Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Egyéb szakképzett oktató, nevelő (kollégiumi nevelőtanár) - (FEOR 2499-06) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Egyéb szakképzett oktató, nevelő (kollégiumi nevelőtanár)
FEOR-kód 2499-06
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Oktatók, pedagógusok
 • (alcsoport) Egyéb szakképzett oktatók, nevelők
Bemutatás
Rövid leírás Megfelelő feltételeket biztosít azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket
Jellemző tevékenységek
 • segíti az eredményes és hatékony ismeretszerzést
 • lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket
 • támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat
 • étrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében
 • segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést
 • hangsúlyt helyez a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, stb.) fejlesztésére
 • segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását
 • feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés
 • közreműködik a diákönkormányzat megszervezésében, segíti annak működését
 • elősegíti a megfelelő életritmus kialakítását, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válását, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozását
 • rendszeres kulturális- és sporttevékenységet szervez és biztosít
 • művészeti élmények megszerzését biztosító kiállításokra, koncertekre, filmbemutatókra viszi a diákokat
 • biztosítja a gyermekek optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi szokásokat is
 • szakköröket, diákköröket szervez
 • felügyeli az étkezéseket
 • éjszakai és hétvégi ügyeletet vállal
 • szülői értekezletet szervez és bonyolít le
 • együttműködik az érdekelt iskolákkal, figyelembe véve azok pedagógiai célkitűzéseit
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés változó helyszíneken történhet: így nevelői szobábab, tanteremben, étkezőben, udvaron, hálókban, de akár utcán, külső helyszínen.
 • A munkavégzés többnyire épületen belül történik.
 • A munkahét beosztástól függő, változó.
 • Éjszakiai és hétvégi ügyelet is jellemző.
 • A napi munkabeosztás többnyire délutáni-esti munkavégzés.
 • A munkakörnyezet tiszta, rendezett.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés a folyamatos beszéd és koncentrácó miatt közepesen nehéz munkának tekinthető
 • jellemző fizikai tevékenységek a tartós ülés vagy állás, gyaloglás
 • előfordulhat fertőzésveszély és közösségre jellemző szezonális megbetegedések
 • idegrendszeri károsodás alakulhat ki
 • hangszálgyulladás, hangképző szervek betegsége fordulhat elő
Pszichikai tényezők
 • időnként gyorsan kell problémát kezelni
 • megosztott figyelemre van szükség
 • fokozott érzelmi igénybevétel jellemző
Várható változások
 • Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek számának növekedése.
 • Interkulturális lehetőségek kibővítése.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (10%)
(90%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások