Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Katasztrófaelhárító (felsőfokú) - (FEOR 2910-03) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Katasztrófaelhárító (felsőfokú)
FEOR-kód 2910-03
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Egyéb magasan képzett ügyintézők
 • (alcsoport) Egyéb magasan képzett ügyintézők
Bemutatás
Rövid leírás Tervezi, szervezi és irányítja a különböző infrastrukturális, környezet- és katasztrófavédelmi, valamint kárelhárítási feladatok végrehajtását.Felméri a válságok, konfliktushelyzetek és katasztrófák következményeit, koordinálja azok felszámolását, a veszélyes anyagok ártalmatlanítását, valamint részt vesz a környezet rekreációjában.
Jellemző tevékenységek
 • részt vesz a szabályozásban, a polgári védelmi szervezetek létrehozásában, megalakításában
 • szervezi az ágazati katasztrófa elhárítási feladatokat
 • informálódik a veszélyhelyzettel kapcsolatban
 • meghatározza a veszélyeztetettséget
 • elkészíti a biztonsági elemzést és jelentést
 • terveket készít (veszélyelhárítási, polgári védelmi, intézkedési és végrehajtási)
 • megszervezi a különböző katasztrófavédelmi feladatokat
 • irányítja a feladatok (pl.: a lakosság kitelepítése, elszállítása, elhelyezése, ellátása, egészségük megóvása, szükség esetén a sérültek biztonságba helyezése) végrehajtását
 • koordinálja a megerősítők és együttműködők tevékenységét
 • ellátja a kárhely parancsnoki feladatokat
 • szervezi a műszaki mentési és támogatási, valamint logisztikai feladatokat
 • részt vesz a védekezésben, a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében, veszélyes anyagok okozta súlyos baleset elhárításában
 • közreműködik a rendkívüli esemény, káresemény felszámolásában, a kárenyhítésben és a helyreállítás szervezésében
 • irányítja a helyreállítási feladatokat, a mentési felszerelések és eszközök működtetését
 • katasztrófavédelmi megelőző tevékenységet végez
 • katasztrófavédelmi (pl.: nukleáris, ipari, közegészségügyi, árvíz, földrengés) felkészítést végez
 • részt vesz a nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködésben
 • kutatási, fejlesztési feladatokat lát el
 • tervezi a védelmi létesítményeket
 • adminisztrál
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Részben szabadban, részben zárt helyiségben, változó helyszíneken végzett, túlnyomóan szellemi munka.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok és extrém körülmények között is végezheti munkáját.
 • Jellemző az emberekkel való rendszeres kapcsolattartás, együttműködés.
 • Lényegéből fakadóan fokozott balesetveszéllyel járó munkaterület.
Egészségügyi tényezők
 • tökéletes látás (színlátás), jó hallás nélkülözhetetlen
 • olykor kézi anyagmozgatás szükséges
 • az aktív mozgás és az ülő munkavégzés váltakozik
 • környezeti ártalmat elsősorban az adott veszélyhelyzet jellemzői jelenthetnek pl. vegyi anyagok, árvíz, tűz
Pszichikai tényezők
 • fokozott figyelmet, precizitást igényel
 • veszélyhelyzetekben fontos a nyugalom és a döntésképesség megőrzése
 • az emberekkel való rendszeres együttműködés türelmet és nyitott, érdeklődő szemléletet követel
 • fontos a toleráns és előítéletmentes viselkedés
 • a nagy felelősség érzelmi megterhelést jelenthet
 • a feladat ellátása túlmunkát, nyújtott műszakot igényelhet
Várható változások
 • A szakma elismertségének, és a tűzvédelmi szakterületen a szolgáltatási részvétel arányának növekedése várható a jövőben.
 • A minőségbiztosítási rendszerek terjedése pozitív befolyással van a védelmi eszközpark és a felszerelések állapotára is.
 • A nagy létesítmények - erőművek, olajfinomítók, vegyipari üzemek, gyógyszergyárak - speciálisan felkészült és speciális technikával ellátott védelmi hattérrel rendelkeznek, amelynek a folyamatos korszerűsítése szükséges.
 • A munkaterület erkölcsi megbecsülése viszonylag magas, jelentősége növekszik.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások