Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Atomerőművi gépész - (FEOR 3151-04) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Atomerőművi gépész
FEOR-kód 3151-04
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Folyamatirányítók (berendezések vezérlői)
Bemutatás
Rövid leírás A nukleáris biztonság fenntartásával közreműködik az atomerőmű gépészeti rendszereinek, berendezéseinek létesítésében, biztonságos üzemeltetésében, felújításában és karbantartásában.Normál üzemviteli, blokk leállítási, blokk visszaindítási feladatokat lát el és ellenőrzéseket végez.
Jellemző tevékenységek
 • műszak átadást, átvételt végez
 • ellenőrzi a munkaterület általános rendjét, tisztaságát, a berendezések állapotát, hangját és rezgését
 • részt vesz a bejárásokon, ellenőrzéseken, az üzemi próbák végrehajtásában
 • ellátja a blokk leállással és visszaindítással kapcsolatos feladatokat
 • indítja / leállítja a különböző forgógépek (pl. szivattyuk, gázfúvók, ventillátorok, kompresszorok, hűtő, fűtő és klímagépek) működését
 • kezeli az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit pl.: beállítási utasítás alapján átkapcsolásokat végez
 • önállóan beavatkozik a kompetenciájába tartozó paraméterek esetén
 • felderíti az esetleges meghibásodásokat és azok okait
 • minősíti a rendellenességeket, meghibásodásokat
 • jelenti a gépek, berendezések, rendszerelemek meghibásodását és a beavatkozásokat
 • elvégzi a karbantartásokkal összefüggő feladatokat biztosítva annak technológiai feltételeit
 • közreműködik az üzemzavarok elhárításában, és a kivizsgálásokban, az üzemi és a nukleáris biztonság fenntartásában
 • átadja / visszaveszi karbantartásnál a munkaterületet
 • üzembe veszi a karbantartott rendszereket és berendezéseket
 • részt vesz a karbantartott berendezések javítás utáni ellenőrzésében és funkció próbájában
 • betartja a munka- és tűzvédelmi, sugárvédelmi, biztonságtechnikai előírásokat, illetve szabályokat
 • szelektíven gyűjti az inaktív és aktív hulladékokat
 • dokumentálja a berendezések üzemi paramétereit, a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat
 • vezeti a baleseti és hibanaplót, az operatív naplót, az üzemi terület belépési listáit
 • teljesíti az előírt oktatási kötelezettségeket, alkalmassági vizsgákat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkaidejét belső helyszínen, az általa működtetett energetikai rendszer mellett, az erőmű erületén tölti.
 • Jellemző az állandó magas hőmérséklet.
 • Sugárzásveszélynek kitett munkaterület, ezért védőfelszerelések használata és szigorú biztonsági intézkedések betartása kötelező.
 • Az előírásnak megfelelően adott határértékek felett a leállás kötelező.
 • Munkáját technológiai előírásokhoz igazodva, a kezelési utasítás szerint végzi.
 • Fokozottan baleset-, és katasztrófaveszélyes munkaterület.
Egészségügyi tényezők
 • az állandó gépzaj fizikailag megterhelő
 • a balesetek elkerülése érdekében az ép érzékszervek nagy jelentőséggel bírnak
 • a sok állás fokozottan igénybe veszi a lábakat
 • a tevékenység a karok, a kéz, az ujjak használatával, gyakori kinyújtásával jár
 • egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgásformák jellemzőek
 • egészségkárosító tényezők: zajártalom, sugárzás, vegyi ártalom (olaj)
Pszichikai tényezők
 • az üzemeltetés során a tartós, koncentrált figyelem és az állandó készenlét feszültséget kelthet
 • a nagy értékű gépek kezelése és az ezzel járó felelősség pszichés megterhelést jelenthet
 • a hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • az előírások betartása, a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményezhet
 • a munka nagyon felelősségteljes, a hibák, tévedések, katasztrófaveszéllyel járhatnak
 • az üzemzavarok elhárításához nagyfokú feszültségtűrési képességre van szükség
Várható változások
 • Gazdasági és környezetvédelmi szempontok miatt a paksi atomerőmű élettartama várhatóan meghosszabbításra kerül.
 • A teljesítmény növelés mellett a biztonság folyamatos fokozása, és a lakosság bizalmának visszaszerzésére, a szakember utánpótlás időbeni biztosítására törekszenek az üzemeltetők.
 • Az atomerőművek az energiaellátás biztonságát erősítik, illetve jelentős az üvegházhatás mérséklésében betöltött szerepük, ugyanakkor a hulladéktárolás végleges megoldása ezen a területen még várat magára.
 • Az EU-ban az egyes tagállamok hatáskör a nukleáris erőművek építése, vagy a meglévő erőművek élettartamának meghosszabbítása, de a biztonság és a hulladék kezelése nem az.
 • Az új generációs atomerőművek építését, a nukleáris energia felhasználását igen sok országban tervezik a világban, mivel az energiaigény a népesség számának emelkedésével párhuzamosan folyamatosan nő.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások