonóm módon hozza meg. Az ilyen jellegű döntés- és választás-sorozat lehetővé teszi a valódi én kibontakoztatását és annak az útnak a megtalálását, amelyen az ember úgy haladhat végig, hogy közben jól érzi magát. Egy ilyen úton haladva az embernek konzekvens módon lehetősége nyílik mindig azon választásokat meghozni, amelyek révén a lehető legjobbat tudja önmagából kihozni. Ha pedig erre az egyénnek lehetősége van a pályája alakítása során, annak eredménye a lelkesedés, a kreativitás és az elköteleződés lesz.
 

És hogy miként kötődik a megélhetés az önmegvalósításhoz? Ha az egyén megtalálja azt az életfeladatot a munkája során, amit lelkesen, kreatívan és elkötelezetten tud végezni, minden bizonnyal úgy fog dolgozni, hogy keze nyomán kiváló munkateljesítmény jön létre. A jó teljesítményt pedig a munkaerőpiac is értékeli, a minőségi szinten dolgozó szakembereket a megbízó ügyfelek elismerik és a jövőben is keresik.


Ahhoz, hogy az egyén meg tudja valósítani önmagát, önismeretre van szüksége. Az önismeret egy összetett konstruktum, több eleme van, és önmagunkkal kapcsolatban több különböző módon tudunk információkat szerezni. Mik ezek a lehetséges módok?

 

Kattints az alábbiakra!

 1. Élmények, tapasztalatok

  Élmények, tapasztalatok: Hasznos lehet pl. ha az ember élményeket és tapasztalatokat gyűjt önmagáról. Érdemes sok helyzetben kipróbálni magunkat, sok gyakorlati tapasztalatot szerezni, és figyelni magunkat, a reakcióinkat, azt, hogy mikor kivel, milyen körülmények között érezzük jól magunkat. Ez a tudatos önmegfigyelés hasznos információkkal szolgálhat a későbbi választásainkhoz.

 2. Mások reakciói

  Mások reakciói: Önmagunk megfigyelésén túl érdemes mások reakcióira is figyelni. Informatív lehet az önismeret szempontjából ugyanis az is, hogy egyik vagy másik ismerősünk miként reagál egy-egy megnyilvánulásunkra. Az, hogy másokból milyen reakciót váltunk ki, illetve hogy ismerőseink miként minősítenek bennünket, fontos lehet az önmagunkkal kapcsolatban hozott döntések során.

 3. Saját teljesítmény értékelése

  Saját teljesítmény értékelése: Fontos lehet továbbá, hogy az egyén tudatosan értékelje saját teljesítményét. Érdemes odafigyelnünk arra, amit csinálunk, és arra törekedni, hogy az minőségi szintű eredményre vezessen. Ezen túl azonban mindenképpen praktikus saját teljesítményünk értékelése, minősítése, hiszen ha utólag tudatosan végigmegyünk a folyamat egyes lépésein, következő alkalommal már ezen tapasztalatok birtokában nekivágva a feladatnak minden bizonnyal jobb teljesítményt érünk majd el.

 4. Eszközök az önismeret növelésére

  Eszközök az önismeret növelésére: Amikor a pályaválasztási döntések hatékony meghozatala érdekében akarjuk növelni önismeretünket, segítségünkre lehetnek különböző eszközök is, amelyek kifejezett célja az egyén önismeretének növelése. Erre a célra kiválóan alkalmasak lehetnek a különböző önismereti területekhez kapcsolódó pszichológiai kérdőívek vagy tesztek is.

Végül lássuk, melyek azok a területek az önismeret témakörén belül, amellyel kapcsolatban egy jó pályadöntés meghozatala érdekében az egyénnek információkat kell gyűjtenie önmagáról.

 

Kattints az alábbiakra!

 1. Érdeklődés

  Érdeklődés: Az érdeklődés a személyiség érzelemmel telített aspektusa. Az érzelmi telítettség révén a valóság bizonyos elemei jelentősebbé válnak az egyén számára, mint a többi elem. A pályaérdeklődés kifejezetten a pályákkal, a munkával kapcsolatos érdeklődésre irányul, ez gyakran már a gyermekkortól nagyon egyedi lehet. Ha az egyénnek lehetősége van az érdeklődésnek megfelelő tevékenységet végezni, akkor az lesz az, amit hivatásnak nevezünk.

 2. Értékek

  Értékek: Az értékek az egyén személyes viszonyulásai a körülötte lévő dolgokhoz, természeti és társadalmi jelenségekhez. Azt, hogy mi számít értékesnek, meghatározzák az egyén társadalmi és kulturális jegyei, valamint a körülötte lévő szűkebb társas közeg (család, barátok, kollégák) értékei és viszonyulásai. Fontos azonban, hogy értékstruktúránk nem statikus. Azok az élmények és tapasztalatok, amelyeket az éveink során szerzünk, az alapvető értékrendünket nem, de az aktuális preferenciáinkat megváltoztathatják.

 3. Személyiség

  Személyiség: A személyiség azért kulcstényező a pályához kapcsolódó döntések szempontjából, mert az egyén egyedi jellemvonásai minden élethelyzetben (így a munkavégzés során is) meghatározó jelentőséggel bírnak. Fontos pl., hogy az egyén inkább nyitott vagy visszahúzódó személyiség-e. Lényegi szempont, hogy mennyire barátságos, hogy mennyire lelkiismeretes. Fontos tényező a munkavégzés szempontjából a stressztűrés vagy a tapasztalatokra való nyitottság is.

 4. Munkamód

  Munkamód: Az, hogy az egyén milyen körülmények között, milyen ritmusban, milyen eszközökkel dolgozik szívesen, szintén meghatározza, hogy melyek a pályaválasztás szempontjából „jó" döntések. Ezen önismereti terület fejlesztése érdekében hasznos, ha az egyén minél több különböző munkatapasztalatot szerez azért, hogy amikor választani kell, el tudja dönteni, melyek azok a szempontok, amelyeknek meg kell hogy feleljen az általa választott pálya vagy munkahely.

 5. Képességek

  Képességek: Nem utolsó szempont az sem, hogy az egyén milyen képességekkel rendelkezik, a képesség ugyanis az egyén olyan viszonylag állandó sajátossága, amely előre vetíti, hogy az ember mely területeken lehet sikeres. Vannak ugyanis olyan speciális területek, amelyeken működve az egyén a képességeinek köszönhetően képes jól (az átlagosnál jobban) működni. Amikor az egyén hivatást választ, tisztában kell lennie azzal, melyek ezek a területek az ő esetében.