Szófelhő Szófelhő

NPP Karrier-rovat NPP Karrier-rovat

A szabályorientált kultúra keretei között a szervezet tagjai erősen összpontosítanak a szervezeti folyamatokra, és szoros kontrollmechanizmusok jellemzők. Központi érték a folyamatok racionalizálása, a szabályok tisztelete, a hierarchikus szerveződés és az írásos kommunikáció. Fontos szempont a stabilitás és az egyensúly biztosítására törekvés. Nem törekszenek kiugró eredményekre, viszont cél egy folyamatosan jó piaci eredmény biztosítása. Azok a dolgozó, akik szeretik a precíz és pontosan definiált munkafolyamatokat, minden bizonnyal jól fogják magukat érezni egy ilyen szervezetben. Ezen keretek között a dolgozónak nincs lehetősége ötletelni, hiszen a munkafolyamatok jó leszabályozottak. A kiugró teljesítményt senkitől sem várják el, azt viszont igen, hogy a dolgozók egyenletesen teljesítsenek, és minőségi szinten végezzék el a rájuk bízott feladatokat.
 

A célorientált kultúrájú szervezetek erősen összpontosítanak kifelé, és szoros kontrollfolyamatokat tartanak fenn. Jellemző a stratégiai gondolkodás, a racionális tervezés, a hatékonyság fontossága, valamint a vezető központi szerepe mellett a többi dolgozó korlátozása az információkhoz való hozzájutásban. A stratégiai szemlélet célja a termelékenység és a hatékonyság biztosítása. Fókuszban a jó, az egyre jobb eredmények elérése áll. Az ilyen szervezetek mindig jól meghatározott folyamatok mentén haladnak az aktuálisan kitűzött cél felé. Fontosnak tartják a folyamatos előre haladást, a szervezeti működésre a teljesítményorientáció jellemző amellett, hogy a dolgozók munkavégzését erős kontroll alatt tartják.
 

Az innováció-orientált kultúra a kifelé összpontosító szemlélet mellett rugalmas. Figyelemmel kísérik a környezeti változásokat, központi értékük a kreativitás és a folyamatos innováció. Erős versenyszellem jellemző, és a jó eredményeket csapatmunka keretei között akarják elérni. Jellemző, hogy az élethosszig tartó tanulás szellemében a dolgozók folyamatosan képzik, fejlesztik magukat. Fontos érték a rugalmasság, az állandó készenlét, a gyors reagálás képessége. Az ilyen szervezeti kulturális közegben fontos az önfejlesztés is, és a vállalat előre haladására törekvés is. Mindenki a legjobb akar lenni, erős a versenyszellem, miközben a folyamatok gyakran csapatmunkára épülnek. A különféle csapatépítő alkalmakat azért szervezik, hogy a teamek minél jobban összekovácsolódjanak, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. A tréningeket, csapatépítő alkalmakat nem ritka, hogy hétvégére szervezik, és a dolgozók felé elvárás a szabadidő alkalomszerű feláldozása is.
 

Mivel a szervezeti kultúra nagy mértékben meghatározza a szervezetre jellemző napi folyamatokat, semmiképpen sem elhanyagolható szempont. Egyik kultúratípus sem rossz, az viszont rossz, ha az egyén értékrendje és attitűdrendszere nem illeszkedik a szervezeti kulturális sajátosságokhoz. Ezért fontos, hogy mielőtt elvállalunk egy munkát, tájékozódjunk arról is, milyen a cég, hiszen a mindennapi tevékenységek során fontos szempontokra deríthetünk ily módon fényt.
 

Oldalak: 1  2