Képzés Képzés

Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés

 

Bővebben

Pályaorientációs fejlesztések Pályaorientációs fejlesztések

...

ELGPN ELGPN

Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN)

 

Bővebben

 

Nemzeti Pályaorientációs Portál

 

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat: T222

 

 

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat

  

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat: ESZA
A Pályaorientációs Bizottság bemutatása A Pályaorientációs Bizottság bemutatása

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
Pályaorientációs BizottságaA szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felnőttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) segíti. A Tanács szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testületként működik, tevékenységét a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 78-79. §-a szabályozza.


A pályaorientáció kiemelt fontosságára tekintettel, valamint a szak- és felnőttképzés és a pályaorientáció szorosabb kapcsolatának biztosítása céljából szükségesnek bizonyult a Tanácson belül bizottsági keretek között folyó szakmai munkavégzés megkezdése.


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács a 2012. november 5-ei ülésén hozott 31/2012.11.05. számú állásfoglalásában − figyelemmel az NSZFT 2012. július 31-én tárgyalt, a Tanács Pályaorientációs Bizottságának megalakítását, valamint a pályaorientációval kapcsolatos 2012-2013. évi feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítását célzó, NGM/15985/4/2012. iktatószámú előterjesztésre, illetve ehhez kapcsolódóan a program támogatásáról szóló 8/2012. NFA KA NGM számú Miniszteri Döntésre − döntött a Pályaorientációs Bizottság felállításáról.


A Pályaorientációs Bizottság fő feladata, hogy a munkaügyi és oktatási döntések pályaorientációt érintő fejlesztéseit, illetve a magyarországi pályaorientációs szakpolitikai intézkedések, fejlesztések összehangolását szakmai háttérmunkájával támogassa.


A Pályaorientációs Bizottság feladatai:


• A Pályaorientációs Bizottság szakmai véleményt formál, javaslatot tesz a nemzeti hatásszintű pályaorientációs fejlesztésekre, módszerekre, szakmai kapcsolatok kialakítására.

• A Pályaorientációs Bizottság együttműködik a kamarákkal, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokkal, az Oktatási Hivatallal.

• A Pályaorientációs Bizottság támogat minden olyan törekvést, amely a pályaorientáció és a szakképzési tevékenység hiteles bemutatását segíti elő a szaksajtón keresztül.

• A Pályaorientációs Bizottság felügyeli és figyelmet fordít arra, hogy Magyarország − mint ELGPN tag − a vállalt feladatait megfelelően teljesítse.

• A Pályaorientációs Bizottság véleményez és támogat minden olyan szakmai és módszertani kezdeményezést, amely a TÁMOP–2.2.2–12/1 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt részéről érkezik.

• A Pályaorientációs Bizottság összegyűjti és rendszerezi az információkat, valamint beszámolót készít a hazai pályaorientációs rendszerfejlesztésekről.

• A Pályaorientációs Bizottság összehangolja a pályaorientációs fejlesztéseket a különböző szakpolitikai területeken.

• A Pályaorientációs Bizottság javaslatokat fogalmaz meg a magyar pályaorientációs szolgáltató rendszer fejlesztésére.

• A Pályaorientációs Bizottság pályaorientációs kutatási kérdéseket azonosít, és javaslatot tesz új kutatási, fejlesztési feladatokra.

• A Pályaorientációs Bizottság figyelemmel kíséri az Európai Unió, az OECD, ENSZ, ILO, és egyéb nemzetközi szervezetek (ELPGN, ICCDPP, IAEVG) pályaorientációval kapcsolatos friss állásfoglalásait.
 

A Pályaorientációs Bizottság tagjai A Pályaorientációs Bizottság tagjai

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
Pályaorientációs Bizottságának tagjai (15 fő)
    


 

Ügyvezető  Képviselt szervezet / szakterület
Fekete Balázs Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Országos gazdasági kamarák
 Az NSZFT tagjai közül  Képviselt szervezet / szakterület
 Bocsor István  Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
NGTT munkavállalói szövetségek
 Borosán Beáta  Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Dr. Kozma Gábor  Gál Ferenc Főiskola
 Dr. Molnár József  Magyar Rektori Konferencia
Felsőoktatási szakértő
 Dr. Vartman György  Honvédelmi Minisztérium
 Dr. Veress Gábor  Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
Szakképzésben érdekelt civil szervezetek
 Horváth László Zoltán  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
 Markhard József  Vidékfejlesztési Minisztérium
 Szemereyné Pataki Klaudia  Kecskemét Megyei Jogú Város, alpolgármester
Szakképzési szakértő
 Varga Julianna  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
NGTT munkaadói szövetségek
 Külső szakértők  Képviselt szervezet / szakterület
 Dr. Henn Péter  Karrierszolgáltatás és Életpálya-Tervezés Klaszter
Felsőoktatási pályaorientációs szakterület
 Katona Miklós  Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Hazai Szakpolitikai Munkacsoport Vezető
 Török Réka  Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzetközi Szakpolitikai Munkacsoport Vezető
 Visontai-Kovách Dalma  Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület
Közoktatási pályaorientációs szakterület