Szófelhő Szófelhő

NPP Karrier-rovat NPP Karrier-rovat

Miért számít a szervezeti kultúra?

 

Mielőtt munkahelyet választunk, számos szempontot mérlegelünk. Fontos, hogy mi az a feladat, amit el kell látni, mérlegeljük, hogy ahhoz értünk-e, van-e kedvünk azzal foglalkozni, előremutató-e a lehetőség karrierünk fejlesztése szempontjából. Fontos továbbá, hogy milyenek a kollégák, hány évesek, milyen a személyiségük. További fontos szempont, hogy milyen maga a cég. Mivel foglalkozik, hol helyezkedik el a piacon, miben jó, miben gyenge. Mi a víziója, milyen célokat tűzött ki az elkövetkező időszakra vonatkozóan, és mit ért el eddig. Már az első tájékozódás a céggel kapcsolatban nagyon informatív lehet, és sok mindent megtudhatunk pl. a cég honlapjáról.

 

Mindennek hátterében áll a szervezeti kultúra, ami a szervezetre specifikusan jellemző érték- és viselkedésminta, tartalmazza a szervezet tagjai által azonosan értelmezett és elfogadott attitűdöket, meggyőződéseket, hiedelmeket és normákat. A szervezeti kultúra meghatározza a munkahelyi hangulatot, a tipikus munkamódot vagy akár a fizikai elrendezést is.
 

A kulturális sajátosságoktól függ, hogy az adott szervezetben mennyire szigorúak a szabályok, miként definiáltak a működés keretei. Az is szervezeti kulturális tényező, hogy a dolgozókat inkább autonómiára ösztönzik-e vagy az a cél, hogy minden lényegi kérdésről egy központi vezető személy döntsön. Az is szervezetfüggő, hogy a kockázatok keresése vagy inkább elkerülése-e a cél szervezeti szinten. Minden szervezetre vonatkozóan sajátos az, hogy a feladatokra vagy a személyekre helyeződik-e a nagyobb hangsúly. A feladatorientált szervezetek a munka elvégzését helyezik előtérbe, alárendelve annak a humán folyamatokat. A kapcsolatokra, a személyekre fókuszáló szervezetekben azonban mindig elsődleges a humán szempont, azaz az, hogy az egyén hogy érzi magát, és miként tud kibontakozni. Van, ahol az egyéni munkát szorgalmazzák, máshol csapatmunkára ösztönöznek, van, ahol a gyors munkavégzés, az azonnali reagálás képessége a nagy érték, máshol a megfontolt, de biztos munkafolyamatokra ösztönzik a munkavállalókat. És hogy miért fontos ez? Azért, mert a szervezeti kultúra elemei meghatározóak a szervezet mindennapi működése szempontjából, és ezeket a jellemzőket tudva az egyén már mérlegelheti, ideális-e számára a munkahely.
 

Lássuk, milyen kultúra-típusokra számíthatunk a munkaerőpiacon!

 

Az ún. támogató szervezeti kultúra keretei között a dolgozókra nagy figyelem irányul, és rugalmas szemlélet érvényesül a vállalatnál. Az ilyen vállalatoknál jellemző a jó csapatszellem, a bizalom és az együttműködés. Célként tűzik ki az egyének önmegvalósításának segítését, és törekszenek arra, hogy a dolgozók elköteleződjenek a szervezet iránt. Központi érték az emberi erőforrás fejlesztése, ezért gyakran szerveznek csapatépítő alkalmakat vagy fejlesztő tréningeket. Ez a szervezeti kultúratípus azoknak a dolgozóknak ideális, akiknek fontos, hogy autonóm módon – a saját ötleteiket és elképzeléseiket is belefűzve a munkafolyamatokba, és az idejükkel is viszonylag szabadon gazdálkodva – dolgozhassanak. Egy ilyen szervezeti kulturális közegben azok érzik jól magukat, akiknek fontos a szabadság, idejüket képesek önállóan is megszervezni, szeretnek csapatban dolgozni, és nem bánják, ha a kollégáikkal akár szorosabb, baráti jellegű kapcsolatok is kialakulnak.


Oldalak: 1  2