Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Víz- és szennyvíztechnológus - (FEOR 2139-03) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Víz- és szennyvíztechnológus
FEOR-kód 2139-03
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás Biztosítja a víziközművek, szennyvíztisztító telepek folyamatos üzemeltetését a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával, ipari vízgazdálkodási feladatokat végez.Működteti és felügyeli a víziközművek technológiai folyamatait az ivóvíztermelés, tisztítás, elosztás, a csapadékvíz, szennyvíz összegyűjtés, elvezetés és szennyvíztisztítás érdekében.
Jellemző tevékenységek
 • beszerzi a működési területéhez szükséges hatósági engedélyeket és nyilvántartja, ellenőrzi az engedélyek érvényességét, előírásaik betartását
 • irányítja, illetve üzemelteti a vízműhálózati, csatornahálózati, és szennyvíztisztító technológiákat, résztechnológiákat, ipari vízgazdálkodási feladatokat végez
 • mintavételi tervet készít és azt jóváhagyatja, illetve elrendeli a rendkívüli, eseti, vagy az ismételt mintavételt
 • elvégzi vagy elrendeli a technológiai méréseket pl.: oldott oxigén, iszapszint, átfolyásmérés, iszaptérfogati index
 • elemzi, értékeli a méréseket, a laboratóriumi eredményeket
 • gyűjti és feldolgozza az üzemviteli, energetikai adatokat, a vizsgálati eredményeket
 • ellenőrzi az üzemviteli adatokat, a folyamatirányítási rendszer működését
 • szükség esetén meghatározza, megszervezi a technológiai beavatkozásokat pl.: módosítja a vegyszeradagolást, a hálózatmosatást, recirkulációs arányt
 • vizsgálja a fogyasztói panaszokat pl.: csőtörés, ivóvíz minőségi probléma, szaghatás, szennyvíz elvezetési probléma
 • telephelyi szemlét, műszaki ellenőrzést tart
 • adatszolgáltatást végez a hatóságok felé
 • munkabeosztást, készenléti beosztást, munkautasítást (pl.: hibaelhárítás, csatornatisztítás) készít feladatkörönként
 • ellenőrzi az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések állapotát, és gondoskodik azok rendelkezésre állásáról
 • biztosítja a veszélyes munkahelyeken (pl.: aknák, klórozó, csatornahálózat, viztározó) a munkavégzés feltételeit
 • nyilvántartja a mérőeszközöket, a technológiai vegyszerek felhasználását és szükség szerint gondoskodik az utánpótlásukról
 • megtervezi és szervezi a mérőeszközök hitelesítését, kalibrálását
 • megrendeli a gépi berendezések üzemeltetéséhez szükséges segédanyagokat (pl.: kenőanyag, üzemanyag, alakatrész)
 • ellátja a hulladékgazdálkodási feladatokat: hulladék gazdálkodási terv, hulladékbevallás, hulladéknyilvántartást készítése,
 • gondoskodik a technológiai és a veszélyes hulladék elhelyezéséről, kezeléséről
 • kezeli, tárolja a dokumentációkat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkaideje egy részét irodában, másik részét laboratóriumban, illetve a telephelyen, szabadban tölti.
 • A munkavégzés helyszíne változó az aktuális résztevékenységtől függően.
 • A laboratóriumi környezetben, illetve a telephely bejárásakor a megfelelő védőruházat használata szükséges.
 • Az irodai tevékenység nagyrészt számítógép előtt végzett ülő munka.
Egészségügyi tényezők
 • álló és ülő testhelyzetben végezhető, helyváltoztatással járó könnyű fizikai munka
 • mivel sokat ül számítógép előtt az ezzel járó megterheléssel (szem, hát, stb.) számolnia kell
 • a labormunkák során egészségre ártalmas veszélyforrások lehetségesek
 • speciális feladatok ellátásakor védőöltözék szükséges, mert fertőzés veszélye léphet fel
Pszichikai tényezők
 • a sokféle, párhuzamos munkafolyamat és a szigorú minőségi eláírásoknak való megfelelés miatt fokozott a pszichés megterhelés
 • a munka elvégzése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
Várható változások
 • A környezettudatos gondolkodás elterjedése a környezetvédelmi szempontok fokozott előtérbe helyezéséhez vezet.
 • A korszerűsítések javítják a munkakörülményeket, és munkavállalási kedvet pozitívan befolyásolják.
 • A víztisztítási technológiák fejlődésével a vízminőség egyre javul.
 • Az informatika, és az új anyagok és technológiák fejlődése, a környezetkímélőbb anyagok megjelenése háttérbe szorítja a hagyományos technikával működő üzemeket, telepeket.
 • A technológiai berendezések fejlődnek, az ipari automatizáltság fokozódik, a hatékonyság növekedése révén kevesebb, de képzettebb munkaerő lesz szükséges ezen a területen is.
 • Várható az ivóvíz és szennyvíz technológiai területek szétválása, a csatornázottság foka nő.
 • Az élővizek, talajvizek védelmét a tisztítás hatékonyságának növelésével érik el.
 • A víztisztító telepek száma nő, így a szennyvíztisztító kapacitás is nő az országban.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások