Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Rajz- és animációs film tervezője (Javaslom, hogy tervező, készítő legyen a megnevezés. Azért írtam be csak a tervezőt, mert a FEOR-08-ban csak ez a változat szerepel) - (FEOR 2722-17) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Rajz- és animációs film tervezője (Javaslom, hogy tervező, készítő legyen a megnevezés. Azért írtam be csak a tervezőt, mert a FEOR-08-ban csak ez a változat szerepel)
FEOR-kód 2722-17
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • (alcsoport) Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Bemutatás
Rövid leírás Különböző számítógépes, rajz-, báb-, és árnyékfilm technikák alkalmazásával szórakoztató produkciókat alkot, illetve részt vesz tudományos kutatásoknál a valóságot imitáló mozgóképes feladatok megoldásában, természeti folyamatok valósághű ábrázolásában.A megjelelnített figzurák mozgását, színészi játékát különböző trükkök és technikák alkalmazásával alakítja, megteremtve a kép és hanghatások, hangeffektusok szinkronját.
Jellemző tevékenységek
 • egyeztet a megbízóval, társtervezővel
 • önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
 • megtervezi a munkafolyamatot, az időbeni ütemezést
 • gondoskodik a felszerelésekről és eszközökről pl.: rajz, festő és plasztikus feldolgozóeszközök, nyers- és segédanyagok, adathordozók, adatrögzítők, kamerák, világítóeszközök, számítógépes háttér
 • forrásanyagot, információt gyűjt a munkához
 • kidolgozza a szinopszist, (képes) forgatókönyvet
 • technikai- és anyagkísérleteket végez
 • elkészíti a vázlatokat, színterveket, makettet, virtuális 3D modellt
 • megtervezi a figurákat, karaktereket, grafikai, tipográfiai elemeket, motívumokat, háttereket, tárgyakat virtuális és valós környezetben egyaránt
 • kialakítja a kulcsrajzokat, a figurákra jellemző gesztusokat, mozdulatokat, fázisokat, mozdulatsorokat sorrend szerint
 • alkalmazza a különböző számítógépes grafikai, vektorgrafikus és képfeldolgozó szoftvereket, programokat
 • kezeli a kapcsolódó fotó, film, videó, világítás és hangtechnikai berendezéseket
 • elkészíti a megfelelő felvételeket álló és mozgóképeket különféle körülmények között
 • írányítja a feladattól függően alkalmazott élő szereplőket a felvételeknél
 • ellenőrzi a világítást és a mozgásokat, szükség szerint korrigálva azokat
 • elkészíti a filmet a nyers, felvett anyag feldolgozásával
 • koordinálja a résztvevők munkáját az előkészítés, a gyártás és az utómunkálatok során
 • dokumentál pl.: archiválás, prezentáció készítés
 • bemutatja az elkészült munkát
 • pályázatokon indul
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Jellemően zárt térben, műteremben, animációs és speciális effektekkel, trükkökkel foglalkozó stúdiók különféle területein vagy ritkán külszínen végzett kreatív tevékenység.
 • Több szakma kapcsolódásának mentén, és további szakmák határterületein, egyéni vállalkozóként vagy egy nagyobb stúdió alkalmazottjaként végzett feladatkör.
 • A munkabeosztás rugalmas, a munkaidő kezdete és vége többnyire a megrendelői igények függvényében alakul.
 • Szinte állandó a mesterséges megvilágítás és a számítógépekkel, technikai eszközökkel ellátott környezet.
 • Az öltözködésben sok munkaterületen inkább a kényelmi szempontok érvényesülnek.
Egészségügyi tényezők
 • a fizikai megterheléssel járó igénybevétel vagy az esetleges baleseti lehetőség kockázata elenyésző
 • jellemzően ülő, álló, hajlott testhelyzetben végzett tevékenység, ami hat a vázszerkezetre, a gerincoszlopra és a végtagokra
 • a szemek fokozott igénybevételnek vannak kitéve
 • a finom színárnyalatok megkülönböztetéséhez nagyon jó színlátás elengedhetetlen
 • a kézi és a tervezőprogrammal, számítógéppel végzett tevékenységek egyaránt a kezek fokozott igénybevételével járnak
 • a kéz fokozott izzadása nehezíti a feladatok ellátását
Pszichikai tényezők
 • a határidők feszes tempót diktálhatnak, amikor az állandó teljesítménykényszer melletti munkavégzés pszichés terheléssel, stresszel járhat
 • alkalmazkodni kell a sokszor késő éjszakába nyúló, kora hajnalban kezdődő munkához
 • az időbeosztás rendszertelen, akár ünnepnapokon, vagy a hétvégéken is dolgozni kell
 • fontos a jó együttműködés a stábtagok között, a csapat tagjaként el kell elfogadnia az esetleg eltérő véleményeket
 • lényeges az alá-fölérendeltségi viszonyok , és az irányítás elfogadása
 • az alkotó munka iránti fogékonyság szükséges
 • az aprólékos munka jó monotóniatűrést igényel
 • a megrendelő kívánságára esetleg a meggyőződésével, elképzelésével, ízlésével nem egyező alkotásokat is el kell készítenie, ami belső konfliktussal, feszültséggel járhat
Várható változások
 • A számítógépes tervezés és kivitelezés térhódítása miatt egyre kevesebb kézi kivitelű rajzkészítésre van szükség a feladatok ellátásához.
 • A vállalkozások versenyképességének megőrzéséhez ma már nélkülözhetetlenek a (legalább szakmai) idegennyelveket elsajátító szakemberek.
 • Fokozatosan csökkennek a látványra tervezett költségek, a digitális technika, a hi-tech ma már naprakészen a szakma rendelkezésére áll.
 • Éppen ezért egyre fontosabb az informatikai, műszaki ismeretek folyamatos bővítése, a technikai újdonságok gyors, professzionális szintű alkalmazásának elsajátítása.
 • A magyar animációs alkotások szerepe az utóbbi években újra megnőtt és remélhetőleg a magas színvonalú oktatásnak köszönhetően ez a tendencia továbbra is érvényesül majd.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások